Літературна мова, суржик і діалект. У чім різниця?

"Нажмiть, будь ласка, кнопку", -- просить мене в маршрутцi молода жiнка. Аж рiже вуха це "нажмiть"! Усе ж я НАТИСКАЮ кнопку й розумiю, що суржик -- дуже звичне явище. Мабуть, лише кандидати фiлологiчних наук не вживають його в повсякденному мовленнi. I
те не факт.
 
"Менi то не нравиця", "ну канєшна", "там проєзду нема", "держiть свiй бiлєт", -- якась страшна мовна мiшанина!
 
Докладнiше про суржик розпитуємо Олександра Авраменка, доцента Київського унiверситету iменi Бориса Грiнченка, завiдувача кафедри Технiчного лiцею "КПI", та Iвана Цiхоцького, кандидата фiлологiчних наук, доцента кафедри української мови ЛНУ iм. I. Франка.
 
-- То що таке суржик?
 
О. Авраменко: -- Саме слово "суржик" означає сумiш рiзних зерен -- пшеницi та жита, наприклад. У мовленнi -- це вкраплення однiєї мови в iншiй. Тобто мови змiшуються та накладаються одна на одну. Є рiзнi форми цього явища. Слабкий суржик -- невеликi вкраплення, вiн притаманний захiдноукраїнському регiону. А сильний суржик вживають здебiльшого на сходi та в центрi України. У нас чомусь звикли вважати, що суржик -- це змiшування української саме з росiйською. Утiм польськi вкраплення в мовi на Галичинi чи румунськi на Буковинi теж так називають.
 
-- А чи давно суржик поширився на наших землях?
 
I. Цiхоцький:
 
-- Сам термiн "суржик" вiдносно молодий. Уперше його стали вживати тiльки у тридцятих роках ХХ столiття на позначення росiйсько-українських форм слiв. Але як мовне явище суржик, звiсно, значно давнiший. Згадаймо мовлення персонажiв комедiї Михайла Старицького "За двома зайцями" або мову Возного з "Наталки Полтавки" Iвана Котляревського -- цi твори написанi ще у ХIХ столiттi. Це означає, що для людей таке явище було звичним ще тодi.
 
-- I де можна найчастiше почути суржик?
 
-- Бiльшiсть людей вважає, що суржик властивий для мовлення мешканцiв сходу чи пiвдня України. Однак насправдi ця проблема бiльш глобальна. За даними Київського мiжнародного iнституту соцiологiї, суржиком спiлкується вiд 18% усього населення України (тобто 8,3 мiльйона осiб). Але в рiзних частинах України його кiлькiсть змiнюється: вiд 2,5% у Захiднiй Українi до максимального показника 21% у пiвденних та схiдних регiонах.
 
До того ж можна виокремити декiлька варiантiв його використання. Наприклад, "спонтанний суржик" -- особи погано володiють як українською, так i росiйською мовами. "Свiдомий суржик" — носiї знають обидвi мови, утiм не набули автоматизму в їх використаннi. А ще "мимовiльний суржик" -- це небажане використання слiв, коли людина знає одну з мов, але вивчає iншу.
 
-- А якi слова та фрази найтиповiшi для суржику?
 
О. Авраменко:
 
-- Найбiльш помiтнi в суржику лексичнi елементи. Найпоширенiше, наприклад, слово "получається". I у Львовi, i в Рiвному, i в Києвi, i в Полтавi вживають саме це слово замiсть "виходить". Також доволi типова помилка "приймати участь", що походить з росiйської. Правильно "брати участь". Або ж слово "канєшно" замiсть "звiсно", "авжеж", "аякже".
 
Часто трапляється суржик на звуковому рiвнi, коли вживають українськi слова, але звуки -- росiйськi. Як приклад, словосполучення "канфєта "Бєлочка"". В українськiй мовi є слово "конфета" i
"бiлочка". Або ж замiсть "телевiзор" кажуть "тєлєвiзор". Усе така м'яка вимова схожа на манеру росiйської мови.
 
А ще суржик виражається на граматичному рiвнi, коли люди неправильно вживають закiнчення у словах. Наприклад, "я звертаю увагУ", але "не звертаю увагИ", "я їм борщ, але "не їм борщУ", "я слухаю музику", але "не слухаю музикИ".
 
-- Гаразд, а як вiдрiзнити суржик вiд дiалекту? Наприклад, "колiжанка" -- це дiалект чи суржик?
 
-- Дiалект вживається лише на певнiй територiї України протягом довгого часу. Тобто це слово, утворене мiсцевими жителями на своїй територiї. Наприклад, картоплю називають "бульба" або "бараболя", на взуття кажуть "мешти", на стежку мiж горами -- "плай". Усе це дiалекти. А от "колiжанка", "трускавка" -- це суржик, запозичений з польської.
 
-- Якими способами можна "очистити" свою мову?
 
I. Цiхоцький:
 
-- Головне -- налаштуватися на це психологiчно й контролювати свою мову. Наприклад, коли ви хочете сказати якесь слово росiйською, треба рiзко шукати український вiдповiдник. Або ж знайти людину, яка постiйно вказуватиме на помилки та виправлятиме їх. Це дуже стимулює.
 
Вiкторiя СЕРЕДА, Експрес
 
Фото edufuture.biz
 
 

Найважливіше

19.07.2019
:
Думка

Автопортрети, які масово публікують в соцмережах, можуть стати причиною депресії та самоізоляції.

19.07
Актуальне

Довжина її становить 1 метр 42 сантиметри, а вага - 21 кілограм 200 грамів!

19.07
Актуальне
35-річний Денис Гриценко, капітан 2 рангу катера Бердянськ

За лаштунками суду щодо українських моряків: адвокат і родичі полонених розповідають подробиці останніх подій.

19.07
Здоров'я
Фото wikimedia.org

На дотик ця рослина не пекуча, але вже через декілька годин після контакту з нею на шкірі з'являються опіки.

19.07
Актуальне

“Полігамія у стародавніх культурах була найпоширенішою формою шлюбу".

19.07
Актуальне
Фото Ярослава Станчака

Може, ви навіть упізнаєте себе серед його героїв.

19.07
показати більше