Ученi виявили дорогоцiнний метал у коров'ячiй сечi

Аж чотири роки науковцi сiльськогосподарського унiверситету Джунагадха (Iндiя) витратили на те, щоб докладно вивчити, з чого складається сеча корiв, пише газета "Експрес".

Як вiдомо, цю тварину в Iндiї вважають священною. А iндiйськi цiлителi використовують для лiкування коров'ячий гнiй та сечу. Тож ученi поставили за мету пошук у нiй цiнних елементiв.

Науковцi дослiдили 400 взiрцiв бiологiчної рiдини особливої породи гiрських корiв завдяки поєднанню методу газової хроматографiї й мас-спектрометрiї. I виявили iони золота в концентрацiї вiд трьох до десяти мiлiграмiв на лiтр рiдини. Цiкаво, що в уринi верблюдiв, кiз та овець, яку дослiджували для чистоти експерименту, солей дорогоцiнного металу не знайшли.

"Усе живе на Землi складається з тих самих елементiв, що й нежива природа, -- пояснив Євген Заворотнюк, кандидат хiмiчних наук. -- I велику роль у побудовi органiзмiв вiдiграють саме метали. Людина -- це ходяча таблиця Менделєєва. Наприклад, залiзо є одним зi складникiв кровi. Дорогоцiннi метали -- не лише золото, а й срiбло, платина -- також мiсяться в живих органiзмах у тiй чи iншiй кiлькостi. Для здоров'я роль золота надзвичайна. Зокрема, воно має антисептичнi властивостi й навiть може руйнувати онкоклiтини. Фармацевти всього свiту застосовують золото у виробництвi лiкiв.

Людям навряд чи видаватиметься рентабельним видiляти золото iз сечi корiв, хоч технологiчно це можливо. Важливо дiзнатися, чому саме в органiзмi певної породи сконцентровано цей дорогоцiнний метал".

Iрина КОНТОРСЬКИХ

Найважливіше

22.04.2019
:
Актуальне
Фото УНІАН

Багато людей використовує державну допомогу не для оплати комунальних послуг, а на власні потреби. Чому так і що буде далі?

22.04
Актуальне
Фото УНІАН

"Він знайшов ключик до сердець цієї частини нашої країни, яку ми безмежно любимо", - пишуть одні. "Демократія збанкрутувала", - зазначають інші.

22.04
Здоров'я
Фото SCRAM Systems

За даними ВООЗ, 40% дітей у віці 14 - 18 років систематично вживають cпиртне.

22.04
21.04.2019
показати більше