З 1 липня автомобiлi та вантажi на митницi фiльмуватимуть

Кабмiн своєю постановою запровадив обов'язкову фото- й вiдеофiксацiю проходження митних процедур на державному кордонi України. Чи позбудемося контрабанди й корупцiї на митницi?

-- Прийнято постанову Кабмiну про здiйснення фото- та вiдеофiксацiї митних процедур, -- розповiдає газеті Експрес Юрiй Федчишин, експерт iз питань податкової полiтики Iнституту суспiльно-економiчних дослiджень. -- Насамперед йдеться про огляд вантажу й транспортних засобiв.

Постанову прийняли через те, що нинi митнi процедури фактично не виконують. Лише формально ставлять пташку про те, що їх нiбито пройдено. Як правило, такi процедури здiйснює безпосередньо митник, i належної системи контролю за цим не встановлено.

-- Як вiдбуватиметься перевiрка вантажiв i машин на кордонi тепер?

-- З 1 липня митнi процедури знiматимуть на вiдео, й тому буде вже не так просто обiйти контроль i робити махiнацiї. Якщо в машинi везли, скажiмо, телевiзори, i митник iз камерою оглянув цей товар, то вiн не зможе написати, що в машинi було щось iнше.

Важливий момент -- початок зйомки вiдео. Нинi, за процедурою, митник має ввiмкнути камеру лише перед тим, як пiдiйде до транспорту, а не з моменту його входження в зону митного контролю для огляду. Це дає можливiсть створювати потрiбну картинку. Тепер вiдео починатиметься не як окремий фiльм про вже пiдготовлений автомобiль iз вантажем, а з моменту входження транспортного засобу в зону митного оформлення.

-- Що це дасть?

-- Зменшиться можливiсть пiдготовки авто, а також вантажу для того, щоб вони мали "правильний" вигляд, коли знiматимуть на камеру.

-- Чи залишаться шляхи для того, щоб обiйти процедуру й завезти нелегальний товар пiсля запровадження фото- й вiдеофiксацiї?

-- Можливостi для певних манiпуляцiй залишаються. Наприклад, якщо автомобiль будуть знiмати вже пiсля того, як у ньому змiнили вмiст. Однак позитивний ефект вiд нових процедур безперечно буде. Це сприятиме зменшенню корупцiї й контрабанди.

-- Мiнiстр фiнансiв Олександр Данилюк зауважив, що, крiм фото- та вiдеоматерiалiв огляду вантажiв, будуть також записувати коментарi дiй митникiв...

-- Дiйсно, обов'язковою частиною фото- й вiдеофiксацiї, що їх передбачає постанова, будуть i коментарi самого митника, який здiйснює огляд вантажу. Вiн має розповiдати, що саме бачить i робить, щоб потiм нi в кого не виникало сумнiвiв, що митник думав iнакше, нiж показує камера.

-- Цi матерiали будуть зберiгати в архiвi. Чи можуть у подальшому їх аналiзувати не лише офiцiйнi перевiряльнi органи, а й громадськi органiзацiї?

-- Це залежить вiд додаткової роботи Мiнiстерства фiнансiв i митницi, тому що матерiали можуть мiстити комерцiйну таємницю, адже це службове вiдео. А певна нарiзка у формi вiдеосюжетiв, як це є нинi в полiцiї, теоретично можлива.

-- Система запроваджується з 1 липня. Чи встигнуть митницi закупити й встановити вiдповiдну технiку, адже залишилося пiвмiсяця?

-- Не вiдомо, але певний режим вiдеозаписiв може бути забезпечений. Усе залежить вiд Мiнфiну та ДФС -- як вони будуть реалiзувати цю постанову. З iншого боку, можливо, буде прийнято рiшення про її вiдтермiнування через брак технiчних ресурсiв.

Свiтлана ОЛIЙНИК

ГОЛОВНІ НОВИНИ

15.11.2018
:
показати більше