Сьогоднi – операцiя, завтра – додому. У медичному центрi «Боголюби» пацiєнтiв ставлять на ноги за лiченi днi

Проте багато хто, напевно, не здогадується, що насправдi медичних закладiв за адресою: с. Боголюби, вул Лiсова – два. Крiм корпусу Волинської обласної лiкарнi з кiлькома вiддiленнями, тут уже кiлька рокiв працює приватний Медичний центр «Боголюби». А вiд вересня минулого року центр переїхав у нове примiщення з власними операцiйними, лабораторiями та стацiонаром. Це дало змогу розширити штат лiкарiв, а вiдтак i перелiк пропонованих послуг.

Власний новий корпус постав як будiвля, одразу запроектована пiд потреби клiнiки. Вже на стадiї розробки було вiдомо, скiльки потрiбно примiщень для кабiнетiв, палат стацiонару, манiпуляцiйних та операцiйних. Так, суворо дотримувались державних будiвельних норм (ДБН) у плануваннi опалення, освiтлення, iнших комунiкацiй. Особливу увагу придiлено системi вентиляцiї – обладнання, яке в Українi виробляє лише кiлька фiрм, займає окрему камеру в пiдвалi. Усе це дає змогу забезпечити пацiєнтам найвищий рiвень комфорту. Та головний ресурс клiнiки, звичайно, – люди.

– Нашi спецiалiсти – переважно люди молодi, енергiйнi, разом – одна мiцна команда, – хвалиться Тетяна Євгенiвна. – Вiдповiдальнi, небайдужi. Кожен – фахiвець найвищого рiвня, готовий не просто проконсультувати, а й продiагностувати на сучасному обладнаннi, порадити, пiдтримати. Найкраща реклама для медика – це вiдгуки, тож ми намагаємося не просто ставитися до кожного як до пацiєнта, що потребує допомоги, а бачити насамперед людину, яка переживає, страждає, хвилюється.

Заклад пройшов державну акредитацiю – комплексну перевiрку на вiдповiднiсть сучасним вимогам до надання допомоги, ведення документацiї тощо. Це дає можливiсть виконувати тут цiлий ряд хiрургiчних операцiй. Стосовно гiнекологiї – тут оперують майже все, аж до видалення фiброматозних вузлiв розмiром 10 – 11 см. Операцiї проводять лапароскопiчно, тож замiсть шва на мiсцi вiдкритого розрiзу залишаються два невеликi проколи. Зменшується i крововтрата – якщо пiд час класичної операцiї вона становить 200 – 400 мл, то пiд час лапароскопiчної – 20 – 30. На гiнекологiчнi операцiї пацiєнти приїздять iз сусiднiх областей, рiдше з вiддалених, навiть iз Києва одна-двi пацiєнтки на мiсяць приїжджають.

З урологiчних операцiй проводять насамперед ТУР (трансуретральна резекцiя) при аденомi простати. Ультразвукове дроблення камiнцiв у нирках – низькотравматична операцiя одного дня (не потребує госпiталiзацiї). Загальна хiрургiя – насамперед холецистектомiя, апендектомiя при апендицитi (якщо це не ургентний випадок), судинна – операцiї на венах нижнiх кiнцiвок.

Наступний етап – пластична хiрургiя (пластика верхнiх повiк, вух, обличчя, мамопластика та всi види лiпосакцiї, включно з лазерною). Пластична хiрургiя планує обслуговувати пацiєнтiв не лише мiсцевих, а й з найближчих захiдних областей та Бiлорусi.

Впровадження новiтнiх технологiй лiкування дає змогу зменшити перебування в стацiонарi до одного дня пiсля операцiї. Вдома, як вiдомо, i стiни лiкують, тож надовше тут залишаються тiльки за власним бажанням. Пацiєнт, приходячи в клiнiку, пiдписує договiр на обслуговування та iнформовану згоду. Того ж дня проходить обстеження, пiсля обiду – пiдготовку до завтрашньої операцiї, а наступного пiсля втручання зранку, переночувавши, може йти додому. Важливий фактор – професiоналiзм анестезiологiв та висока якiсть препаратiв для наркозу, якi добре переносяться та забезпечують можливiсть легко виходити з нього.

У цiну операцiї включено оплату роботи хiрурга та анестезiолога, наркоз, усе потрiбне для її проведення та лiки, якщо в них є потреба пiсля втручання. При цьому родичам не обов'язково бути присутнiми – усi витрати включено у вартiсть послуг. Тож рiдним не доводиться бiгати в аптеку, носити їжу, доглядати хворих – усе це робить квалiфiкований персонал.

Для звернення до спецiалiстiв клiнiки за консультацiєю, на обстеження чи операцiю не потрiбно скерування – варто лише зателефонувати, щоб вас записали на зручний час. Ви потрапите в руки досвiдчених, але готових i далi вчитися, фахiвцiв, якi нададуть вичерпну iнформацiю про вашу проблему, порадять способи її вирiшення, обстежать i прооперують. На бажання навiть вручать вiдеозапис проведеної операцiї – раптом вам цiкаво?

Луцький р-н, с. Тарасове, вул. Лiсова, 1-б (мiж корпусом ВОКЛ i лiсом)

тел.: (0332) 20-07-02, (099) 44-55-404, (067) 851-79-38

e-mail:bogolubu@gmail.com, www.bogolybu.com.ua

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

Реклама

ГОЛОВНІ НОВИНИ

17.11.2018
:
16.11.2018
показати більше