Чужi паспорти: навiщо їх роздають українцям

На думку полiтикiв, найближчi захiднi сусiди мають щодо України пiдозрiлi плани. Подiї цiєї осенi, зокрема гучнi скандали, що влаштували нашi сусiди через новий український закон про освiту, спонукає задуматися про те, якими є довгостроковi плани цих країн щодо наших прикордонних територiй. А також про те, як нам подбати i про безпеку на заходi...
 
Польща, Румунiя та Угорщина давно вже "роздають" паспорти в прикордонних областях України.
 
"Якщо ви запитаєте мене, чи це ворожi нам країни, то я скажу, що нi, -- зауважив  народний депутат Борислав Береза. -- Але чи всi їхнi дiї можна вважати дружнiми? Я вiдповiм так само негативно. Польща, Румунiя й Угорщина послiдовно "роздають" паспорти в прикордонних iз цими державами областях. "Роздача" йде в усiх напрямках. Через профiльнi структури, консулiв i ксьондзiв, iз полегшеною процедурою i зi зрозумiлими менi перспективами".
 
За схожим сценарiєм, на його думку, працювали у Криму, "де жителiв просто засiвали росiйськими паспортами"... "I тому можна з упевненiстю говорити про те, що така "роздача" паспортiв -- це робота наших сусiдiв на перспективу. Нi, вони не стануть анексувати цi територiї. Але вони не проти ослаблення України настiльки, щоби зi складу нашої держави вийшли областi, якi можуть значно збiльшити територiї цих країн. А вже їхнє "право на самовизначення" вони пiдтримають", -- вважає Береза.
 
-- Наскiльки масштабна нинi для України "паспортна" проблема у вiдносинах з Угорщиною, Румунiєю i Польщею? -- запитуємо народних депутатiв Андрiя Павловського та Олександра Бригинця, що завзято, але безуспiшно домагалися законодавчого внормування проблеми другого паспорта у парламентi.
 
А. Павловський: -- Нiхто вам не назве достеменно кiлькiсть бiпатридiв (людей, що мають громадянство двох країн. -- Ред.), доки та чи iнша держава, керуючись своїми реваншистськими чи ще якимись мiркуваннями, не пред'явить спискiв усiх наших громадян, якi отримали її паспорти. Наразi ж i самi бiпатриди з прикордонних регiонiв, i сусiднi держави приховують цю iнформацiю. Однак є розумiння, що масштаб цього явища -- сотнi тисяч осiб.
 
Зокрема, ще два з половиною роки тому Арпад Янош Потапi, держсекретар Угорщини, вiдповiдальний за нацiональну полiтику в урядi, заявив, що в сусiднiх державах його країна надала громадянство 670 тисячам осiб, серед яких 66% -- у Трансiльванiї, 17% -- у Воєводинi, 14% -- на Закарпаттi. Простий пiдрахунок показує, що в нашому регiонi на той час угорцi видали близько 94 тисяч своїх паспортiв. Вiдтодi їхня кiлькiсть, ймовiрно, уже перевищила 100 тисяч.
 
О. Бригинець: -- Щодо Польщi, то досi ця країна робила акцент на карти поляка i робочi вiзи. Але наприкiнцi минулого року Варшава задекларувала 70 тисяч виданих карт поляка для громадян України i тодi ж iстотно спростила для власникiв таких карт набуття громадянства Польщi. Уже через рiк пiсля життя з цiєю картою в Польщi можна отримати польський паспорт, ще й пiдйомнi грошi вiд держави на переїзд. Тобто людей стимулюють переїжджати до Польщi.
 
-- Яка взагалi мета держав, що так "роздають" свої паспорти?
 
О. Бригинець: -- Якщо ми говоримо про Угорщину, Румунiю i, звичайно, Росiю, то, думаю, є мета економiчна та полiтична.
 
