Слідство гальмує справу доктора Пі

Встановленi нами деякi деталi про те, що i як робить слiдча група, яка займається справою Доктора Пi, пiдтверджує версiю, що розслiдування цiєї справи свiдомо затягується.

Вочевидь, завдання, яке негласно поставлено слiдчим, полягає в тому, щоби справа в суд не потрапила ранiше, нiж закiнчаться вибори. Пояснити, чому саме таке завдання ставиться, не важко, адже один iз головних фiгурантiв справи — Дмитро Табачник — одинадцятий у виборчому списку Партiї регiонiв.

  Якщо Слюсарчук заговорить ранiше, провладнiй партiї може бути завдано катастрофiчного репутацiйного удару. Зрозумiло, що полiттехнологи вважають такий перебiг подiй небажаним.
  А тепер — основнi докази сказаного.
  Як вiдомо, перша кримiнальна справа проти Доктора Пi була порушена на пiдставi заяв, котрі родичi двох жертв псевдолiкаря i одна потерпiла написали ще 22 жовтня. У двох випадках йшлося про смерть людей. У кожному з цих випадкiв зв’язок мiж причиною смертi i дiями Слюсарчука мав бути дослiджений у межах спецiальної судово-медичної експертизи. Такi експертизи призначає слiдчий. Щодо деяких iнших епiзодiв кримi­нальної справи слiдчий справдi призначав експертизи, вони були закiн­ченi ще навеснi.
  Але пiсля нашого останнього матерiалу, де представник слiдства стверджував, що слiдство буксує через неповороткiсть i неквапливiсть експертiв, сталася нештатна ситуацiя — експерти обурились.
  Вони зателефонували в редакцiю, i на поверхню виплили дуже цiкавi деталi.
  Як з’ясувалося, ДОСI слiдчий не передав експертам усi необхiднi матерiали, якi б дозволили провести експертизу щодо двох жертв — власне тих, чиї родичi написали заяви ще 22 жовтня минулого року.
  Дивовижно, але факт. Слiдчi ж, якi ведуть цю справу, поводяться дивно: бiдкаються, що порушити новi кримiнальнi справи, аби рухатися швидше, не можуть через... судово-медичних експертiв. Мовляв, затягують тi проведення експертиз жертв Слюсарчука — із невiдомих їм причин — та й усе. А експерти все документально спростовують!

  Детально про всi перипетiї навколо деяких важливих експертиз розповiдає Микола Шевчук, начальник Львiвського бюро судово-медичних експертиз. Саме в цьому бюро спе­цiалiсти медицини вивчали, як помирали жертви Слюсарчука.
"Експертизи були закiнченi ще в квiтнi"
  Пане Миколо, ви кажете, що обурила наша остання публiкацiя стосовно псевдолiкаря Слюсарчука. Що там не так?

 — Не обурила, а — здивувала. Ви писали, що “проведення судово-медичних експертиз затягується, i складається враження, що їх свiдомо хтось гальмує, аби затягти слiдство”. Ми, медики, знаємо, що “Експрес” завжди подає достовiрну iн­формацiю. Тож дуже здивувало: хто вам таку неправду сказав щодо експертиз?

  Неправду? Яку неправду, про що ви?

— Судово-медичну експертизу стосовно потерпiлих вiд дiй Слюсарчука проводило наше бюро судово-медичних експертиз. Всi експертизи, якi були направленi до нас, ми провели вчасно й закiнчили давно. Ос­танню вiддали слiдчим ще у квiтнi.

  У квiтнi? А можете назвати прiзвища людей, якi померли пiсля операцiй псевдолiкаря i щодо яких ви проводили експертизи?

  — Можу. Це — двоє дiтей i троє дорослих. А саме — Свiт­лана Вiцентович — 11 рокiв, Василь Кринiцький — 42 роки, Даниїл Прокопчук — 3 роки, Олександр Лозовий — 51 рiк та Сергiй Шаварський. Йому, якщо я не помиляюся, на момент смертi було 33.

  А коли слiдчий ухвалив постанови щодо призначення експертизи?

