Правила користування контентом

На цій сторінці описані умови, які регулюють доступ та використання матеріалів газети “Експрес”, що опубліковані на https://expres.online (надалі – «Контент»), Товариство з обмеженою відповідальністю "Редакційні системи" (надалі – «Компанія»), а також договір публічної оферти, який регулює умови доступу (в т.ч. платного) до  матеріалів газети “Експрес”, що опубліковані на https://expres.online.

1. Загальні умови

Ці Правила є обов’язковою умовою між користувачем і Компанією щодо використання Контенту. Користувач зобов’язаний ознайомитися з умовами даних Правил перед
початком користування Контентом. Компанія може у будь-який час змінювати умови, викладені в цих Правилах, без оповіщення Користувачів, і такі зміни набирають чинності негайно після їх оприлюднення на https://expres.online.

Використання будь-яким чином чи способом функціоналу https://expres.online є безумовною згодою з усіма умовами даних Правил. Користувач зобов’язаний ознайомлюватися з цими Правилами перед користуванням https://expres.online. Якщо Користувач продовжує користуватися https://expres.online після оприлюднення змінених Правил, це означає згоду на дотримання Правил з усіма його змінами. Якщо будь-які умови цих Правил або зміни до них неприйнятні для Користувача, Користувач має право не розпочинати користування https://expres.online.

2. Використання Контенту

Матеріали, опубліковані на https://expres.online, призначені для особистого некомерційного використання. Всі матеріали, опубліковані на https://expres.online, включаючи, але не обмежуючись: тексти, фотографії, зображення, ілюстрації, аудіо- та відео ролики (далі – «матеріали» або «контент») захищені авторським правом і перебувають у володінні або під контролем Компанії або сторони, яка є постачальником контенту. Користувач повинен дотримуватися всіх додаткових повідомлень про авторські права, інформації або обмежень, що містяться на будь-якій сторінці.

Зміст https://expres.online захищений авторським правом відповідно до законодавства України та міжнародних договорів про авторське право. Користувач не має права змінювати, публікувати, передавати, брати участь у передачі або продажу, створювати нові твори, поширювати, виконувати, або яким-небудь чином використовувати зміст https://expres.online (включаючи програмне забезпечення) в цілому або частково. Комерційні (фірмові) найменування, знаки для товарів і послуг, інші об’єкти права інтелектуальної власності Компанії або третіх осіб, захищені авторськими правами чи іншими правами інтелектуальної власності залежно від об’єкту правової охорони.
Зміст цих Правилах, не може тлумачитися як надання опосередковано, за замовчуванням або іншим шляхом будь-якої ліцензії або права на використання знаку для товарів і послуг, патенту або авторських прав Компанії або третіх осіб.

Користувач має право завантажити або скопіювати вміст https://expres.online   , інші компоненти та елементи, що відображаються на https://expres.online, тільки для особистого використання, за умови дотримання всіх авторських прав, визначених чинним національним та міжнародним законодавством, та інших повідомлень, що містяться в ньому. Копіювання чи зберігання будь-якого контенту для відмінних від особистого використання суворо забороняється без попередньої письмової згоди Компанії.

Інтернет-виданням, мобільним застосункам, друкованим виданням дозволяється використовувати інформацію, розміщену на https://expres.online, за умови згадки першоджерела тексту (газети "Експрес") у другому реченні та відкритого гіперпосилання на https://expres.online (для електронних ресурсів) і обсягом не більше півтори тисячі знаків оригінального тексту і ЛИШЕ за умови отримання письмового дозволу Компанії.

Під використанням інформації мається на увазі будь-яке відтворення, передрук, поширення, переробка, переклад, включення його частин до інших творів та інші способи, передбачені Законом України «Про авторське право і суміжні права». Компанія надає письмовий дозвіл на використання своїх матеріалів третім особам на свій розсуд на підставі звернення, направленого в електронній формі на lysty.expres@gmail.com із обов’язковим зазначенням зворотної поштової та електронної адреси. Компанія залишає за собою право в процесі розгляду звернення вимагати від третіх осіб будь-яку додаткову інформацію, необхідну для прийняття рішення про видачу письмового дозволу. Використання матеріалів Компанії можливе тільки після отримання третьою особою відповідного письмового дозволу.
3. Зв'язок з користувачами

Якщо Користувач заповнює реєстраційну форму, Компанія, залишає за собою право відправляти на електронну пошту користувача інформацію про зміни або доповнення
послуг на https://expres.online. Компанія залишає за собою право розкривати інформацію про використання та демографічні показники за умови, що це не буде розкривати особу користувача. Рекламодавці на https://expres.online можуть збирати і поширювати особисту інформацію про користувача, тільки якщо Користувач підтверджує свою згоду відповідно до Політики конфіденційності Компанії.

Компанія може зв'язатися з користувачем електронною поштою про участь в опитуванні користувачів, задаючи питання з метою покращення поточних або перспективних матеріалів. Ця інформація буде використана для покращення роботи https://expres.online і для кращого розуміння наших користувачів. Будь-яка інформація, яку ми отримуємо в таких опитуваннях, не буде передана третім особам, за винятком узагальнених знеособлених даних.

