Через 15 років ми житимемо удвічі довше

У Нью-Йорку закiнчилась конференцiя "Global Future 2045 World Congress", що спричинила справжнiй вибух у наукових колах. Ще б пак, адже доповiдачi не тiльки спрогнозували людству сенсацiйнi змiни, але й назвали конкретнi строки, коли це станеться.

Чекати дива залишилось недовго. Вже за 15 рокiв ми зможемо розпочати "подвоєння" середньої тривалостi життя i у тисячу разiв ефективнiше боротися з раком. Ще через 5-10 рокiв онкохвороби та гiпертонiю лiкуватимуть у... мiльйон разiв краще, нiж нинi.

І цi заяви зробили авторитетнi ученi, якi слiв на вiтер не кидають. То що дає їм пiстави для такого неймовiрного оптимiзму?

Про це говоримо з професором Олександром Вайсерманом, доктором медичних наук, завiдувачем лабораторiї епiгенетики Iнституту геронтологiї iм. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України; професором Сергiєм Варфоломєєвим, доктором хiмiчних наук, завiдувачем кафедри хiмiчної ензимологiї МДУ (Росiя) та футурологом Миколою Врачевським, експертом Iнститутут бiосенсорної психологiї.

Скоро попрощаємось з раком

- Панове, професор Рей Курцвейл, який є технiчним директором в галузi машинного навчання та обробки природної мови Google i чий виступ викликав фурор, запевняє: через 20 рокiв технологiї лiкування серцевих хвороб, раку, iнших неврологiчних хвороб будуть у мiльйони (!) разiв ефективнiшi, нiж тепер. Це можливо?

О. Вайсерман:

- Вiн пов'язує надiї з широким застосуванням так званого перепрограмування тканин, вирощування органiв, використання 3D принтерiв у медицинi. У порiвняннi з традицiйними хiрургiчними методами лiкування раку вони справдi є новим словом науки.

Скажiмо, якщо до ушкодженої пiдшлункової залози пiдсаджувати стовбуровi клiтини, то вона почне продуктивно працювати, i можна буде подолати дiабет, який наразi вважається невилiковним. Те саме можна робити з клiтинами печiнки, серцевим м'язом - власне, з кожним ураженим органом. Уже нинi наука вмiє вирощувати iз стовбурових
клiтин повноцiннi органи, а це - кардинально новий метод лiкування. Якщо через 5-10 рокiв технологiя стане повсякденним явищем, то людству справдi пощастить.

Згадайте останнi досягнення, за якi дали Нобелiвськi премiї, - це методики перепрограмування клiтин. Ще 20 рокiв тому це видавалось неймовiрним. Тобто у пошкоджену клiтину вченi навчились пересаджувати ядра! Як результат, вдається долати не лише онкологiю, але й спадковi генетичнi хвороби. 

За 15 рокiв тривалiсть життя подвоїться

- За словами того ж Курцвейла, до радикальних змiн у тривалостi життя залишилося якихось 15 рокiв... Вірите?

М. Врачевський:

-- Вiн прогнозує, що люди, яким на той час мине 60 -- 70 рокiв, матимуть шанс прожити ще стiльки ж. Тобто середня тривалiсть життя людини наприкiнцi столiття може сягнути 130 -- 140 рокiв. Цi прогнози не видаються менi нереальними. Адже тисячу рокiв тому середня тривалiсть життя була всього лише 25 рокiв, а тих, хто доживав до 45-50, вважали древнiми старцями. Своєчаснi методи дiагностики, розвиток медицини загалом призвели до того, що нинi людина живе на 20 рокiв довше, нiж у XIX cтолiттi. А що науковий прогрес вiдбувається стрибками, то прогноз виглядає цiлком реальним.

О. Вайсерман:

- А я дозволю собi посперечатись з американським колегою з цього приводу. Потенцiал людського органiзму i справдi запрограмовано на 150-200 рокiв життя, проте ми не вмiємо його використовувати. Як саме це робити - наука не знає. Однiєю лише замiною органiв тут не зарадиш. Адже в людському органiзмi - понад сто трильйонiв клiтин, кожна з яких запрограмована на смерть. Кожну клітину не замiниш.

