28 панфіловців: як вигадували подвиг

Цю героїчну iсторiю в рiзних лiтературних переказах знає чи кожен українець, що встиг повчитися в радянськiй школi.

У пiдручниках з iсторiї її викладали так. У листопадi 1941 року бiля роз'їзду Дубосєково у Волоколамському районi Московської областi 28 бiйцiв 316-ї стрiлецької дивiзiї iменi генерала Панфiлова вступили у смертельний бiй iз пiвсотнею танкiв нiмецького вермахту. Група знищила 18 танкiв гранатами, притiм усi бiйцi полягли як один, надихнувшись закликом свого товариша: "Велика Росiя, а вiдступати нiкуди. Позаду Москва".

Iсторiю про подвиг 28 панфiловцiв викладали в радянський час школярам. Iменами цих героїв було названо безлiч вулиць, пiдприємств i колгоспiв. Самим бiйцям посмертно надали звання Героїв Радянського Союзу...

I раптом на тлi цього пропагандистського пафосу - справдi сенсацiйна новина: директор Державного архiву РФ Сергiй Мироненко на сайтi цiєї установи оприлюднив фотокопiю з довiдки-доповiдi 1948 року головного вiйськового прокурора СРСР генерал-лейтенанта юстицiї Афанасьєва "Про 28 панфiловцiв", що зберiгається у фондi прокуратури СРСР.

Це документи, що цiлком спростовують канонiчну iсторiю про 28 панфiловцiв. Ба бiльше, цi документи свiдчать, що частина з них не тiльки не вiддала життя за радянську батькiвщину, а навпаки - перейшла на службу до нiмецькому рейху!

Яку ж правду розкрили документи з грифом "Цiлком таємно", що їх оприлюднив директор Держархiву РФ Сергiй Мироненко? Завдяки вчинку цiєї людини нинi ми точно знаємо, що встановило розслiдування у другiй половинi 40-х рокiв.

Довiдка, надiслана членовi полiтбюро ЦУ ВКП (б) Андрiєвi Жданову головним вiйськовим прокурором СРСР, починається, наче детектив: "У листопадi 1947 року вiйськова прокуратура Харкiвського гарнiзону заарештувала за зраду Батькiвщини Добробабiна Iвана Євстахiйовича. Розслiдуванням встановлено, що, будучи на фронтi, Добробабiн добровiльно здався нiмцям у полон, а навеснi 1942 року став служити в них начальником полiцiї с. Перекоп Валковського району Харкiвської областi. У березнi 1943 року, пiсля звiльнення Валковського району, Добробабiн був заарештований радянськими органами, але з-пiд варти втiк, знову перейшов до нiмцiв, знову вступив у полiцiю i далi проводив активну зрадницьку дiяльнiсть".

Пiд час арешту а Добробабiна знайшли книжку "Про 28 героїв-панфiловцiв", тодi й виявилося, що полiцай зазначений у нiй як один iз головних учасникiв героїчного бою та ще й має звання Героя Радянського Союзу!

"Допитом Добробабiна встановлено, що в районi Дубосєково вiн справдi був (там i здався нiмцям у полон), але нiяких подвигiв не здiйснював i все, що написано про нього у книжцi "Про героїв-панфiлорвцiв", не вiдповiдає дiйсностi, - повiдомляє генерал-лейтенант юстицiї Афанасьєв. - Далi було встановлено, що, крiм Добробабiна, залишилися живими Васильєв Iларiон Романович, Шем'якiн Григорiй Мелентiйович, Шадрiн Iван Демидович i Кужебергенов Даниїл Олександрович, якi також числяться у списку 28 панфiловцiв, що загинули в бою з нiмецькими танками".

У зв'язку з цим виникла необхiднiсть у перевiрцi й самих обставин бою 28 гвардiйцiв iз дивiзiї iменi Панфiлова, який вiдбувався 16 листопада 1941 року бiля роз'їзду Дубосєково.