4. Припинення доступу до https://expres.online

Компанія може на свій власний розсуд видалити або призупинити доступ до всього https://expres.online або його частини з будь-якої причини, включаючи, порушення або невиконання цих Правил.

5. Різне

Компанія не провадить обов’язкової перевірки висловлювань і коментарів Користувачів під матеріалами, розміщених на https://expres.online.

Компанія намагається забезпечувати безперебійну роботу https://expres.online, проте не несе відповідальності за повну або часткову втрату Контенту, а також за недостатню якість або швидкість перегляду такого Контенту. У разі порушення своїх прав третіми особами Компанія змушена буде захищати свої права шляхом подачі скарг до правоохоронних органів та позовних заяв до судових органів згідно з нормами чинного законодавства України.

Ці Правила застосовуються відповідно до законодавства України. Будь-які спори щодо реалізації цих Правил будуть вирішуватися в порядку, визначеному чинними законодавством України. Листування щодо Контенту слід здійснювати на електронну адресу lysty@expres.ua . Користувач погоджується негайно повідомляти про будь-які порушення авторських прав щодо Контенту. Про виникнення претензій з Вашого боку щодо порушення авторських прав стосовно Контенту, повідомляйте на lysty.expres@gmail.com або за адресою: м. Львів, вул. Володимира Великого, 5а, 79026.

На https://expres.online можуть розміщуватися посилання на інші сайти, підтримувані іншими юридичними чи фізичними особами, не пов`язані з газетою “Експрес”.
Компанія не має ніякого контролю над цими зовнішніми сайтами і не підтримує їхніх операторів, їхній зміст, продукти або послуги. Окрім того, ми не несемо
відповідальності за операторів, зміст, точність, якість, рекламу, продукти, послуги та інші матеріали, доступні на таких сайтах. Компанія не несе відповідальності, прямо чи опосередковано, за будь-які збитки або шкоду, отримані чи нібито отримані в результаті або у зв’язку з використанням чи довірою до змісту, продукції або послуги, доступних на таких сайтах.

6. Реклама та партнерські матеріали

Матеріали з позначенням «реклама», в рубриці "платний контент" публікуються на комерційних засадах або є рекламою. Компанія не несе відповідальності за зміст та достовірність матеріалів, розміщених під позначенням «реклама» або в рубриці "платний контент".

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Цей договір є договором приєднання для будь-якої особи (надалі користувача), що використовує expres.online.

ФОП Качмар Ореста Вікторівна (надалі -  товариство) пропонує укласти Договір будь-якій особі. Договір викладено в стандартній і незмінній для всіх користувачів  формі у вигляді публічної оферти, відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.

У разі прийняття викладених нижче умов особа, яка приймає (акцептує) цю оферту, здійснює оплату послуг товариства надання інформаційних послуг з використанням веб сайту https://expres.online/ відповідно до умов цієї публічної оферти.

1. Предмет договору

1.1. Відповідно до умов договору товариство надає користувачам  доступ на платній основі з метою перегляду Користувачами окремих матеріалів, розміщених на expres.online. Віднесення матеріалів до платних чи безоплатних  здійснюється товариством в односторонньому порядку.

1.2. Перелік та опис послуг товариства, що надаються за підставі даного договору міститься  за посиланням https://expres.online/shop.

1.3. Отримання товариством оплати від користувача за замовлений передплатний пакет  є прийняттям (акцептом) даного договору (оферти), що означає повне і беззастережне прийняття користувачем умов  даного договору.

1.4. Акцептуючи даний договір користувач погоджується повністю й беззастережно із даним Договором, правила користування контентом expres.online та з політикою конфіденційності. З правилами користуванням контентом,  Договором можна ознайомитись за посиланням  https://expres.online/content-management-rule, з  політикою конфіденційності можна ознайомитись за посиланням https://expres.online/privacy-policy.

2. Порядок отримання передплати

2.1. Для отримання передплати користувачеві потрібно виконати наступну послідовність дій:

2.1.1. зареєструватися на expres.online шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми, що розміщене за посиланням https://expres.online/register, або ввійти у свій кабінет на сайті  (для зареєстрованого користувача) за посиланням https://expres.online/login. За вибором користувача можна пройти скорочену або розширену реєстрацію. Скорочена реєстрація передбачає  надання лише адреси  електронної пошти.  Розширена реєстрація передбачає  заповнення додаткових персональних даних, перелік яких наведено у реєстраційному вікні. У випадку обрання розширеної реєстрації користувач отримує право та надає згоду  на  участь у маркетингових заходах на умовах , які визначаються товариством та будуть публічно доступними.

2.1.2. ознайомитися з умовами правил користування контентом, правилами конфіденційності та договором та прийняти його шляхом проставлення галочки у відповідному полі реєстраційного вікна;

2.1.3. обрати передплатний пакет відповідно до пункту 1.2 даного договору і спосіб; ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає платіжна система; підтвердити оплату і оплатити (у випадку онлайн оплати), або оплатити замовлений пакет через банківську установу, платіжний офлайн термінал або онлайн сервіс.

