Натуральний засіб від болю в суглобах: врятуватись та заощадити

Радикулiт, невралгiї, артрит - проблеми, якi вiдомi бльшостi людей. Особливо у вiцi 40+. На жаль, захворювання суглобiв та хребта постiйно молодшають. Сьогоднi такi патологiї зустрiчаються навiть у дiтей, а медики найчастiше просто розводять руками - лiкування, яке потребує великих коштiв, не завжди дає стiйкий результат.

Існує думка, що цi хвороби - неминуче зло, розплата за бажання людини ходити на двох ногах. Опорно-руховий апарат не справляється з навантаженнями, в результатi - нестерпний бiль та ранкова скутiсть стають постiйними супутниками. Невже немає жодного порятунку вiд цiєї напастi? Це питання ми адресуємо нашому спiврозмовнику - завiдувачцi фiзiотерапевтичним вiддiленням "Тернопiльська унiверситетська лiкарня", лiкарцi-фiзiотерапевту вищої квалiфiкацiйної категорiї, Бриксi Наталiї Ярославiвнi.

- Наталiє Ярославiвно, ви, як нiхто, знаєте, що хвороби спини та суглобiв докучають пацiєнтам. iнодi реально перетворюють життя на пекло. Невже позбутися цих страждань в наш прогресивний вiк, як i ранiше, неможливо?

- Вилiкувати захворювання опорно-рухового апарату дiйсно непросто. Особливо, якщо в основi лежать дегенеративнi (вiковi) змiни. З роками органiзм зношується - це сумний факт. Суглобовi тканини втрачають еластичнiсть, а кiстки - мiцнiсть.

Зламати ногу або отримати розтягнення зв'язок в 50 рокiв набагато простiше, нiж в 20, а фiзичнi навантаження (якi ранiше здавалися абсолютно незначними) вiддають болями в спинi або колiнах. Старiння органiв та тканин неминуче, i в основi цього банальний дефiцит необхiдних людинi речовин, зокрема - мiнералiв. З роками дефiцит збiльшується, i проблеми проявляються гострiше.

Вiдомо, що за мiцнiсть кiсток вiдповiдає кальцiй. Набагато рiдше можна почути, що його засвоєння неможливе без магнiю - на мiй погляд, одного з найважливiших мiнералiв. Саме магнiй вiдповiдає за сотнi процесiв в людському органiзмi, тому його недолiк моментально вiдчувається - болями в кiстках та суглобах, серцево-судинними захворюваннями, збоєм обмiну речовин. Поки цю проблему не усунути, жодна «чарiвна пiгулка», прописана лiкарем, не зробить очiкуваної дiї. Висновок напрошується сам по собi: головний ключ до порятунку вiд страждань - вiдновлення магнiю в органiзмi.

На мiй погляд, найкращим засобом для цього є полтавський бiшофiт. Абсолютно натуральний мiнерал, дарований нам природою - найкращим лiкарем, який допомагає людинi зберiгати здоров'я вже тисячi рокiв. Люди, якi на власному досвiдi переконалися в ефективностi бiшофiту, сьогоднi ведуть повноцiнний спосiб життя без оглядки на вiк.

- Чи правильно я вас зрозумiв - засоби для запобiгання паталогiчних змiн в кiстках та суглобах все-таки знайдено? Тодi чому про це не кричать на всiх каналах TV, не рекламують у всiх аптеках?

- Тому що це економiчно невигiдно. Фармiндустрiя приносить колосальнi прибутки. Для порятунку вiд постiйних болiв люди готовi платити будь-якi грошi. Невже ви думаєте, що хтось всерйоз готовий зарiзати цю "дiйну корову"? Бiшофiт, про який я щойно згадав - удар по кишенi багатьох фармакологiчних компанiй.

- У двох словах: що це за диво-засiб?

Бiшофiт - природний мiнерал, який характеризуэться високим (до 90%) вмiстом магнiю. Вiн легко засвоюється та моментально починає дiяти. Поповнюючи магнiєвий дефiцит, ми отримуємо корисний ефект при судомах, скутостi та болю. Бiшофiт не просто бореться iз симптомами, вiн впливає на першопричину захворювань - тому його ефект такий стiйкий та тривалий.

- Як дiє цей засiб, i чи можливе застосування бiшофiту в домашнiх умовах?

- Бiшофiт - зовсiм не якесь супернове вiдкриття. Його успiшно застосовують останнi 30 - 40 рокiв в найвiдомiших лiкувально-оздоровчих закладах разом з фiзiо- або бальнео-процедурами. Але сьогоднi вже зовсiм не обов’язково їхати в санаторiй щоб отримати процедури бiшофiтотерапiї - засоби бiшофiту можна просто придбати в аптецi чи iнтерет-магазинi, а потiм використовувати вдома, без допомоги лiкарiв та медсестер. Наприклад, розтирати хворi суглоби спецiальними гелями або приймати тi ж ванни з бiшофiтом.

Ефективними є як мiсцевi процедури (наприклад, розтирання колiнного суглобу), так i загальнi. Зокрема, 10-15 хвилин в теплiй бiшофiтнiй ваннi чудово допомагають при безсоннi, серцево-судинних патологiях та дерматологiчних проблемах.

- Розкажiть про реальнi результати. Чи були у вашiй практицi випадки, коли використання бiшофiту дiйсно допомагало людям повернути втрачене здоров'я?

- Неодноразово! Я переконалась, що застосування бiшофiту дає приголомшливий ефект навiть у важких, задавнених випадках. З останнiх прикладiв ... Жiнка, у якої бiльше 10 рокiв тому дiагностували подагру.

Захворювання проявлялося просто жахливими болями в суглобах пальцiв нiг. Анальгетики та НПВС не допомагали, а гормони пацiєнтка приймати боялася за низкою фiзiологiчних причин.

У результатi їй було призначено найпростiшi домашнi процедури з бiшофiтом. Вже через 2 тижнi жiнка повiдомила, що больовий синдром зменшився i через 2 мiсяцi ця проблема вже не впливала на якiсть її життя.

Головне, що треба пам’ятати i дотримуватись - це регулярне застосування бiшофiту. А також дуже рекомендую звертати увагу на виробника, адже цю iдею часто беруть на озброєння шахраї. У виробника обов’язково повинен бути медичний бальнеологiчний висновок та бажано - сертифiкат GMP/ISO, що пiдтверджує вiдповiднiсть свiтовим стандартам.

Особисто я довiряю тiльки одному виробнику Бiшофiт Mg в Українi. Адже для мене безпека пацiєнтiв завжди на першому мiсцi, i експерименти з їх здоров'ям я вважаю абсолютно неприйнятними.

Бiшофiт Mg вiд єдиного сертифiкованого за нормами GMP виробника в Українi.

Перед застосування проконсультуйтесь з лiкарем. Не є лiкарським засобом.

Реклама

ГОЛОВНІ НОВИНИ

21.11.2018
:
показати більше