Ситуацiя, яку з'ясували слiдчi, була просто сенсацiйною. Перевiрка встановила: "Уперше повiдомлення про бiй гвардiйцiв дивiзiї Панфiлова з'явилося в газетi "Красная звезда" 27 листопада 1941 року. У нарисi кореспондента Коротєєва описувалися героїчнi бої гвардiйцiв дивiзiї iм. Панфiлова з танками противника, зокрема, повiдомлялося про бiй 5-ї роти Н-ського полку пiд командою полiтрука Дiєва з 54 нiмецькими танками, пiд час якого було знищено 18 нiмецьких танкiв. Про учасникiв бою говорилося, що "загинули всi до одного, але ворога не пропустили".

28 листопада в "Красной звезде" була опублiкована передова стаття пiд назвою "Заповiт 28 полеглих героїв". У статтi вказано, що з танками противника боролися 29 панфiловцiв, один iз них злякався - пiдняв руки вгору, за що й був застрелений своїми товаришами, а iншi "...склали свої голови - всi 28". Загинули, та не пропустили ворога..." Передова була
написана лiтературним секретарем "Красной звезды" Кривицьким.

22 сiчня 1942 року "Красная звезда" опублiкувала нарис Кривицького пiд заголовком "Про 28 полеглих героїв", у якому докладно описано подвиг 28 панфiловцiв, їхнi переживання, уперше повнiстю названi їхнi прiзвища, iмена й по батьковi. У нарисi Кривицький упевнено, як очевидець або людина, що чула розповiдь учасникiв бою, писав:

"Бiй тривав понад чотири години. Уже 14 танкiв непорушно застигли на полi бою. Уже убитий сержант Добробабiн, убитий боєць Шем'якiн... мертвi Конкiн, Шадрiн, Тимофєєв i Трофимов... Запаленими очима Клочко подивився на товаришiв. "30 танкiв, друзi, - сказав вiн бiйцям, - доведеться всiм нам померти, мабуть. Велика Росiя, а вiдступати нiкуди. Позаду Москва..." Просто пiд дуло ворожого кулемета йде, схрестивши на грудях руки, Кужебергенов i падає мертвим..."

Розслiдування встановило: "Усi численнi нариси й оповiдання, вiршi та поеми про 28 панфiловцiв, якi появилися пiзнiше друком, написанi або Кривицьким, або за його участi та в рiзних варiантах повторюють його нарис "Про 28 полеглих героїв". Указом Президiї Верховної Ради СРСР вiд 21 липня 1942 року, за клопотанням командування Захiдного фронту, всiм 28 гвардiйцям, перелiченим у нарисi Кривицького було надано посмертно звання Героя Радянського Союзу".

Однак ще за два мiсяцi до того, у травнi 1942 року, як доповiсть партчиновникам згодом, у 1948-му, головний вiйськовий прокурор Афанасьєв, був заарештований за добровiльну здачу в полон нiмцям червоноармiєць Кужебергенов Даниїл Олександрович. На перших допитах визнав: вiн є тим самим Кужебергеновим, якого вважають загиблим серед 28 героїв-панфiловцiв.

Невдовзi Кужебергенов зiзнався, що в бою пiд Дубосєковим вiн не брав участi, а покази свої дав на основi газетних повiдомлень, у яких про нього писали як про "героя-панфiловця".

За клопотанням командира 1075 полку полковника Капрова, замiсть Кужебергенова Даниїла був включений до указу про нагородження нiбито загиблий у бою з нiмецькими танками пiд Дубосєковим Кужебергенов А.К. Однак у списках роти Кужебергенов Аскар не зазначений i таким чином не мiг бути серед "28 панфiловцiв"...

