Через 15 років ми житимемо удвічі довше

У Нью-Йорку закiнчилась конференцiя "Global Future 2045 World Congress", що спричинила справжнiй вибух у наукових колах. Ще б пак, адже доповiдачi не тiльки спрогнозували людству сенсацiйнi змiни, але й назвали конкретнi строки, коли це станеться.

Чекати дива залишилось недовго. Вже за 15 рокiв ми зможемо розпочати "подвоєння" середньої тривалостi життя i у тисячу разiв ефективнiше боротися з раком. Ще через 5-10 рокiв онкохвороби та гiпертонiю лiкуватимуть у... мiльйон разiв краще, нiж нинi.

І цi заяви зробили авторитетнi ученi, якi слiв на вiтер не кидають. То що дає їм пiстави для такого неймовiрного оптимiзму?

Про це говоримо з професором Олександром Вайсерманом, доктором медичних наук, завiдувачем лабораторiї епiгенетики Iнституту геронтологiї iм. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України; професором Сергiєм Варфоломєєвим, доктором хiмiчних наук, завiдувачем кафедри хiмiчної ензимологiї МДУ (Росiя) та футурологом Миколою Врачевським, експертом Iнститутут бiосенсорної психологiї.

Скоро попрощаємось з раком

- Панове, професор Рей Курцвейл, який є технiчним директором в галузi машинного навчання та обробки природної мови Google i чий виступ викликав фурор, запевняє: через 20 рокiв технологiї лiкування серцевих хвороб, раку, iнших неврологiчних хвороб будуть у мiльйони (!) разiв ефективнiшi, нiж тепер. Це можливо?

О. Вайсерман:

- Вiн пов'язує надiї з широким застосуванням так званого перепрограмування тканин, вирощування органiв, використання 3D принтерiв у медицинi. У порiвняннi з традицiйними хiрургiчними методами лiкування раку вони справдi є новим словом науки.

Скажiмо, якщо до ушкодженої пiдшлункової залози пiдсаджувати стовбуровi клiтини, то вона почне продуктивно працювати, i можна буде подолати дiабет, який наразi вважається невилiковним. Те саме можна робити з клiтинами печiнки, серцевим м'язом - власне, з кожним ураженим органом. Уже нинi наука вмiє вирощувати iз стовбурових
клiтин повноцiннi органи, а це - кардинально новий метод лiкування. Якщо через 5-10 рокiв технологiя стане повсякденним явищем, то людству справдi пощастить.

Згадайте останнi досягнення, за якi дали Нобелiвськi премiї, - це методики перепрограмування клiтин. Ще 20 рокiв тому це видавалось неймовiрним. Тобто у пошкоджену клiтину вченi навчились пересаджувати ядра! Як результат, вдається долати не лише онкологiю, але й спадковi генетичнi хвороби. 

За 15 рокiв тривалiсть життя подвоїться

- За словами того ж Курцвейла, до радикальних змiн у тривалостi життя залишилося якихось 15 рокiв... Вірите?

М. Врачевський:

-- Вiн прогнозує, що люди, яким на той час мине 60 -- 70 рокiв, матимуть шанс прожити ще стiльки ж. Тобто середня тривалiсть життя людини наприкiнцi столiття може сягнути 130 -- 140 рокiв. Цi прогнози не видаються менi нереальними. Адже тисячу рокiв тому середня тривалiсть життя була всього лише 25 рокiв, а тих, хто доживав до 45-50, вважали древнiми старцями. Своєчаснi методи дiагностики, розвиток медицини загалом призвели до того, що нинi людина живе на 20 рокiв довше, нiж у XIX cтолiттi. А що науковий прогрес вiдбувається стрибками, то прогноз виглядає цiлком реальним.

