"Рекорд Пi сфальсифiковано" -- заява професорiв Полiтехнiки

Люди, чиї прiзвища як членiв комiсiї записанi в протоколi реєстрацiї рекорду України в запам'ятовуваннi та вiдображеннi Андрiєм Слюсарчуком числа пi, почали говорити. Вони визнали, що в день, коли псевдолiкар нiбито ставив рекорд, їх на цiй подiї не було й близько. 

Члени експертної комiсiї мали пильно стежити за тим, чи не шахраював  Слюсарчук пiд час демонстрацїi своїх начебто надзвичайних здiбностей. I, як вказано у протоколi, "компетентною квалiфiкацiйною комiсiєю встановлено та пiдтверджено вiзуальне запам'ятовування i точне вiдтворення запису числа пi".

Газета "Експрес" опублiкувала матерiал, у якому  йшлося про те, що вiдомi й заслуженi люди стали свiдками не встановлення рекорду, а звичайної вистави з використанням мiкронавушника. 

I ось новi сенсацiйнi подробицi, знайденi журналiстами "Експресу" у ходi журналiстського розслiдування.  Два вiдомi професори так званої "експертної комiсiї" визнали, що не лише не перевiряли здiбностей Слюсарчука, а й узагалi не бачили його "рекорду".

"Я в iнтернетi, на сайтi "Книги рекордiв", знайшов протокол реєстрацiї цього рекорду. Там справдi є моє прiзвище. Але я офiцiйно заявляю, що не був на тому засiданнi, на тому "експериментi".  I нiякi протоколи не пiдписував", -- каже Роман Базилевич, доктор  технiчних наук, професор.

"Крiм того, моє прiзвище в протоколi спотворено. Там написано БазЕлевич, а моє прiзвище -- БазИлевич. Якби пiдписував якийсь протокол, то, повiрте, я цю помилку виправив би, -- додає спiврозмовник. -- Хотiв би я подивитися на оригiнал протоколу i на свiй пiдпис, якого не ставив. Це вiдверта пiдробка!" 

Ще один науковець, чиє прiзвище також фiгурує у протоколi фiксацiї рекорду, теж заперечив свою присутнiсть на "експериментi", який назвали "Рекорд у категорiї "Людина, унiкальнi можливостi".

"Мене запрошували до цiєї комiсiї, i я мав там бути. Але саме на тiй подiї  не був, бо мав особистi невiдкладнi справи. Хоча потiм в iнтернетi прочитав,  що я нiбито був присутнiй", -- каже Петро Каленюк, доктор фiзико-математичних наук, професор.

Як вiдомо, 16 листопада Галицький районний суд Львова пiдтримав подання слiдчого й обрав для псевдопрофесора Андрiя Слюсарчука запобiжний захiд у виглядi
тримання пiд вартою на час слiдства.

Це трапилось пiсля серiї резонансних публiкацiй у газетi "Експрес", у яких журналiсти "Експресу" встановили, що в Андрiя Слюсарчука немає жодної медичної освiти, усi його медичнi дипломи - пiдробленi. Журналiсти також стверджують, що результатом дiяльностi псевдолiкаря стало калiцтво десяткiв обдурених ним людей, а також -- щонайменш три смертельнi випадки.
 

ГОЛОВНІ НОВИНИ

17.11.2018
:
16.11.2018
показати більше