Польща спрощує правила працевлаштування iноземцiв

З 1 сiчня чужоземних працiвникiв реєструватимуть навiть у повiтовiй владi, притiм починати працювати можна буде й без робочої вiзи. Про це повiдомила директор повiтового управлiння працi в мiстi Груєць Мажанна Скочек.
 
Докладнiше про те, як нашi громадяни зможуть влаштовуватися на роботу в Польщi по-новому, ми розпитали речника Всеукраїнської асоцiацiї компанiй з мiжнародного працевлаштування Миколу Александрова.
 
- У чому полягають головнi змiни у працевлаштуваннi iноземцiв у Польщi?
 
- Основне нововведення - дозвiл на сезонну роботу, який видаватимуть на дев'ять мiсяцiв. Це буде повноваження старости за мiсцем проживання особи, яка хоче найняти iноземця. Такий дозвiл головним чином стосується зайнятостi в сiльському господарствi, садiвництвi та туризмi. В окремому розпорядженнi ще мають детально перелiчити, якi сфери належать до сезонних.
 
- Якi ще новацiї? 
 
- Дозвiл на короткотермiнову роботу. Його видаватимуть термiном на шiсть мiсяцiв, коли йтиметься про працю в усiх сферах, якi не можна вiднести до сезонних. Досi українцi мали змогу працювати так само пiвроку, але за запрошенням роботодавця (так званим освядченням). Натомiсть iз нового року староста повiту видаватиме дозвiл на роботу на тi самi шiсть мiсяцiв протягом року.
 
Великою перевагою для українцiв стане те, що дозволи вiд старости можна буде отримати одразу пiсля прибуття працiвника до Польщi й передачi його документiв в повiтове управлiння працi (PUP). Маючи цi дозволи, можна братися до працi без робочої вiзи, тобто поїхати до Польщi на роботу, скориставшись туристичним "безвiзом" iз бiометричним паспортом. Але той, хто планує працювати в Польщi довший термiн, згодом усе-таки буде змушений оформити робочу вiзу.
 
Також iз нового року всi типи дозволiв на роботу для iноземця стануть платними для працедавця.
 
- I яка буде їх вартiсть? 
 
- 30 злотих (близько 230 гривень). Цi грошi витрачатимуть на оплату страхових внескiв.
 
Крiм того, дозвiл на роботу будуть реєструвати в електронних базах даних, до яких матимуть доступ служби, що контролюють легальнiсть працевлаштування iноземцiв. Роботодавцi ж змушенi iнформувати управлiння працi про те, чи iноземний громадянин почав працювати фактично, бо дотепер реєстрували лише запрошення на роботу. А цим, варто зазначити, українцi часто зловживають - польськi фiктивнi компанiї видають нашим громадянам запрошення на роботу, якi вони використовують для того, щоб потрапити на заробiтки до Чехiї, Нiмеччини чи iнших країн.
 
- То, може, i тих, хто працевлаштовує iноземцiв нелегально, будуть суворiше карати?
 
- Так, маєте рацiю. Максимальний штраф за таке порушення з наступного року становитиме 30 тисяч злотих, нинi - це 5 тисяч злотих.
 
- Якi працiвники нинi затребуванi в Польщi? 
 
- У листi Мiнiстерства сiм'ї, працi та соцiальної полiтики Польщi йдеться про серйозний дефiцит зварникiв, слюсарiв, електрикiв, медсестер,  кухарiв. До речi, саме через це дещо зросла й середня мiсячна зарплата: нинi вона становить приблизно 1700 злотих - близько 13 тисяч гривень.
 
Iрина ЛОПУХ, газета Експрес

ГОЛОВНІ НОВИНИ

15.12.2018
:
показати більше