Апарати для вимiрювання артерiального тиску: види, переваги, як вибрати

Контролювання артерiального тиску є частиною лiкування ряду хвороб. Пiдвищення ефективностi терапiї i зниження ймовiрностi ускладнень багато в чому залежать вiд регулярного визначення показникiв тиску. Невiд'ємним атрибутом цього процесу є якiснi та недорогi тонометри. Контролювання тиску в домашнiх умовах стане гарантованою умовою пiдтримання на належному рiвнi стану здоров'я, особливо для гiпертонiкiв, тих, хто страждає вiд гiпертонiчної хвороби.
 
Види тонометрiв
Вимiрювати артерiальний тиск можна не тiльки в умовах лiкарняного стацiонару чи вдавшись до послуг медперсоналу. Ви можете робити це й у домашнiх умовах за допомогою електронного або механiчного тонометра. Апарати електронного принципу вимiрювання тиску дiляться на автоматичнi або напiвавтоматичнi. 
 
Задля спрощення застосування i пiдвищення ступеня комфорту виробники подбали про виготовлення тонометрiв, якi надягають на зап'ястя, а не на плече. У кожного приладу свої переваги i недолiки, якi треба враховувати, коли купуєте апарат, залежно вiд умов експлуатацiї. Магазин медтехнiки у Львовi пропонує автоматичнi, напiвавтоматичнi та механiчнi тонометри високої якостi й за прийнятною цiною.
Переваги автоматичних тонометрiв
 
 
Правильний вибiр тонометра автоматичного принципу дiї -- обов'язкова умова, дотримання якої забезпечить вам можливiсть вимiрювання тиску не тiльки собi, а й усiм рiдним i близьким, що страждають вiд гiпертонiї. Якiсно пiдiбраний прилад буде вам надiйним i безвiдмовним помiчником у цiй справi. 
 
Автоматичнi прилади виконують усю роботу без втручання людини. Прилад сам накачує повiтря в манжету, а спецiальнi датчики аналiзують данi й виводять показники на дисплей. Щодо вартостi, то, зважаючи на численнi додатковi опцiї, їх цiна, можливо, трохи вища в порiвняннi з аналоговими приладами, зате тонометр може працювати як удома вiд мережi, так i автономно -- завдяки акумуляторнiй батареї. 
 
Вони мають численнi переваги:
- ростота експлуатацiї;
- зручне застосування для ослаблених, лiтнiх людей i таких, що погано бачать;
- можливiсть використання в умовах, коли немає електричної мережi;
- вимiрювання додаткових параметрiв, таких як пульс;
- немає потреби в участi пацiєнта у процесi вимiрювання;
- визначення показникiв в умовах гучної обстановки;
- точнi данi.
 
Напiвавтоматичнi тонометри i їх особливостi
Перевагою напiвавтоматичних приладiв є те, що завдяки своїй конструкцiйнiй особливостi вони поєднують у собi електроннi компоненти, що передбачають точнi данi, i простий механiчний блок, що забезпечує подачу повiтря в манжету за допомогою «грушi».
Електронiка за допомогою спецiального клапана знижує тиск до потрiбного рiвня. Апарат працює як вiд мережi, так i вiд батарейок. Напiвавтоматичнi тонометри забезпечують точне вимiрювання, вони надiйнiшi в порiвняннi з автоматичними, здатнi визначати додатковi параметри.
 
 
Як вибрати тонометр для вимiрювання тиску
Правильний вибiр приладу для вимiрювання тиску -- завдання нелегке. Вибираючи його, треба враховувати такi показники:
обхват руки;
цiнова категорiя;
частота вимiрювання. 
 
Якщо ви не впевненi у своїй теоретичнiй пiдготовцi та практичних навичках, щоб вибрати тонометр, звернiться за консультацiєю до фахiвця "Медтехнiка Ортосалон".
 
Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливих для вашого здоров'я.
 
Реклама

ГОЛОВНІ НОВИНИ

18.11.2018
:
показати більше