"Блок Петра Порошенка" i "Народний фронт" таки ведуть активнi перемовини про об'єднання

Офiцiйне пiдтвердження iнформацiї, поширюваної ранiше у формi чуток, цими днями країна почула з вуст голови Верховної Ради, висуванця вiд "Народного фронту" Андрiя Парубiя. "Менi вiдомо, що йдуть консультацiї", сказав Парубiй на брифiнгу. Щоправда, запевнив, що наразi рiшення про об'єднання не ухвалено.
 
На тлi цих заяв експерти також звертають увагу на явне потеплiшання в стосунках Порошенка i Яценюка. Зокрема, на публiчний реверанс, який Президент зробив у бiк екс-прем'єра пiд час виступу зi щорiчним посланням у Верховнiй Радi, заявивши, що повнiстю пiдтримує "тi дуже жорсткi, принциповi й непопулярнi кроки" його уряду.
 
Полiтичнi експерти переконанi: провладним партiям значно легше об'єднатися, нiж опозицiйним. Та чи вдасться командам Порошенка i Яценюка дiйти спiльного знаменника в непростих перемовинах щодо об'єднання?
 
Обговорюємо ситуацiю з полiтологом Андрiєм Золотарьовим та директором Українського iнституту аналiзу i менеджменту полiтики Русланом Бортником.
 
 Що змушує "БПП" i "Народний фронт" вести консультацiї про об'єднання?
 
А. Золотарьов: На це є об'єктивнi причини. По-перше, недостатнiй для самостiйного успiху на виборах рейтинг обох партiй. Як вiдомо, пiдтримка "БПП" з часу останнiх виборiв зменшилася майже удвiчi з 21,8% до 11 13%. А рейтинг "Народного фронту" нинi взагалi на "точцi, у якiй замерзає вода". Саме тому обидвi команди намагаються зробити ребрендинг i пiти на вибори як нова полiтична сила. 
 
По-друге, для Петра Порошенка вкрай важливо стати єдиним кандидатом вiд влади на президентських виборах, щоб мати шанс вийти у другий тур.
 
По-третє, "БПП" не залишається нiчого iншого, як шукати собi союзникiв. Водночас деякi гравцi з "Народного фронту" фактично ввiйшли до клiєнтели Банкової i намагаються на всяк випадок долучитись до президентської полiтсили.
 
Р. Бортник: Справдi, якщо влада не генеруватиме iдей щодо подальшої спiвпрацi, представники "Народного фронту" вже тепер почнуть розбiгатися, шукати iншi полiтичнi проекти. Тобто перестануть бути лояльними в коалiцiї, i керованiсть влади впаде. Водночас цi перемовини можна розглядати як певний шантаж з боку керiвництва "Народного фронту". Якщо iдею про об'єднання розшифрувати, то вона означає приблизно таке: "Ми виконували за вас брудну роботу, будучи в двох урядах Яценюка. Ми за це заплатили своїми рейтингами. Ви також перебували у владi. I повиннi нести таку ж вiдповiдальнiсть за все, що зроблено чи не зроблено. Тепер маємо дiлити не тiльки бруд i негатив, а й позитив i тi електоральнi рейтинги, якi ще залишилися".
 
Керiвництво "Народного фронту" хоче виторгувати у "БПП" вагомiшi квоти полiтичнi й економiчнi, якими можна скористатися ще тепер, до закiнчення цього полiтичного циклу.
 
 Наскiльки ймовiрне злиття обох полiтсил? Хто в разi такого розвитку подiй може очолити новий проект?
 
А. Золотарьов: Iншого варiанта, як об'єднуватись, у "БПП" i "Народного фронту" немає. Новостворену полiтсилу може очолити Володимир Гройсман. Бо, як засвiдчує соцiологiя не для загалу, перспективи Гройсмана, незважаючи на високий антирейтинг i недовiру суспiльства, кращi, нiж будь-кого iншого з президентського оточення. I саме такий крок втягнення Гройсмана у цей "кооператив" дав би змогу Порошенковi контролювати його й тримати на короткому ланцюжку.
 
Арсенiєвi Яценюковi в ходi домовленостей обiцяли посаду голови Нацбанку, Олександровi Турчинову керiвника передвиборчого штабу Порошенка. Але в останнiй момент нiбито все переграли. Однак є ще час та простiр для маневру.
 
Р. Бортник: Як на мене, дiалог про об'єднання  не бiльш нiж полiттехнологiчний iнструмент. У цьому випадку 10% рейтингу "БПП" i 2% рейтингу "Народного фронту" дадуть не 12%, а орiєнтовно 8%. Чому? Тому що "Народний фронт" дискредитована полiтична сила з дуже серйозним антирейтингом. Усi цi домовленостi я вважаю елементом пiдкилимної боротьби мiж "БПП" i "Народним фронтом" за владу й ресурси. Влада на цей крок може наважитися в найкритичнiший момент для того щоб зберегти коалiцiю до останнього дня перед новими виборами. Юридично "Блок Петра Порошенка" i "Народний фронт" збережуться як окремi партiї. Урештi-решт, досi немає пiдтвердження, що i Гройсман готовий на майбутнє об'єднувати свої зусилля з Порошенком. Цiлком iмовiрно, що вiн вестиме самостiйну полiтичну гру.
 
 Якщо ж "БПП" i "Народному фронту все-таки вдасться об'єднатися, якi перспективи може мати оновлена полiтсила? 
 
А. Золотарьов: Бiльшiсть у парламентi вона може мати лише в разi збереження чинної системи виборiв. Задум який? Набираємо як мiнiму 10%, а в кращому разi i 20% дотиснувши мажоритарникiв на окремих виборчих округах. Тобто якщо й не виграємо за списками, то завдяки мажоритарникам можемо бути на першому мiсцi. I, виходячи з цього, здобути полiтичне право (юридично в нас це не регламентовано) з позицiї головної сили нового парламенту вести переговори про нову коалiцiю. Монополiя на медiа, потужна пропаганда, адмiнресурс, контроль за судовою гiлкою сприятимуть владi в досягненнi такого результату.
 
Наталiя ВАСЮНЕЦЬ, газета Експрес

ГОЛОВНІ НОВИНИ

18.10.2018
:
17.10.2018
показати більше