Пiсля викладення ще багатьох деталей розслiдування радянська прокуратура видала категоричний висновок: "Матерiалами проведеної перевiрки, а також особистими поясненнями Коротєєва, Кривицького та редактора "Красной звезды" Ортенберга встановлено, що подвиг 28 гвардiйцiв-панфiловцiв, висвiтлений у пресi, є вимислом кореспондента Коротєєва, Ортенберга й особливо Кривицького. Цей вимисел був повторений у творах письменникiв Тихонова, Ставського, Бека, Кузнецова, Лiпка, Свєтлова та iнших".

I що ж? А нiчого -- мiф у наступнi пiвстолiття став класичним епiзодом iсторiї радянської-нiмецької вiйни. А цими днями на росiйських екранах з'явиться художнiй фiльм "28 панфiловцiв", який  виходить у свiт за пiдтримки Мiнкульту РФ.

Ось i вiр пiсля цього росiянам.

Андрiй ГАНУС
 

Подробиці
Фото зі сторінки International Emmy Awards у Facebook

Як пройшла церемонія і хто отримав престижну нагороду?

21.09
Подробиці
Фото pexels.com

Фахівці також розповіли, коли очікувати дощів на всій території країни.

21.09
Cпорт
Фото noc-odessa.org.ua

У чеському Брно відбувся континентальний волейбольний чемпіонат гравців віком до 20-ти років.

21.09
Подробиці
Тривожний дзвіночок. Світовий банк відклав виділення Україні 350 мільйонів доларів

Чому міжнародні фінансові організації переглядають свої попередні рішення.

21.09
Подробиці
Затримують навіть вагітних: у Білорусі відбувся черговий антивладний мітинг

Опозиційний Telegram-канал оприлюднив дані двох тисяч силовиків. Ті просять виключити їх із "чорних списків".

21.09
Судові історії
Фото pixabay.com

За результатами експертизи, у крові водія “Лади” було виявлено 1,57 проміле алкоголю, що майже у 8 разів перевищує допустиму кількість.

21.09
Подробиці
Фото з офіційного сайту ФК Шахтар

Чинний чемпіон опустився на сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ.

21.09
Спецтема
Фото pixabay.com

21 вересня християни східного обряду відзначають перше з 12-ти великих свят у церковному році.

21.09
Історія
Фото авторки

Деякі з рекомендацій давніх українців можуть неабияк здивувати сучасних господарів.

20.09
Здоров'я
Фото depositphotos.com

Науковці кажуть, що читання здатне пригальмувати старіння мозку.

20.09
Cпорт
Фото ukraine-canoe.org

Це були перегони тих, хто не боїться фізичного болю, кажуть спортсмени.

19.09
Здоров'я
Фото depositphotos.com

"Однією з найважливіших для імунітету є робота імунної системи кишківника", - каже науковиця.

19.09
Подробиці
Фото chemistryworld.com

"Шнобелівську" премію вручають "за досягнення, які спочатку смішать людей, а потім змушують їх замислитися".

19.09
Люди і проблеми
Свисток, блокнот, льодяники. Які ще важливі дрібниці допоможуть, якщо ви заблукали у лісі чи в горах?

Рятувальники дають корисні поради та діляться досвідом пошуку тих, хто зник під час прогулянки в лісі.

19.09
Подробиці
Демографічна катастрофа: кількість дітей в Україні зменшилась майже вдвічі

Фахівці прогнозують зниження народжуваності через пандемію COVID-19.

19.09
Подробиці
Фото зі сторінки Володимира Балуха у FB

Інший політв'язень, Роман Сущенко, каже, що у побитті брали участь як мінімум 2-3 осіб.

18.09
Подробиці
Фото зі сторінки Бенксі у Facebook

Раніше художник стверджував, що "авторське право створене для лузерів".

18.09
Подробиці
Фото president.gov.by

Що ще передбачає ухвала євродепутатів і як на неї відреагували в Мінську.

18.09
Люди і проблеми

Тим, хто спокуситься на їхні пропозиції, може загрожувати депортація.

18.09
показати більше