Не сумнiваюсь, що новiтнi методи лiкування дозволять вилiкувати у людини рак, ваду серця чи гiпертонiю. Але за таких умов вона проживе не 50 рокiв додатково, а лише 4-5. Бо помре вiд iншої недуги - вiрусної iнфекцiї, перитонiту, пневмонiї. Сам факт розвитку важкої недуги вказує на те, що органiзм працює на самознищення. Вiдбувається природний вiдбiр.

Їжа? Нi, не чули!

- Що ще змiниться у найближчому майбутньому?

С. Варфоломєєв:

- Їжа. Вже нинi дуже багато людей вiдмовляються вiд тваринної їжi. А наука доводить, що органiзм витрачає надто багато енергiї на її переробку. Так що харчову промисловiсть чекають величезнi змiни.

- Які саме?

С. Варфоломєєв:

- На полях, де вирощують урожай, уже за 10 -- 15 рокiв можуть впровадити системи електросинтезу, якi пiдвищують дiю сонячної енергiї на врожай у три тисячi разiв. Тоді злаки стануть низькокалорiйними, проте збережуть вiтамiни та мiкроелементи. I кiлькiсть їжi, яку ви з'їсте, зменшиться. Для нормального функцiонування органiзму вам буде достатньо на цiлий день не тарiлки кашi, а двох ложок.

Ведуться також розробки бiоелектролiзера. Вiн видiляє у кровотiк людини енергетичнi метаболiти. А вони насичують органiзм киснем i поживними речовинами. За 20 -- 25 рокiв людина взагалi може не потребувати їжi, а жити можливостями власного органiзму.

Привiт, Термiнаторе!

- Цiкаво, що свiй виступ професор Рей Курцвейл закiнчив словами: "Одне слово, всi ми будемо безсмертнi. Залишилося тiльки зрозумiти, хто ми такi..." Що вiн мав на увазi?

М. Врачевський:

- Мабуть те, що є речi поза компетенцiєю людського розуму. Бо все ж не з власної волi прийшли у цей свiт i не з власної волi його покидаємо... Втiм, Курцвейл здавна обстоює теорiю сингулярностi. Вiн вважає, що незабаром еволюцiя людського розуму дiйде до того рiвня, що виникне розум з iншою якiстю i швидкiстю мислення. Тобто людський мозок буде мислити швидше й ефективнiше, нiж надсучасний комп'ютер.

- Як таке можливо?

М. Врачевський:

- Не без втручання медицини. Тут теж прийдуть на допомогу нано- i бiотехнологiї. За словами Рея Курцвейла, люди зможуть завантажувати свiй iнтелект на зовнiшнi носiї i таким чином постiйно оновлювати розумовий потенцiал. Ба бiльше, це може подарувати нам iнтелектуальне безсмертя, бо iнформацiя може зберiгатися i по смертi людини.

Якщо такi технологiї справдi впровадять, ми матимо принципово новий розум. I люди, якi житимуть за 20 рокiв, мислитимуть зовсiм не так, як ми. Це можна порiвняти з тим, наскiльки вiдрiзняється наше мислення вiд мислення неандертальця. Вiдтак подальшу долю цивiлiзацiї неможливо передбачити, опираючись на людську логiку. Настануть зовсiм iншi часи, свiт змiниться до невпiзнання.

- Але чи потрiбне життя пiсля смертi?

М. Врачевський:

- У 60-70 рокiв людина тiльки набирається досвiду, стає мудрiшою. I прикро помирати у такому вiцi. Розробка нейроiнтерфейсiв могла б вирiшити цю проблему. Але мало перенести живий мозок на носiй, треба ще й змусити його працювати. Нинi деякi лабораторiї займаються тим, що пробують створити iнформацiйний обмiн мiж мозком i штучним тiлом.

Але тут є величезна небезпека. Якщо не змiнити свiдомостi "масової" людини й передусiм її агресiї до iнших людей, то може статися колапс. Потужний розум без почуттiв -- це зброя масового винищення.

Нинi суспiльство перебуває на зламi епох. Без перебiльшення, у найближче десятилiття має статися надпотужний "вибух" в науцi, технiцi i суспiльному устрої загалом. Я вiрю, що людство використає його на своє благо, а не на погибель. Все ж таки добрих людей у цьому свiтi бiльше, нiж злих.