2.2. В особистому кабінеті користувачеві доступна інформація щодо даних користувача, активних та неактивних пакетів передплати, умов, змісту  та строку дії передплатного пакету. Наведений набір даних може змінюватись товариством.

2.3. Оплата послуг товариства на expres.online проводиться користувачем на умовах повної передоплати з використанням  платіжної системи доступної на expres.online , або через банківську установу, платіжний офлайн термінал або онлайн сервіс.

2.4. Користувач погоджується з тим, що платіжна система, платіжного онлайн сервісу  або банківська установа може стягувати або утримувати  понад вартість передплатних пакетів комісії або збори, здійснюючи платіж лише у випадку, якщо комісії або збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії  або збори надається користувачеві платіжною системою, банківською установою, адміністратором платіжного сервісу, терміналу. Сплачені комісії та збори не компенсуються товариством. Користувач розуміє, що у випадку використання послуг платіжної системи, платіжного онлайн сервісу  або банківської установа він має право ознайомитися з їх умовами, та у випадку незгоди з цими умовами відмовитися від використання таких сервісів.

2.5. Вартість доступних для користувачів передплатних пакетів expres.online розмішена  за посиланням https://expres.online/shop. Усі ціни включають  податок на додану вартість.

2.6. Товариство має право в односторонньому порядку і без повідомлення користувача змінити  умови цього договору, наповнення  передплатних  пакетів, вартості передплатних пакетів, знижок на передплатні пакети, способи оплати,  інші умови  шляхом розміщення даного договору документа зміненій редакції на за посиланням https://expres.online/content-management-rule. Зміни до цього договору вступають в силу з моменту опублікування за посиланням https://expres.online/content-management-rule. Товариство не має право змінювати ціни та зміст передплатних пакетів на придбані користувачами пакети.  

2.7. Користувач не може відмовитися від даного договору або послуг, які надаються на його підставі після оплати передплатного пакету. Користувач має право не користуватися доступом до матеріалів expres.online  до моменту закінчення оплаченого передплатного пакету. При цьому у товариства  не виникає зобов’язання повертати сплачену користувачем вартість передплатного пакету.

2.6. Під час отримання послуг на підставі даного договору користувач зобов’язується не використовувати при реєстрації персональні дані інших осіб; повідомляти при реєстрації вигадані персональні дані, передавати реєстраційні дані, логін та пароль для доступу у персональний  кабінет третім особам; не здійснювати будь-яким способом, в тому числі шляхом підбору пароля, злому або інших дій отримувати доступ до персонального кабінету третіх осіб.

3. Відповідальність та вирішення спорів

3.1. У випадку  виявлення товариством факту порушення користувачем зобов’язань, передбачених пунктом 2.6 даного договору товариство має право заблокувати або видалити реєстрацію користувача та/або  припинити доступ користувача до еxpres.online  в будь-який час без попереднього повідомлення.  При цьому у товариства  не виникає зобов’язання повертати сплачені користувачем кошти за користування послугами еxpres.online .

3.2. У разі пред'явлення до товариства претензій з боку третіх осіб у зв'язку з використанням персональних даних, суб'єктами яких вони є, і наданих товариству користувачем, користувач зобов'язується самостійно і за свій рахунок врегулювати всі такі претензії і судові позови або відшкодувати товариству понесені у зв'язку з цим витрати .

3.3. Товариство не несе відповідальності за порушення умов договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, збої в енергетичних або телекомунікаційних мережах (в тому числі порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання тощо), страйки, громадянські заворушення, блокади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання товариством умов договору і за виникнення чи існування яких не відповідає товариство.

3.4. Товариство не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором, а також не компенсує збитки, що виникли в тому числі, але не обмежуючись, в результаті: протиправних дій користувачів; неправомірних дій третіх осіб, спрямованих на порушення інформаційної безпеки або нормального функціонування expres.online; збоїв в роботі expres.online, зумовленими помилками в коді, комп'ютерними вірусами та іншими сторонніми факторами, які впливають на нормальну роботу  програмного забезпечення expres.online, в тому числі пов'язаних з діями третіх осіб; відсутності  або недостатньої швидкості інтернет-з'єднання між сервером користувача і сервером expres.online; інших випадків, пов'язаних з діями або  бездіяльністю третіх осіб.

3.5. У разі порушення користувачем цього договору, або правил користування контентом, правил конфіденційності, товариство має право обмежити або припинити надання послуг, а також доступ такого користувача до всіх або до будь-якої частини матеріалів expres.online  в односторонньому порядку, а також блокувати можливість використання expres.online   для користувача в будь-який час без попереднього повідомлення. При цьому у товариства  не виникає зобов’язання повертати сплачені користувачем кошти за користування послугами еxpres.online

3.6. Всі спори, що можуть виникнути у зв’язку  з укладенням,  виконанням чи припиненням даного договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди, сторони вправі звернутися до суду за правилами процесуального законодавства України. До відносин між товариством та клієнтом застосовуються норми права України.

 

ФОП Качмар Ореста Вікторівна

79026, місто Львів, вул. Володимира Великого, 5а