Це не фантастика -- ні тиску, ні діабету

З першої публiкацiї в "Експресi" на цю тему ми вже знаємо, що доктор Кемпбелл -- не мрiйник, а практик. Вiн -- лiкар, який дослiджує хворих у, здавалося б, безнадiйних ситуацiях. I за якийсь час диво стається -- навiть хвороби, якi вважають невилiковними, вiдступають, якщо люди перестають робити те, що вимагали вiд них традицiйнi лiкарi.

20-рiчне, наймасштабнiше у свiтi дослiдження американського професора Колiна Кемпбелла доводить це. Доктор Кемпбелл, описуючи своє дослiдження, стверджує, що його методикою можна здолати не лише серцево-судиннi, онкологiчнi хвороби, а й, наприклад, дiабет, який теж вважається невилiковним, пише газета Експрес.

Невже це правда? Адже провiднi вченi в усьому свiтi десятилiттями шукають панацею вiд цукрового дiабету, називаючи його дiйсно невилiковною хворобою. А порятунок, виявляється, -- в руках кожного з нас. I досягнути цього можна без iнсулiну, i без жодної таблетки.

Як працює методика доктора Кемпбелла i що показують результати його експериментiв -- у розмовi з Iриною Овсiєнко, кандидатом медичних наук, заступником головного лiкаря Українського лiкувально-профiлактичного центру.

-- Якщо вiрити вченому, то хворому на цукровий дiабет варто лише вiдмовитись вiд тваринних бiлкiв i перейти на здоровi вуглеводи та рослинну їжу, як недуга почне вiдступати. Чому ж тодi люди не скористаються порадою доктора Кемпбелла?

-- Хтось про неї просто не знає, а хтось, може, й чув, але ставиться скептично. Так уже влаштована бiльшiсть людей: ми сподiваємось на чудодiйну силу медикаментiв, шукаючи "кращi, бо дорожчi". А повiрити у простий, причому дешевий спосiб розв'язання проблеми нам важко. До того ж пiгулка чи iн'єкцiя здається нам легким способом полiпшити свiй стан. А врегулювання рацiону харчування, дотримання здорового способу життя потребують певних зусиль i волi. Просто кажучи, у цьому випадку людина може бути здоровою, проте -- не хоче.

-- Чому так багато людей потерпає вiд цукрового дiабету? Лише в Українi, за статистикою, їх майже 3 мiльйони...

-- Результати дослiдження показують, що ми цю хворобу собi "наїдаємо". Для початку мушу пояснити, як недуга виникає. Як ви, мабуть, знаєте, буває дiабет двох типiв. Перший називають вродженим, спадковим. Виникає вiн у дитячому вiцi через те, що внаслiдок генетичної схильностi або вiрусної iнфекцiї в органiзмi ушкодження зазнають бета-клiтини пiдшлункової залози, якi продукують iнсулiн. Через це розвивається його дефiцит з усiма драматичними наслiдками. При набутому, "дорослому" дiабетi 2-го типу все iнакше: бета-клiтини виробляють iнсулiн у достатнiй кiлькостi або навiть у пiдвищенiй. Але тканини втрачають властивiсть сприймати його специфiчний сигнал. Ось чому при дiабетi 1-го типу людина не має шансу вижити без iнсулiнових iн'єкцiй -- адже органiзм не виробляє цiєї речовини, її нема! А при дiабетi 2-го типу все можна змiнити, "навчивши" органiзм користуватися власним iнсулiном. А тепер найважливiше: 85% усiх хворих на цукровий дiабет страждають власне вiд 2-го типу хвороби. Тобто мають цiлком реальний шанс позбутися недуги. Простежимо, як вони цю болячку набули. Ми можемо говорити i про генетичну схильнiсть, i про стреси. Але от що помiтив Колiн Кемпбелл, порiвнюючи статистику хвороби у Європi в рiзнi перiоди XX столiття. Його увагу привернув Уельс -- країна з найвищим порогом захворюваностi, де у 20 -- 30-тi роки цукровий дiабет уражав кожного десятого жителя. А в роки Другої свiтової вiйни й вiдразу ж пiсля неї рiвень захворюваностi на дiабет чомусь знизився утричi. Але iз середини 50-х рокiв раптом вiдбувся рiзкий стрибок цукрового дiабету знову. Кемпбелл порiвнював числа в iнших країнах -- там була така ж ситуацiя. Професор пояснив це так. У воєнний перiод люди переживають найбiльший стрес, а отже, називати дiабет лише "хворобою нервiв" не логiчно. Проте у скрутнi часи люди їдять менше м'яса, жирiв, а переходять на злаки i клiтковину. I ось, коли таке "бiдне" харчування, виявляється, дiабет вiдступає. У повоєннi часи тваринництво поступово вiдновили, у 50-тi роки м'ясо i птиця стали дешевшими, доступнiшими. I, як наслiдок, кiлькiсть хворих на дiабет стрiмко збiльшилася.

-- Виходить, це якраз той парадоксальний момент, коли "нема злого, щоб на добре не вийшло"?

