Застуда, грип чи ГРВІ: як швидко і безпомилково діагностувати хворобу

Голова болить, температура пiдвищується, сили нема -- такi першi симптоми бiльшостi сезонних iнфекцiйних хвороб. Потiм додаються бiль у горлi, нежить, кашель.

Оглянувши хворого, лiкар призначає стандартне лiкування, що знiмає надокучливi симптоми. Але деякi хвороби (зокрема, епiдемiчний грип) потребують бiльш iнтенсивної i специфiчної терапiї, наприклад
противiрусних препаратiв.

Та чи можна лише за симптомами визначити, якого саме типу грип атакував хворого? Чи потрiбна лабораторна дiагностика?

Вiрус у пробiрцi

-- Як лiкар визначає, на якого саме типу грип чи ГРВI занедужав пацiєнт?

-- За першими симптомами це неможливо, -- каже Олена Левицька, лiкар-епiдемiолог обласного лабораторного центру Держсанепiдслужби України. -- Клiнiчнi ознаки бiльшостi ГРВI подiбнi. У кожному разi людина вiдчуває рiзке пiдвищення температури (до 40 градусів), бiль у м'язах i суглобах, головi, слабкiсть, iнколи з'являється i шлунково-кишковий розлад. Небезпека полягає насамперед в ускладненнях стану органiв дихання (пневмонiя, бронхiт) i загостреннi хронiчних патологiй.
 
Якщо перебiг хвороби типовий, за умови дотримання лiжкового режиму i грамотного лiкування, симптоми за кiлька днiв починають минати. Але часом уже на другу, третю добу хвороби стан пацiєнта рiзко погiршується. При агресивних формах грипу за кiлька дiб може розвинутися ускладнення - пневмонiя. Тому важливий огляд хворого лiкарем уже в перший день захворювання. З огляду на агресивнiсть хвороби лiкар може призначити лабораторну дiагностику.

-- Причому для достовiрної дiагностики грипу слiд забезпечити взяття матерiалу не пiзнiше нiж через доби пiсля початку захворювання, -- наголошує Зоряна Верстюк, завiдувач вiрусологiчної лабораторiї обласного лабораторного центру Держсанепiдемслужби.

Найпростiше - взяти мазок: пацiєнта просять вiдкрити рот i сухим стерильним тампоном, обертальними рухами, з поверхнi мигдаликiв, пiднебiнних дужок i задньої стiнки ротоглотки беруть матерiал. Далi тампон
кладуть у стерильну одноразову пробiрку з кришкою та стерильним фiзрозчином.

Мазки можна перевiрити кiлькома способами. Насамперед за допомогою швидких тестiв - iз використанням методу iмунохроматографiчного аналiзу. В його основi - специфiчна взаємодiя антигенiв (частинки вiрусу) й антитiл (або iмуноглобулiн - це бiлкова сполука, яку органiзм виробляє у вiдповiдь на антиген) на хроматографiчнiй мембранi пiсля її змочування рiдиною зразка. Цi тести не потребують додаткового обладнання, спецiальних знань i дають досить точний результат менш нiж за двi доби.

Ще один популярний метод - флуоресцiюючих антитiл (МФА). Вiн дає змогу отримати результати протягом двох дiб пiсля взяття мазка й грунтується на взаємодiї антигена з вiдповiдним антитiлом, що позначене
флуоресцiюючим барвником.

Так дiагностують не тiльки грип, а й аденовiруси респiраторної групи, вiрус парагрипу 1, 2, 3, 4 типiв, РС-вiрус, риновiрус, коронавiрус, метапневмовiрус, бокавiрус.

-- Цi види аналiзу можна зробити на мiсцях чи треба надсилати зразки до Києва?

-- Як правило, такi аналiзи проводять в обласних лабораторних центрах. У Київ на пiдтвердження вiдправляють тiльки окремi проби - наприклад, якщо ми пiдозрюємо курячий грип чи щось таке. Тодi спочатку тести проводять на мiсцi, а якщо є сумнiви, паралельнi дослiдження виконують у Києвi.

З лiками не поспiшайте

-- За аналiзом кровi можна визначити грип?

О. Левицька: -- Так, найбiльш сучасним та найточнiшим (i, на жаль, найвитратнiшим) у дiагностицi вiрусних iнфекцiй є метод полiмеразної ланцюгової реакцiї (ПЛР), який дає змогу отримати результат менш нiж за 10 годин. Вiн полягає у виявленнi в дослiдних зразках кровi хворого унiкальних певних генетичних послiдовностей вiрусiв. Саме це дає можливiсть чiтко вiдрiзнити, зокрема, штами грипу А вiд грипу В.

-- Що це змiнює для хворого?

-- Якщо, наприклад, дiагностують так званий свинячий грип A(H1N1), а вiн найагресивнiший (найчастiше дає ускладнення), то лiкар розширює схему лiкування, до препаратiв проти болю голови, температури,
загальнозмiцнювальних лiкiв додає спецiальнi противiруснi.