Почну з економiчної. Це вигiдно -- люди народжуються в Українi, держава витрачає кошти на їхню освiту, охорону здоров'я, а до цих країн вiдбувається приплив готової робочої сили.
 
Полiтичнi цiлi в таких держав, як Угорщина та Румунiя, наразi, як на мене, вториннi, але, безперечно, вони їх мають. Наразi це амбiцiї окремих полiтикiв i партiй. Але ми не застрахованi, що в якийсь момент ця амбiцiя не перетвориться на первинну, державну. Так само, як це сталося з Путiним.
 
А. Павловський: -- Ми бачимо, до чого призвела "роздача" росiйських паспортiв кримчанам i, меншою мiрою, жителям Донбасу та деяких iнших регiонiв. 
 
А тепер Угорщина i Румунiя, що "роздають" паспорти, влаштовують нам скандали через мовну статтю нового закону про освiту. Завтра там до влади можуть прийти радикальнi елементи, заявлять, що Україна знущається з тiєї чи iншої меншини, i вона потребує захисту. Так свого часу Гiтлер обгрунтував вiдторгнення Судетської областi Чехословаччини.
 
-- То ми маємо пiдстави для хвилювання?
 
О. Бригинець: -- Погляньмо об'єктивно: Польща -- колишня iмперiя, Угорщина -- колишня iмперiя, у румун також популярна iдея так званої Великої Румунiї.
 
Єдина втiха, що, на вiдмiну вiд Росiї, Польща, Угоршина i Румунiя мають досвiд не тiльки статусу метрополiй, а й статусу колонiзованих iншими державами. Тому там поєднуються рiзнi полiтичнi традицiї, рiзнi самоiдентифiкацiї.
 
А. Павловський: -- З поляками ситуацiя простiша, тому що пiсля фактичного обмiну прикордонним населенням мiж комунiстичними СРСР i Польщею на нашiй територiї не залишилося таких районiв компактного проживання полякiв, як це є з угорцями чи румунами.
 
А от у суспiльствах Угорщини i Румунiї iдеї територiальних претензiй до сусiднiх держав поширенi. Зокрема й щодо України. Освiтня система навчає громадян змалку, що це нiбито iсторичнi територiї цих країн, їхнiм одноплемiнцям на територiї України постачають вiдповiднi пiдручники з iсторiї, тамтешнiх школярiв привозять сюди на екскурсiї як на етнiчнi землi, а тутешнiх дiтей возять до себе показувати "справжню столицю". Потiм настає етап видачi паспорта...
 
-- Як можна нейтралiзувати потенцiйнi негативнi наслiдки масової роздачi паспортiв мешканцям прикордонних областей?
 
О. Бригинець: -- Можна почати боротьбу з найвищими посадовцями.  Реально внести в декларацiю про доходи, яку вони заповнюють, пункт "Чи маєте громадянство, окрiм України?". Визнавши наявнiсть чужоземного громадянства чи пiдданства, людина має автоматично потрапити пiд процедуру звiльнення з посади. А не визнавши -- потрапляє пiд кримiнальну вiдповiдальнiсть, яка вiднедавна передбачена за внесення свiдомо неправдивих даних у декларацiю про доходи.
 
А. Павловський: -- А я вважаю, що треба ще жорсткiше. Якщо в Конституцiї передбачено єдине громадянство, значить, за свiдоме порушення цiєї норми має бути серйозна вiдповiдальнiсть. Так, насамперед державних службовцiв. Але й щодо простих громадян, на мою думку, має бути система штрафiв.
 
Звiсно, другий паспорт ще треба виявити, i це завжди важко. Але якщо вже це сталося в якийсь спосiб чи людина сама задекларувала таке, то їй мають надати час на здачу паспорта iншої держави або вона повинна сплачувати з певною перiодичнiстю штрафи за порушення українського законодавства.
 
Андрiй ГАНУС, Експрес

ГОЛОВНІ НОВИНИ

17.12.2018
:
показати більше