А може, розлучимося?: Люди йдуть на рiзнi хитрощi, щоб мати субсидiю

У своїх поштових скриньках українцi знову знайшли бланки заяви й декларацiї на оформлення субсидiй. У комплектi з ними -- звернення уряду з проханням заповнити документи й вiдiслати поштою на адресу вiддiлення соцiального захисту, пише газета Експрес.

Пропозицiя платити за комунальнi послуги лише 15%, "а в багатьох випадках навiть менше", така приваблива, що нею вирiшили скористатися навiть тi, хто не має на це права.

Погодьтеся, якщо вiдшкодовуватимуть до 5 тисяч гривень за житлово-комунальнi послуги однiй сiм'ї, то грiх було б вiдмовлятися. До яких схем вдаються люди, аби потрапити у списки субсидiантiв?

-- Iснують двi можливi групи таких схем, -- розповiдає адвокат В'ячеслав Якубенко. -- У першу входять тi, що пов'язанi зi штучним заниженням доходiв конкретної людини. У другу -- схеми, завдяки яким вдається зменшити кiлькiсть осiб, зареєстрованих у помешканнi.

-- Яким чином люди зменшують свої офiцiйнi доходи?

-- Роботодавець платить працiвниковi, скажiмо, 1,5 тисячi гривень офiцiйно, а бiльшу частину заробленого дає в конвертi. I якщо ранiше в Українi була практика зазвичай платити 50 на 50, тобто половину офiцiйно, а половину пiдпiльно, то тепер нерiдко самi працiвники просять своїх роботодавцiв збiльшити нелегальну частину зарплати для того, щоб формально показати податковiй, а вiдтак i органам соцiального захисту, заниженi доходи.

-- Iнший спосiб -- закрити своє приватне пiдприємство й працювати неофiцiйно, без документiв, -- доповнює Тарас Галайда, експерт ГО "Публiчний аудит". -- Тобто якщо людина торгує на ринку чи має десь свiй невеликий торговельний майданчик, то, навiть оформивши документи належним чином, вона не має субсидiї, бо є "пепешником", якому нараховується певний дохiд. Якщо це ПП закрити, то особа автоматично перетворюється на безробiтного. У нас досить багато пiдприємцiв працюють сьогоднi без документiв -- за домовленiстю з мiсцевими органами правопорядку, адмiнiстрацiєю ринку тощо.

-- Яким чином сiм'ї зменшують кiлькiсть зареєстрованих у помешканнi осiб?

-- Є прецеденти, коли подружжя фiктивно розлучається для того, щоб у квартирi залишилася, скажiмо, самотня мати з дiтьми. Тодi вона має шанс оформити субсидiю. Щодо батька, то вiн реєструється на iншiй житловiй площi. Загалом якщо чоловiк або хтось iз родичiв має високий дохiд, то iншi члени родини, якi живуть разом iз ним у квартирi, будуть намагатися переписати цю особу в iнше житло. Це роблять для того, щоб у квартирi були прописанi лише люди з низьким доходом.

В. Якубенко: -- Зокрема, я знаю подружжя пенсiонерiв, яке живе в селi, де, крiм власної хати, має будинок, що залишився пiсля смертi їх батькiв. Крiм того, на дружину зареєстрована ще квартира в обласному центрi. Тому в цьому випадку жiнка не розривала шлюбу, а просто вирiшила виписатися зi спiльного з чоловiком помешкання й зареєструватися в старiй хатi покiйних батькiв. Виходить, що чоловiк офiцiйно буде жити один i матиме як дохiд лише свою пенсiю. У такому разi вiн набуде право на субсидiю, хоча фактично подружжя далi житиме разом.

Якщо в родинi є студент, то вiн може фiктивно виписатися з помешкання батькiв i зареєструватися в гуртожитку, але фактично не проживати там. Також можна зареєструватися на дачi. Але результат залежить вiд категорiї будiвлi. Якщо цей будинок згiдно з техпаспортом житловий, то це можливо зробити. Якщо ж вiн має статус дачного, тобто тимчасового будинку, то з його реєстрацiєю можливi певнi труднощi.

-- Як багато в нас може виявитися людей, якi скористаються такими схемами?

Т. Галайда: -- Якщо людина бачить, що вона фiзично не має чим платити, то перед нею стоїть вибiр -- або нарощувати борг i мати проблеми iз законом, або в будь-який спосiб намагатися оформити субсидiю. Держава сама пiдштовхує людей до такого вибору, закликає сiдати їй на шию. Безумовно, громадяни будуть користуватися цим.

В. Якубенко: -- Я думаю, що приблизно до чвертi отримувачiв субсидiй iдуть на рiзнi зловживання, щоб мати допомогу вiд держави або збiльшити її розмiр.

-- В Українi досi немає єдиного реєстру одержувачiв допомоги. Наскiльки реально фiскальнiй службi перевiрити всiх претендентiв на субсидiї?

Т. Галайда: -- У принципi, у фiскальнiй службi є всi данi. Iнше питання: як багато такої iнформацiї можуть обробити працiвники ДФС та соцiальної служби? У них немає потрiбного для цього штату. Якщо субсидiї будуть оформленi у 9 мiльйонiв сiмей, як про це каже уряд, то кiлька тисяч соцiальних iнспекторiв захлинуться роботою. Вони будуть не в станi перевiрити соцiальнi умови проживання, зiставити всi доходи, знайти тих, хто схитрував, вiдiслати запити на їх мiсце працi або прийти на роботу й перевiрити деякi данi. Тому працiвники робитимуть хiба що вибiрковi перевiрки.

-- Чим ризикують громадяни, якi скористаються такими схемами?

-- Штрафiв не передбачено, тому людина нiчим особливо не ризикує. Якщо схему викриють, їй просто доведеться повернути грошi. Тобто це як безпроцентний кредит, ще й, можливо, з реструктуризацiєю. З урахуванням того, що за цей час гривня може просiсти, цiлком можливо, що фактично людина вiддасть удвiчi менше, нiж повинна була. Тобто сума буде та сама, але вартiсть грошей -- iнша.

Свiтлана ОЛIЙНИК

ГОЛОВНІ НОВИНИ

17.11.2018
:
16.11.2018
показати більше