  — Щодо Лозового i Шаварського постанови було ухвалено ще 23 грудня минулого року. А щодо Вiцентович, Прокопчука i Кринiцького — 16 лютого вже цього, 2012 року.

Отож ви розпочали експертизу вiдразу пiсля постанов слiд­чого? Тобто в груднi минулого року i в лютому цього року?

  — Не зовсiм так. Пiсля ухваленої постанови слiдство спершу має надати нам матерiали для проведення експертизи. Тiльки-но отримуємо все не­обхiдне, спецiалiсти починають роботу. В цих випадках ми чекали вiд слiдства такi матерiали, але все одно всi експертизи ми закiнчили ще навеснi, кiлька мiсяцiв тому.

А що за такi матерiали ви чекали вiд слiдства?

 — В цих випадках — iсторiї хвороби померлих, якi велися при їх життi, протоколи розтину трупiв й гiстологiчнi матерiали.

Ви не згадуєте експертизи щодо Iрини Соколовської, коменданта, яка померла в гуртожитку пiд час того, як Слюсарчук робив їй “переливання кровi”. А нам кажуть, що в цьому випадку експертиза “нiчого не показала”. То була ця експертиза чи нi?

 — Я чiтко назвав вам п’ять прiзвищ, це — п’ять проведених нами експертиз. Все. Постанову щодо Соколовської слiдчi ухвалили тiльки 27 липня цього року, вже пiсля вашої публi­кацiї. Матерiали до нас прийшли через три днi — 30-го. Тож саму експертизу щодо смертi Соколовської ми розпочали недавно, точнiше 7 серпня.

  Також пiсля статтi в “Експресi” прийшло ще двi постанови на прiзвище Лiшня та Тиховецький. Щодо Лiшньої, то експертизу ми ще не розпочали. Чекаємо вiд слiдства не­обхiднi для роботи матерiали. (Лiшня Л.В., львiв’янка, мала онкозахворювання. Псевдолi­кар “лiкував” важкохвору незареєстрованими в Українi препаратами, за якi брав у сина жiнки тисячi доларiв. Подробицi про те, як псевдолiкар зарiзав Iгоря Тиховецького, ми розповiмо пiзнiше. Авт.).

 "Слюсарчук погрожував менi своїми впливовими знайомими"

    То правда, що Слюсарчук влаштовувався до вас у морг на роботу?

 — Було таке десь наприкiнцi 2007-го. Я лише обiйняв посаду начальника бюро судово-медичних експертиз i мав особисту неприємнiсть зустрiтися з цим чоловiком. Слюсарчук пiдiйшов до мене на вулицi й каже: “Я — професор Слюсарчук з Києва, дайте менi дозвiл, бо менi треба практикувати з бiологiчним матерiалом”.

   Бiологiчний матерiал, то — трупи?

 — Так, то мертвi тiла людей.

    I ви дали “професоровi” дозвiл експериментувати в морзi?
— Та ви що? У нас за всю iсторiю не було такого, щоб хтось пiдходив ось так на вулицi й домагався працювати з бiо­логiчним матерiалом у примi­щеннi моргу. Я пояснив, що ми працюємо на пiдставi постанов скерування судово-слiдчих органiв i тiльки за їхнього дозволу можна це робити. А так: захотiв собi й пiшов у морг експеримен­тувати на мертвих — так не буває.
    А ви до тiєї зустрiчi знали “професора” Слюсарчука?

  — Нi. Бачив його лише по телебаченню, коли вiн рахував якiсь багатозначнi цифри, фокуси показував. Але що вiн має стосунок до медицини? Менi то було дивно. Ми, медики, всi мiж собою знаємося, але “професора” Слюсарчука серед лiкарiв нiхто не знав.

  Не запитували тодi Слюсарчука: навiщо йому доступ до трупiв?

  — Запитував, бо все виглядало дуже дивно: людина на вулицi викрикує менi в обличчя, що вiн — вiдомий професор, а я про такого й не чув. Поводиться не зовсiм адекватно, називає себе “дуже великою ообою”, погрожує менi якимось своїми впливовими знайомими, то я й по­цiкавився: нащо йому бiоло­гiчний матерiал? Слюсарчук каже: “Буду практикуватися, аби робити операцiї на мозку”. Ще казав, що вiн працює з великими цифрами, а оскiльки мозок людини нiхто ще не вивчив, то вiн буде його вивчати.