О. Вайсерман:

- А я дозволю собi посперечатись з американським колегою з цього приводу. Потенцiал людського органiзму i справдi запрограмовано на 150-200 рокiв життя, проте ми не вмiємо його використовувати. Як саме це робити - наука не знає. Однiєю лише замiною органiв тут не зарадиш. Адже в людському органiзмi - понад сто трильйонiв клiтин, кожна з яких запрограмована на смерть. Кожну клітину не замiниш.

Не сумнiваюсь, що новiтнi методи лiкування дозволять вилiкувати у людини рак, ваду серця чи гiпертонiю. Але за таких умов вона проживе не 50 рокiв додатково, а лише 4-5. Бо помре вiд iншої недуги - вiрусної iнфекцiї, перитонiту, пневмонiї. Сам факт розвитку важкої недуги вказує на те, що органiзм працює на самознищення. Вiдбувається природний вiдбiр.

Їжа? Нi, не чули!

- Що ще змiниться у найближчому майбутньому?

С. Варфоломєєв:

- Їжа. Вже нинi дуже багато людей вiдмовляються вiд тваринної їжi. А наука доводить, що органiзм витрачає надто багато енергiї на її переробку. Так що харчову промисловiсть чекають величезнi змiни.

- Які саме?

С. Варфоломєєв:

- На полях, де вирощують урожай, уже за 10 -- 15 рокiв можуть впровадити системи електросинтезу, якi пiдвищують дiю сонячної енергiї на врожай у три тисячi разiв. Тоді злаки стануть низькокалорiйними, проте збережуть вiтамiни та мiкроелементи. I кiлькiсть їжi, яку ви з'їсте, зменшиться. Для нормального функцiонування органiзму вам буде достатньо на цiлий день не тарiлки кашi, а двох ложок.

Ведуться також розробки бiоелектролiзера. Вiн видiляє у кровотiк людини енергетичнi метаболiти. А вони насичують органiзм киснем i поживними речовинами. За 20 -- 25 рокiв людина взагалi може не потребувати їжi, а жити можливостями власного органiзму.

Привiт, Термiнаторе!

- Цiкаво, що свiй виступ професор Рей Курцвейл закiнчив словами: "Одне слово, всi ми будемо безсмертнi. Залишилося тiльки зрозумiти, хто ми такi..." Що вiн мав на увазi?

М. Врачевський:

- Мабуть те, що є речi поза компетенцiєю людського розуму. Бо все ж не з власної волi прийшли у цей свiт i не з власної волi його покидаємо... Втiм, Курцвейл здавна обстоює теорiю сингулярностi. Вiн вважає, що незабаром еволюцiя людського розуму дiйде до того рiвня, що виникне розум з iншою якiстю i швидкiстю мислення. Тобто людський мозок буде мислити швидше й ефективнiше, нiж надсучасний комп'ютер.

- Як таке можливо?

М. Врачевський:

- Не без втручання медицини. Тут теж прийдуть на допомогу нано- i бiотехнологiї. За словами Рея Курцвейла, люди зможуть завантажувати свiй iнтелект на зовнiшнi носiї i таким чином постiйно оновлювати розумовий потенцiал. Ба бiльше, це може подарувати нам iнтелектуальне безсмертя, бо iнформацiя може зберiгатися i по смертi людини.

Якщо такi технологiї справдi впровадять, ми матимо принципово новий розум. I люди, якi житимуть за 20 рокiв, мислитимуть зовсiм не так, як ми. Це можна порiвняти з тим, наскiльки вiдрiзняється наше мислення вiд мислення неандертальця. Вiдтак подальшу долю цивiлiзацiї неможливо передбачити, опираючись на людську логiку. Настануть зовсiм iншi часи, свiт змiниться до невпiзнання.

- Але чи потрiбне життя пiсля смертi?

М. Врачевський:

- У 60-70 рокiв людина тiльки набирається досвiду, стає мудрiшою. I прикро помирати у такому вiцi. Розробка нейроiнтерфейсiв могла б вирiшити цю проблему. Але мало перенести живий мозок на носiй, треба ще й змусити його працювати. Нинi деякi лабораторiї займаються тим, що пробують створити iнформацiйний обмiн мiж мозком i штучним тiлом.