Iрина ЛЬВОВА
 

Подробиці

Із чим це пов'язано і чи може стати вигідним варіантом для України?

24.02
Подробиці

ВООЗ називає стійкість деяких бактерій до ліків однією з найбільших загроз глобальній безпеці та розвитку охорони здоров'я.

23.02
Cпорт
Фото з офіційного сайту WBC

Чемпіоном світу став спортсмен, який у 2015 році позбавив лідерства Володимира Кличка.

23.02
Подробиці
Фото pixabay.com

Представники якої професії брешуть частіше і як вивести їх на чисту воду?

23.02
Cтиль життя
Фото зі сторінки The Quentin Tarantino Archives у Facebook

Народження сина круто змінить життя зірки - він планує зробити паузу в кар'єрі та цілком присвятити себе родині.

23.02
Подробиці
Фото pixabay.com

Укргідрометцентр оголосив на понеділок помаранчевий рівень небезпеки. Що це означає?

23.02
Cтиль життя
Фото Суспільного мовлення

Скільки балів отримали переможці Нацвідбору і як про такий вибір відгукуються українці?

23.02
Подробиці
Фото зі сторінки героїні у Facebook

“Це така розрядка! Такий запал, задоволення! Тебе вбивають, а за дві хвилини ти вже знову живий та біжиш", - каже Тетяна Силенко.

23.02
Подробиці
Фото flagman.bg

Як це може вплинути на долю іншого підозрюваного у справі - Владислава Мангера?

23.02
Здоров'я
Фото pixabay.com

Розповідаємо про гормон, який допомагає нам прокидатися й бути активними.

23.02
Подробиці
Фото pixabay.com

Лише за останні 30 років норвезький архіпелаг Шпіцберген став зеленішим на 30%, кажуть в NASA.

22.02
Подробиці
Фото pexels.com

Аналізуємо заробітки міністрів Кабміну за перший місяць 2020 року і порівнюємо їх із нарахуваннями в грудні.

22.02
Історія
Плутон

Суперечки про статус Плутона в ієрархії небесних тіл тривали 76 років!

22.02
Думка
Андрій Курков

У мене склалося враження, що комусь дуже хотілося скомпрометувати саме західну Україну. Але в результаті все ж таки виник новий варіант “Схід і Захід разом”.

22.02
Здоров'я

В Україні кожна 4-5 пара має проблеми з настанням вагітності, кажуть медики.

22.02
Політика
Фото зі сторінки В. Поляка у Facebook

Про Владіслава Поляка, який попався на неперсональному голосуванні, і що йому може загрожувати.

22.02
Подробиці
Фото зі сторінки Максима Баландюха у Facebook

Як наголошують у дослідженні, рівень довіри до уряду істотно знизився протягом останніх місяців.

21.02
Подробиці
Фото NASA

Величезна водойма майже повністю пересохла лише за кілька сотень років.

21.02
Подробиці

На вихідних в Україні очікується волога погода, місцями можливий невеликий дощ і мокрий сніг, а температура повітря буде невисокою.

21.02
Подробиці
Фото Mission of Ukraine to NATO у Facebook

Що означає партнерство з розширеними можливостями і коли ми його можемо отримати.

21.02
Думка
Андрій Кокотюха, письменник

Люди в ОРДЛО - це заручники. І, як усякі заручники, не можуть діяти без дозволу своїх вартових.

21.02
Cпорт
Ефектний данк у виконанні В'ячеслава Боброва

Наставник суперників засипав наших баскетболістів компліментами.

21.02
Подробиці
Фото pixabay.com

Малюки, які народилися у Молдові і Йорданії, через 10 років матимуть кращу якість життя, ніж ті, хто з'явився на світ у багатих державах.

21.02
Подробиці
Фото зі сторінки Вадима Пристайка у Twitter

Про що говорив у своєму виступі Вадим Пристайко і яку позицію щодо нашої держави займають інші члени організації.

21.02
Подробиці
Фото зі сторінки Нові Санжари у Facebook

Санкції деяких статей передбачають від п'яти до восьми років позбавлення волі.

21.02
Подробиці
Фото зі сторінки Максима Баландюха у Facebook

Цю заяву вони називають реваншем злочинців у погонах. Які ризики несе скасування амністії?

21.02
показати більше