  Й чим все закiнчилося? “Професор” проковтнув вiдмову?

  — Цирк намагався менi влаштовувати. Став погрожувати, що звiльнить мене з роботи. Пiдкреслював, що вiн поважна особа з Києва i йому вiдмовляти не можна, бо таке погано для мене закiнчиться. Лякав, що його впливовi знайомi звiль­нять мене з посади. На що я йому сказав: якщо вiн з Києва, то хай їде до Києва, там багато моргiв, й хай там практикує, а нам у Львовi не морочить голови — у наших моргах вiн експериментувати не буде, i крапка.

  А без вашого дозволу Слюсарчук мiг рiзати мертвих у морзi?

 — Не вiдкидаю такого — все могло бути. Я ж безпосередньо там не перебуваю, аби контролювати. У цей перiод завiду­вачем моргу в нас на Пекар­ськiй був Валерiй Вечiрко, й, наскiльки менi вiдомо, вони були знайомi зi Слюсарчуком — їх часто бачили разом.

  Пiд час розслiдування ми намагалися зрозумiти: як саме псевдолiкаревi вдавалося переконувати й дурити людей? Ми запитували всiх одне i теж: яке враження вiн на них справляв?

 — На мене, скажiмо — нiчого позитивного. Я бачив перед собою людину, яка думала, що своєю зухвалiстю поставить мене в якiсь рамки, буде бризкати слиною — лякати впливовими знайомими й диктувати свої умови, аби домогтися свого. Менi й досi гидко вiд тiєї зустрiчi. А те, що Слюсарчук, швея за освiтою, робив нейрохiрургiчнi операцiї важкохворим у держлiкарнях, менi, медиковi, не вкладається в головi, не вiриться. Але факт є факт.

"Проникнi ушкодження черепа квалiфiкуються як тяжкi тiлеснi"
Пане Миколо, закiнченi судово-медичнi експертизи хто саме i як проводив?

 — Експертиза (всi п’ять) називалася комiсiйна. Це означає, що її проводять кiлька судово-медичних експертiв. Члени комiсiї — нейрохiрурги, травматологи чи iншi спецiалiсти, потрiбнi в кожному окремому випадку. Кожен член комiсiї вивчає матерiали у своїй дiлян­цi роботи i вiдповiдає на питання, поставленi слiдчим.

  А якi саме запитання ставлять експертам? Можете сказати?

 — Вiд чого настала смерть? Якi були порушення пiд час оперативного втручання у тiло людини, згiдно з медичними стандартами? Ми дослiджуємо та вiдповiдаємо. Якщо це стосується нейрохiрургiї — говорить нейрохiрург, якщо травматологiї — травматолог i т.д.

  А якщо слiдчий не поставив запитання, а експерти самi по­мiтили щось або те, що стало причиною смертi, як тодi бути?

 — Якщо це важливе у висновку експертизи — експерт вправi про це повiдомити, обов’язково робить висновок й викладає свою думку.

  А який експерт-нейрохiрург дослiджував смертi жертв Слюсарчука?

  — Я не маю права розголошувати прiзвища експертiв, доки триває слiдство. Це задля того, щоб унеможливити тиск на експертiв.

  Й висновки експертизи ви не можете оприлюднити?

  — Цього категорично не маю права робити, допоки йде досудове слiдство. Але висновки цi є всi, i всi у слiдчого, й вам я сказав по датах, коли ми їх вiдправили.

  Якi ступенi тяжкостi завданих ушкоджень виявила комiсiя при дослiдженнi жертв псевдолiкаря? Чи було на експер­тизах встановлено важкий сту­пiнь?

