Чим вiдрiзняються флокулянти вiд коагулянтiв

Улiтку дуже приємно зануритись у власний басейн, рятуючись вiд спеки. Проте буває, що фiльтрацiя та дезiнфiкувальна “хiмiя” не здатнi впоратися з очищенням води в лiтню спеку, i вона стає каламутною. Найдрiбнiшi частинки, недоступнi фiльтрам, залишаються у водi, що призводить до її забрудненостi.

Каламутна вода не тiльки робить водойму непривабливою для користувачiв, а й є джерелом небезпеки. Купатися в цiй водi неприємно та небезпечно. Швидко зробити воду чистою та прозорою допоможуть коагулянти та флокулянти.

Як працюють коагулянти та флокулянти

Коагулянти або флокулянти допоможуть з'єднати найдрiбнiшi частинки пiд впливом сил зчеплення, що зробить їх вловимими для системи фiльтрацiї. Пiд їхнiм впливом забруднювачi склеюються та випадають в осад, i їх легко вiдфiльтрувати або зiбрати порохотягом для басейну.

Основнi вiдмiнностi

Флокулянти i коагулянти виконують однакову роботу: очищують воду, з'єднуючи дрiбнi забруднення у бiльшi й доступнi для фiльтрацiї. Проте, незважаючи на таку схожiсть, вони мають вiдмiннi властивостi.

Коагулянти осаджують частинки, маючи електролiтичний вплив. Як наслiдок, частинки втрачають заряд i з'єднуються у важчi й бiльшi сполуки, якi легко видалити з товщi води. Флокулянти ж з'єднують частинки, утворюючи полiмернi мiстки, їхнi електролiтичнi властивостi не зазнають змiн.

Коагулянти утворюють стiйкий осад, який дуже просто зiбрати порохотягом пiсля осiдання, проте флокулянти очищають воду якiснiше, сприяючи утворенню великих пластiвцiв, що легко видаляються фiльтрами будь-якої конструкцiї. Рiзниця є i в тривалостi процесiв. Коагуляцiя вiдбувається за декiлька секунд, а флокуляцiя може тривати довгi хвилини.

При цьому варто зазначити, що коагулянти не тiльки допомагають очистити воду i зробити її прозорою, а й посилюють роботу дезiнфiкувальних засобiв, завдяки чому обробка води в басейнах стає ефективнiшою. Препарати AquaDoctor Superflock, AquaDoctor FL стануть чудовим i справдi дiєвим засобом лiквiдацiї каламутностi води в басейнах будь-якого об'єму, конструкцiї та завантаженостi.

Особливостi використання коагулянтiв та флокулянтiв

Перед використанням флокулянтiв i коагулянтiв треба перевiрити рiвень pН i температуру води у водоймi. Знижений або пiдвищений рН води, пiдвищена або знижена температура можуть призвести до того, що робота препаратiв буде менш ефективною. Тому перед введенням “хiмiї” рiвень pН потрiбно довести до норми – 7,2–7,4. За умови правильно органiзованої дезiнфекцiї i фiльтрацiї, коагуляцiї або флокуляцiї вода в басейнi завжди буде чистою, безпечною та кришталево прозорою.

Реклама

Найважливіше

25.08.2019
:
Актуальне

"Тепер селяни масово забирають паї у фермерів і намагаються сіяти самі".

25.08
Здоров'я
Фото УНІАН

Статистика вражає: 150 мільйонів доларів витратили 60 тисяч іноземних туристів, які торік приїхали до нас на лікування.

25.08
Cпорт
Фото зі сторінки Юлії Левченко у Facebook

"Подобається, що мене називають найгарнішою українською спортсменкою. Я вродлива, бо мої батьки дуже красиві".

25.08
24.08.2019
Актуальне

"Для кроликів, хом'ячків, шиншил +25 С - вже критична межа".

24.08
показати більше