-- А чому вiдразу, лише запiдозривши такий грип, не можна призначити противiруснi лiки?

-- Є препарати, якi зарекомендували себе в терапiї саме грипу А (наприклад, тамiфлю), а при iнших типах грипу чи ГРВI вони недоцiльнi. Не кажучи вже про те, що це недешевi лiки й можуть спотворити результати
подальших аналiзiв. Саме з огляду на ймовiрнiсть такого спотворення пацiєнтам неприпустимо призначати собi противiруснi препарати самостiйно.

Є ще один дуже важливий момент: треба переконатися, що йдеться саме про вiрусне, а не бактерiальне ураження. Наприклад, не про менiнгоковову iнфекцiю, яка доволi часто вражає людей, ослаблених сезонними вiрусами. На першому етапi вона може нагадувати банальне ГРВI.
 
На дiагноз -- лiченi години

-- Як розвивається менiнгококова iнфекцiя?

-- Як i вiруси грипу, менiнгокок (специфiчна бактерiя) передається повiтряно-крапельним шляхом i спочатку може провокувати ураження носоглотки (назофарингiт -- те, що в побутi називають застудою). Або ж хворi скаржаться на кашель, подразнення, бiль у горлi, закладення носа, нежить iз слизисто-гнiйними видiленнями, бiль голови, що наростає. З'являється висип на тiлi.

Ця iнфекцiя небезпечна розвитком гнiйного менiнгiту, ураженням нервової системи. У маленьких дiтей хвороба може перерости в iнфекцiйно-токсичний шок. Причому iнколи дуже стрiмко, упродовж першої доби
пiсля появи перших симптомiв. Якщо є навiть найменша пiдозра на менiнгококову iнфекцiю, потрiбна лабораторна дiагностика.

Крiм загального розширеного аналiзу кровi, лiкар призначає бактерiологiчний. Пiддають дослiдженню змиви з носоглотки, мокротиння, кров, лiквор (спинномозкову рiдину). Вiд моменту забору аналiзу до
виявлення збудника може пройти до доби. Але найшвидше можна пiдтвердити дiагноз, грунтуючись на виявленнi в лiкворi та кровi характерних збудникiв -- пiд мiкроскопом вони добре вiзуалiзуються.
 
Є i складнiшi методи серологiчної дiагностики, що базуються на виявленнi антитiл до менiнгокока, та вони мають радше допомiжне значення, їх використовують для визначення серотипу збудника. Зважаючи на те, що при менiнгококовiй iнфекцiї ураження може розвинутися дуже швидко, упродовж перших 5 - 20 годин, лiкар має якомога оперативнiше визначитися з дiагнозом i призначити адекватне лiкування, зокрема й специфiчнi антибiотики.

-- Якi ще поширенi iнфекцiйнi хвороби потребують лабораторної дiагностики?

-- Наприклад, кашлюк. При стертих формах хвороби (вона особливо небезпечна для дошкiльнят) застосовується метод iмуноферментного аналiзу кровi. Кашлюк характерний нападами сильного спастичного, виснажливого кашлю, аж до задухи. I звичними сиропами (як при бронхiтi, ларингiтi) його не побороти. Потрiбнi ефективнiшi лiки.

Що стосується стрептокока (вiн провокує скарлатину, стрептококовий фарингiт, менiнгiт, бактерiйну пневмонiю тощо), важливу роль вiдiграє не лише лабораторна дiагностика збудника, а й визначення, якi антимiкробнi препарати найефективнiшi в боротьбi з ним. У такому разi проводять додатковий тест на чутливiсть збудника, i тодi лiкар призначає хворому конкретнi лiки.

Особливої уваги потребує i краснуха. Якщо у вагiтної жiнки з'явилися симптоми цiєї хвороби (на першому етапi вона може нагадувати алергiчнi прояви), усi точки над "i" розставить аналiз кровi. Характерно, що антитiла до вiрусу краснухи можна виявити уже в першi днi пiсля появи клiнiчних симптомiв, а що далi, то концентрацiя антитiл буде знижуватися.

I це аж нiяк не повний перелiк хвороб, у яких саме лабораторний аналiз визначає тактику лiкування. Iнколи лише вiд одного аналiзу залежить життя людини.

Iрина КОНТОРСЬКИХ, Марина МОРОЗ, газета "Експрес"
 

Найважливіше

24.06.2019
:
Cтиль життя
89-річний українець висадив понад 21 тисячу дерев. Навіщо йому це?

"Я - енергетик. Працював на електростанціях. Колись забруднював повітря, тепер реабілітовуюся перед Землею".

24.06
Актуальне

Скандал у ПЦУ: архиєрей Православної Церкви України розповідає ексклюзивні подробиці із закулісся Церкви.

24.06
Актуальне

Відповідь - у новій постанові, яку затвердив Кабмін.

24.06
показати більше