 — Важкий ступiнь встановлюють, коли є проникнення у череп людини — зроблено фрезовi отвори, розсiчена тверда черепно-мозкова тканина, прос­тiше — є перелом кiсток сплетiння черепа, яке може бути спричинене свердлiнням чи розпилюванням черепа. Це важке тiлесне ушкодження, його вiдповiдно квалiфiкує Кримiнальний кодекс, i цей ступiнь нашi експерти зафiк­сували.

  А щодо вiдео ви робите експертизу?

 — Якщо таке вiдео є — однозначно робимо, воно може суттєво допомогти. Але дуже важливими є записи, зробленi в iсторiї хвороби, особливо про операцiї та трепанацiю чере­па.

  А щодо Соколовської? Вона ж померла не вiд того, що псевдолiкар просвердлив їй череп, а вiд “переливань кровi”, якi вiн їй робив? Як там встановлюватимете ступiнь важкостi?

 — Як я вже казав: постанова на проведення експертизи що­до Соколовської надiйшла недавно, i ми ще не провели експертизи. Будемо вивчати: чи вводив Слюсарчук в органiзм померлої медичнi препарати, що це було i чи були вони сумiснi з життям.

Своїх жертв Слюсарчук катував у Хмельницькiй та Тернопiльськiй областях, там вони й помирали. Чому ж експертиза була у Львовi?

 — Не знаю. Так вже споконвiку повелося: якщо щось важке — нiхто не хоче братися, все вiдправляють нам. Ми вже звикли.

Пане Шевчук, а чи можуть у ваших експертизах засум­нiва­тися й вiддати їх “вищим експертам”, аби перевiрити?

 — Можуть. Повторна експер­тиза — право слiдства, якщо не довiряє експертизi чи сум­нiвається.

А iншi експерти, якщо їм, до прикладу, хтось заплатить, можуть повнiстю “переробити” вашу експертизу, зробити iншу?

 — Якщо Слюсарчук розкроював черепи людей, то всi експерти скажуть одне i теж: важкий ступiнь. Це — факт, який змiнити чи “переписати” неможливо з тiєї причини, що на черепi померлого залишився слiд — ушкоджене сплетiння кiсток черепа. А в наказi номер шiсть, яким користуються судово-медичнi експерти, однаково, що у Львовi, а що у Києвi, чiтко сказано: проникнi ушкодження черепа квалi­фiкуються як тяжкi тiлеснi ушкодження.

  Пане Миколо, останнє: ви проводили експертизи, ви, як нiхто, бачили наслiдки “операцiй” псевдолiкаря... Як ви, медик, можете назвати те, що робив Слюсарчук з хворими на операцiйних столах?

 — Вiн знав, що в нього немає диплома лiкаря? Знав. Розумiв: людина, якiй вiн полiз у мозок, — помре? Розумiв. Важко хвору людину мав рятувати нейрохiрург, а вийшло, що нещасних добивала швея. Моя думка тут однозначна: “операцiї” Слюсарчука — то не “завдання тiлесних ушкоджень, що спричинили смерть”, то — умисне вбивство. Але це приватна думка. Суд поставить крапку.


Свiтлана МАРТИНЕЦЬ
 
Читайте також попередні публікації "Експресу" про Доктора Пі:

Новi справи проти псевдолiкаря

Комп'ютерник Доктора Пi заговорив
Ще три нові жертви псевдолікаря  

Важкий гріх міністра Табачника

Псевдолікар, секс і наркотики

Збоченці міністра Табачника

Таємнi покровителi "Доктора Пі"

Як арештовували псевдолікаря “доктора Пі” (фоторепортаж)

Це просто шок! Псевдолікар убиває дитину священика!

Доктор Пі влаштував у суді справжній цирк

Доктора Пі арештовано. Його вже допитують

Псевдолiкар сiє новi смертi

Псевдолiкар Слюсарчук похоронив свою маму живою

Псевдолікар Слюсарчук у пастці

Нові жертви псевдолікаря

Дешеві фокуси Професора Пі!

"Псевдолікар Слюсарчук убиває людей!" Міліція далі зволікає

Перші жертви псевдопрофесора Пі

Сенсаційне викриття псевдопрофесора Пі

 
 

 

ГОЛОВНІ НОВИНИ

19.11.2018
:
18.11.2018
показати більше