Але тут є величезна небезпека. Якщо не змiнити свiдомостi "масової" людини й передусiм її агресiї до iнших людей, то може статися колапс. Потужний розум без почуттiв -- це зброя масового винищення.

Нинi суспiльство перебуває на зламi епох. Без перебiльшення, у найближче десятилiття має статися надпотужний "вибух" в науцi, технiцi i суспiльному устрої загалом. Я вiрю, що людство використає його на своє благо, а не на погибель. Все ж таки добрих людей у цьому свiтi бiльше, нiж злих.

Iрина ЛЬВОВА
 

Здоров'я
Фото depositphotos.com

Науковці кажуть, що читання здатне пригальмувати старіння мозку.

20.09
Cпорт
Фото ukraine-canoe.org

Це були перегони тих, хто не боїться фізичного болю, кажуть спортсмени.

19.09
Здоров'я
Фото depositphotos.com

"Однією з найважливіших для імунітету є робота імунної системи кишківника", - каже науковиця.

19.09
Подробиці
Фото chemistryworld.com

"Шнобелівську" премію вручають "за досягнення, які спочатку смішать людей, а потім змушують їх замислитися".

19.09
Люди і проблеми
Свисток, блокнот, льодяники. Які ще важливі дрібниці допоможуть, якщо ви заблукали у лісі чи в горах?

Рятувальники дають корисні поради та діляться досвідом пошуку тих, хто зник під час прогулянки в лісі.

19.09
Подробиці
Демографічна катастрофа: кількість дітей в Україні зменшилась майже вдвічі

Фахівці прогнозують зниження народжуваності через пандемію COVID-19.

19.09
Подробиці
Фото зі сторінки Володимира Балуха у FB

Інший політв'язень, Роман Сущенко, каже, що у побитті брали участь як мінімум 2-3 осіб.

18.09
Подробиці
Фото зі сторінки Бенксі у Facebook

Раніше художник стверджував, що "авторське право створене для лузерів".

18.09
Подробиці
Фото president.gov.by

Що ще передбачає ухвала євродепутатів і як на неї відреагували в Мінську.

18.09
Люди і проблеми

Тим, хто спокуситься на їхні пропозиції, може загрожувати депортація.

18.09
Люди і проблеми
Фото armyinform.com.ua

За час, проведений на полігоні, військовим оперативного резерву передбачена низка виплат.

18.09
Подробиці
Кредити під 0% підуть у минуле. Парламент встановив нові правила для мікропозик

Фінансові компанії зобов'язали розкривати повну вартість мікрокредитів, обмежено розмір штрафів за їх несплату.

18.09
Подробиці
Фото osvita.ua

Абітурієнтам, які планують вступ на інші спеціальності, буде достатньо результатів ЗНО тільки з української мови.

17.09
Подробиці
Фото ОПУ

Що передбачають ці маневри, де вони відбуваються і хто бере у них участь?

17.09
Подробиці
Уряд встановив доплати деяким пенсіонерам

Хто і коли отримає більшу пенсію.

17.09
Подробиці
Фото з офіційного сайту WTA

За вихід до 16-ти найкращих на турнірі українки заробили по 19 355 доларів.

17.09
Люди і проблеми
Фото з сайту Дніпровської міськради

"У перші два тижні навчання дітей годували бургерами", - каже одна з матерів.

17.09
Подробиці
Фото pexels.com

У п'ятницю в західних областях повітря прогріється максимум до +10+12 градусів за Цельсієм.

16.09
Подробиці
Фото nord-stream2.com

У Кремлі вкотре закликали не політизувати це питання.

16.09
Подробиці
Фото зі сторінки Олександра Юрченка у FB

Як на спецоперацію НАБУ і небажання Венедіктової підписувати підозру самому Юрченкові реагують українці.

16.09
показати більше