Правила користування контентом

На цій сторінці описані умови, які регулюють використання матеріалів газети “Експрес”, що опубліковані на https://expres.online (надалі – «Контент»), Товариства з
обмеженою відповідальністю «Редакційні системи» (надалі – «Компанія»)

1. Загальні умови

Ці Правила є обов’язковою умовою між користувачем і Компанією щодо використання Контенту. Користувач зобов’язаний ознайомитися з умовами даних Правил перед
початком користування Контентом. Компанія може у будь-який час змінювати умови, викладені в цих Правилах, без оповіщення Користувачів, і такі зміни набирають чинності негайно після їх оприлюднення на https://expres.online.

Використання будь-яким чином чи способом функціоналу https://expres.online є безумовною згодою з усіма умовами даних Правил. Користувач зобов’язаний ознайомлюватися з цими Правилами перед кожним користуванням https://expres.online. Якщо Користувач продовжує користуватися https://expres.online після оприлюднення змінених Правил, це означає згоду на дотримання Правил з усіма його змінами. Якщо будь-які умови цих Правил або зміни до них неприйнятні для Користувача, Користувач має право не розпочинати користування https://expres.online.

2. Використання Контенту

Матеріали, опубліковані на https://expres.online, призначені для особистого некомерційного використання. Всі матеріали, опубліковані на https://expres.online,
включаючи, але не обмежуючись: тексти, фотографії, зображення, ілюстрації, аудіо- та відео ролики (далі – «матеріали» або «контент») захищені авторським правом і
перебувають у володінні або під контролем Компанії або сторони, яка є постачальником контенту. Користувач повинен дотримуватися всіх додаткових повідомлень про авторські права, інформації або обмежень, що містяться на будь-якій сторінці.

Зміст https://expres.online захищений авторським правом відповідно до законодавства України та міжнародних договорів про авторське право. Користувач не має права
змінювати, публікувати, передавати, брати участь у передачі або продажу, створювати нові твори, поширювати, виконувати, або яким-небудь чином використовувати зміст https://expres.online (включаючи програмне забезпечення) в цілому або частково. Комерційні (фірмові) найменування, знаки для товарів і послуг, інші об’єкти права інтелектуальної власності Компанії або третіх осіб, захищені авторськими правами чи іншими правами інтелектуальної власності залежно від об’єкту правової охорони.
Зміст цих Правилах, не може тлумачитися як надання опосередковано, за замовчуванням або іншим шляхом будь-якої ліцензії або права на використання знаку
для товарів і послуг, патенту або авторських прав Компанії або третіх осіб.

Користувач має право завантажити або скопіювати вміст https://expres.online   , інші компоненти та елементи, що відображаються на https://expres.online, тільки для
особистого використання, за умови дотримання всіх авторських прав, визначених чинним національним та міжнародним законодавством, та інших повідомлень, що
містяться в ньому. Копіювання чи зберігання будь-якого контенту для відмінних від особистого використання суворо забороняється без попередньої письмової згоди
Компанії.

Інтернет-виданням, мобільним застосункам, друкованим виданням дозволяється безкоштовно частково використовувати інформацію, розміщену на https://expres.online, за умови згадки першоджерела тексту (газети "Експрес") у другому реченні та відкритого гіперпосилання на https://expres.online (для електронних ресурсів) і обсягом не більше півтори тисячі знаків оригінального тексту. Використання більшого обсягу тексту можливе лише за умови отримання письмового дозволу Компанії.

Під використанням інформації мається на увазі будь-яке відтворення, передрук, поширення, переробка, переклад, включення його частин до інших творів та інші
способи, передбачені Законом України «Про авторське право і суміжні права». Компанія надає письмовий дозвіл на використання своїх матеріалів третім особам на
свій розсуд на підставі звернення, направленого в електронній формі на lysty.expres@gmail.com із обов’язковим зазначенням зворотної поштової та електронної адреси. Компанія залишає за собою право в процесі розгляду звернення вимагати від третіх осіб будь-яку додаткову інформацію, необхідну для прийняття рішення про видачу
письмового дозволу. Використання матеріалів Компанії можливе тільки після отримання третьою особою відповідного письмового дозволу

3. Зв'язок з користувачами

Якщо Користувач заповнює реєстраційну форму, Компанія, залишає за собою право відправляти на електронну пошту користувача інформацію про зміни або доповнення
послуг на https://expres.online. Компанія залишає за собою право розкривати інформацію про використання та демографічні показники за умови, що це не буде розкривати особу користувача. Рекламодавці на https://expres.online можуть збирати і поширювати особисту інформацію про користувача, тільки якщо Користувач підтверджує свою згоду відповідно до Політики конфіденційності Компанії.

Компанія може зв'язатися з користувачем електронною поштою про участь в опитуванні користувачів, задаючи питання з метою покращення поточних або перспективних матеріалів. Ця інформація буде використана для покращення роботи https://expres.online і для кращого розуміння наших користувачів. Будь-яка інформація, яку ми отримуємо в таких опитуваннях, не буде передана третім особам, за винятком узагальнених знеособлених даних.

4. Припинення доступу до https://expres.online

Компанія може на свій власний розсуд видалити або призупинити доступ до всього https://expres.online або його частини з будь-якої причини, включаючи, порушення або невиконання цих Правил.

5. Різне

Компанія не провадить обов’язкової перевірки висловлювань і коментарів Користувачів під матеріалами, розміщених на https://expres.online.

Компанія намагається забезпечувати безперебійну роботу https://expres.online, проте не несе відповідальності за повну або часткову втрату Контенту, а також за недостатню якість або швидкість перегляду такого Контенту. У разі порушення своїх прав третіми особами Компанія змушена буде захищати свої права шляхом подачі скарг до правоохоронних органів та позовних заяв до судових органів згідно з нормами чинного законодавства України.

Ці Правила застосовуються відповідно до законодавства України. Будь-які спори щодо реалізації цих Правил будуть вирішуватися в порядку, визначеному чинними законодавством України. Листування щодо Контенту слід здійснювати на електронну адресу lysty@expres.ua . Користувач погоджується негайно повідомляти про будь-які порушення авторських прав щодо Контенту. Про виникнення претензій з Вашого боку щодо порушення авторських прав стосовно Контенту, повідомляйте на lysty.expres@gmail.com або за адресою: м. Львів, вул. Володимира Великого, 5а, 79026.

На https://expres.online можуть розміщуватися посилання на інші сайти, підтримувані іншими юридичними чи фізичними особами, не пов`язані з газетою “Експрес”.
Компанія не має ніякого контролю над цими зовнішніми сайтами і не підтримує їхніх операторів, їхній зміст, продукти або послуги. Окрім того, ми не несемо
відповідальності за операторів, зміст, точність, якість, рекламу, продукти, послуги та інші матеріали, доступні на таких сайтах. Компанія не несе відповідальності, прямо чи опосередковано, за будь-які збитки або шкоду, отримані чи нібито отримані в результаті або у зв’язку з використанням чи довірою до змісту, продукції або послуги, доступних на таких сайтах.

6. Реклама та партнерські матеріали

Матеріали з позначенням «реклама» публікуються на комерційних засадах або є рекламою. Компанія не несе відповідальності за зміст та достовірність матеріалів, розміщених під позначенням «реклама».