Китай планує вивести свою економiку на принципово новий рiвень завдяки клонам

На територiї мiста Тяньцзiнь (КНР) у 2017 роцi буде вiдкрито спецiалiзований науковий центр iз клонування тварин -- найбiльший у свiтi.

Тут продукуватимуть вiд 100 тисяч до 1 мiльйона ембрiонiв тварин щороку -- велику рогату худобу, собак цiнних порiд, коней тощо. Базою для центру стануть технологiї Медичного iнституту Пекiнського унiверситету й Тяньцзiнського мiжнародного iнституту. На проект залучили вже близько 479 мiльйонiв доларiв, пише газета Експрес.

-- У чому полягає технологiя клонування тварин? -- питаємо професора Вiталiя Кордюма, медичного генетика, члена-кореспондента НАНУ.

-- Уперше цю технологiю було успiшно випробувано у 1996 роцi в Рослiнському iнститутi (Великобританiя). Легендарна вiвця Доллi стала першою клонованою твариною-ссавцем. Її виростили шляхом пересадження ядра соматичної клiтини (це була заморожена клiтина вименi) в цитоплазму статевої клiтини -- яйцеклiтини iншої вiвцi. З яйцеклiтини попередньо було видалене власне ядро. Потiм цю реконструйовану яйцеклiтину ввели в органiзм "прийомної матерi", яка й виносила плiд.

Доллi успадкувала в повному обсязi генетичний код лише донора, а не двох батькiв, як у випадку природного чи штучного заплiднення. По сутi, Доллi була генетичною копiєю вiвцi -- донора клiтини.

Нинi технологiю клонування вдосконалено й поставлено на потiк. Китайськi бiотехнологи заморожують ембрiони, одержанi в результатi штучного заплiднення клiтин, i зберiгають їх. А згодом ембрiон елiтного теляти (коня, собаки) можуть ввести в тiло непородистої тварини-матерi, i вона народить дитинча з унiкальними характеристиками. Шляхом клонування можна виростити худобу, яка матиме стiйкiсть до певних хвороб або умов клiмату, даватиме бiльше м'ясо-молочної продукцiї.

-- Якщо клонованих тварин вирощуватимуть заради м'яса, то чи вважатиметься воно безпечним для споживання?

-- Попри те, що за основу беруть клiтини здорових особин i клон є копiєю свого донора, у клонiв часто розвиваються фiзичнi дефекти. 50% з них гинуть ще в черевi, ще 20% народжених -- у ранньому дитинствi.

Щодо м'яса, то воно буде безпечним для людей за умови, що виробники не зловживатимуть штучними гормонами, без яких репродуктивнi технологiї не обходяться.

-- Iз якою ще метою клонують тварин?

-- Вважають, що це допоможе розв'язати дуже гостру проблему збереження рiдкiсних видiв. А ще дасть змогу проводити випробування нових медичних препаратiв.

Iрина КОНТОРСЬКИХ

ГОЛОВНІ НОВИНИ

20.11.2018
:
показати більше