З Аптекою24 – в надiйних руках!

Наша компанiя, набираючи обертiв, займає почесне мiсце серед найбiльших аптек України. Аптека24 – це перш за все турбота про клiєнта i гарантiя високої якостi товарiв. Тут вам нададуть максимально надiйне обслуговування в будь-який час, де б ви не були.

Чому вам вигiдно спiвпрацювати з нашою аптекою?

- Приблизно 19 000 препаратiв є в резервi Аптека24. У каталозi онлайн-аптеки можна знайти багато рiзноманiтних товарiв, що допоможуть вам задовольнити тi чи iншi потреби.

- Кiлькiсть вiдвiдувачiв нашого сайта становить приблизно 300 000 чоловiк. Список клiєнтiв Аптека24 не обмежується певним колом осiб. Нашими послугами користуються висококвалiфiкованi спецiалiсти, рiзнi медичнi установи, великi компанiї та середньостатистичнi жителi країни – вiд молодих мам до пенсiонерiв.

- Широкий асортимент товарiв у наявностi. Популярнiсть медикаментiв непомiтно зростає, а доступнiсть деяких iз них для аптек стандартного рiвня залишається тiєю ж. У нас у запасi є дефiцитнi медикаменти, наявнiстю яких ми можемо похвалитися в мережi наших аптек.

- 71% наших клiєнтiв повертаються i користуються нашими послугами знову. Ми робимо все для того, щоб забезпечити клiєнтовi якiсне та приємне обслуговування, надаючи компетентну допомогу, якої вiн потребує. Аптека24 завжди на вашому боцi!

- Робота безпосередньо з постачальниками. Завдяки спiвпрацi з рiзними партнерами наш асортимент масштабнiший, нiж в iнших аптеках. Навiть бiльше, це також гарантує 100% якiсть, бо кожен препарат у нашому каталозi має свiй сертифiкат.

Де нас можна знайти?

Аптеки нашої мережi розкиданi по багатьох регiональних центрах України – це чудова можливiсть скористатися нашим сервiсом у будь-якiй точцi країни. Фiлiали Аптека24 можна знайти в таких мiстах: Харкiв, Днiпро, Суми, Одеса, Кременчук, Вiнниця, Южноукраїнськ, Тернопiль, Черкаси, Запорiжжя, Рiвне, Миколаїв, Полтава, Київ, Івано-Франкiвськ, Краматорськ, Львiв, Херсон, Чернiвцi, Кривий Рiг.

Вам, без сумнiву, слiд вибрати саме iнтернет-Аптеку24, тому що основне наше завдання полягає в тому, щоб показати, що ми не збираємося зупинятися на досягнутому, а шукаємо будь-якi шляхи для зростання та розвитку нашої мережi! (Ліц. АЕ 193025)

Реклама

 

ГОЛОВНІ НОВИНИ

15.11.2018
:
14.11.2018
показати більше