-- Справдi, харчування вiдiграє вирiшальну роль у тому, що в людини виникає i прогресує дiабет 2-го типу. I Кемпбелл не зупинився лише на цiй статистицi, а перевiрив свою версiю за допомогою iнших дослiджень та експериментiв. Вiн дослiджував одну численну релiгiйну громаду, членам якої заборонено вживати м'ясо, рибу, яйця, каву, алкоголь i курити тютюн. I виявив одиницi дiабетикiв серед десяткiв тисяч цих людей.

Колiн Кемпбелл спостерiгав за групою з 36 тисяч жiнок у штатi Айова, з яких нiхто не хворiв на цукровий дiабет. А через шiсть рокiв серед учасниць експерименту було вже 1100 хворих -- причому тi, хто полюбляв м'ясо, фаст-фуд i нехтував рослинною їжею.

Кемпбелл також виявив, що в Японiї, яка у другiй половинi минулого столiття стала вiдкритою до свiту й перейняла багато традицiй, у тому числi й кулiнарних, рiвень захворюваностi на дiабет зрiс утричi (!) за останнi 25 рокiв. Для порiвняння: сучасний японець споживає удвiчi бiльше тваринної їжi та жирiв, нiж його батьки й дiди-прадiди.

I найсумнiший факт -- за даними Кемпбелла, дiабет власне 2-го типу нинi розвивається в дiтей i пiдлiткiв, особливо тих, що мають надмiрну вагу. Ще пiвстолiття тому медики виявляли цю хворобу лише в тих, кому за сорок. Ситуацiя катастрофiчна у США, де немало 14 -- 15-рiчних дiабетикiв страждають також вiд ожирiння важкого ступеня. Це розплата за дешеву i смачну, проте нездорову їжу. -- А як вiдступає дiабет за умови дотримання здорового харчування? -- Кемпбелл провiв дослiдження на основi експерименту Джеймса Андерсона -- найвiдомiшого на сьогоднi дослiдника дiабету. В одному зi своїх дослiджень вiн вивчив вплив дiєти зi збiльшеним вмiстом вуглеводiв i клiтковини i зменшеним вмiстом жирiв на 25 особах, якi хворiють на дiабет 1-го типу, i 25 хворих на дiабет 2-го типу в лiкарняних умовах. Нiхто з його 50 пацiєнтiв не мав надмiрної ваги, i всi вони робили iн'єкцiї iнсулiну для контролю рiвня цукру в кровi.

Експериментальна дiєта Андерсона складалася переважно з цiльних рослинних продуктiв (еквiвалента одного-двох шматкiв холодного м'яса на день за калорiями). Вiн встановив для своїх пацiєнтiв традицiйну дiєту протягом одного тижня, а потiм на три тижнi перевiв їх на експериментальну дiєту, близьку до вегетарiанської. I замiряв їхнiй рiвень цукру в кровi, рiвень холестерину, вагу й потребу в медикаментах. Результати виявилися вражаючими. Як я вже казала, органiзм хворих на цукровий дiабет 1-го типу не може виробляти iнсулiн. Тому важко було уявити, щоб будь-якi змiни в харчуваннi могли бодай теоретично розв'язати цю проблему.

-- Але це сталося?

-- Так. Уже за три тижнi пацiєнти, якi хворiють на дiабет 1-го типу, змогли зменшити дозу iнсулiнових медикаментiв у середньому на 40%! Показники рiвня цукру в їхнiй кровi значно полiпшилися. Не менш важливо, що рiвень холестерину знизився на 30%! Не забувайте, що одну з небезпек, пов'язаних з дiабетом, становлять вториннi наслiдки: серцево-судиннi хвороби та iнсульт. Ось чому зниження рiвня холестерину в кровi має майже таке ж важливе значення, як i контроль рiвня цукру в кровi.

-- А що було з пацiєнтами 2-го типу дiабету, який пiддається лiкуванню?

-- Тут успiх перевершив сподiвання: з 25 людей 24 змогли припинити прийом препаратiв, що мiстять iнсулiн! Вдумайтесь: усi, крiм однiєї людини, змогли вiдмовитися вiд цих лiкiв через кiлька тижнiв! А той один чоловiк, який хворiв на цукровий дiабет протягом 21 рокiв i брав 35 одиниць iнсулiну на день, зменшив дозу до 8 одиниць на день. Ще через вiсiм тижнiв дотримання правил харчування в нього вiдпала потреба в iн'єкцiях iнсулiну.

-- У це важко повiрити...

-- До результатiв експерименту справдi поставилися скептично навiть у науковому й медичному свiтi. I вже iнша група вчених у Притикiнському центрi довголiття вирiшила повторити його. I теж домоглася аналогiчних приголомшливих результатiв. Iз 40 пацiєнтiв, що приймали iнсулiн, 34 змогли зовсiм вiд нього вiдмовитися через 26 днiв. Ця група дослiдникiв також показала, що позитивний ефект вiд рослинної дiєти зберiгається роками -- лише за умови дотримання такого способу харчування. Тобто тут йдеться не про короткочасну дiєту, а про кардинальну змiну правил харчування.

-- Якi ж продукти рекомендують доктор Кемпбелл i його колеги дiабетикам для боротьби з хворобою? -- Тi ж, що i для боротьби з гiпертонiєю, онкологiєю. Основа -- овочi, фрукти, ягоди: апельсини, кiвi, перець, яблука, огiрки, помiдори, авокадо, цукiнi, лохина, полуницi, малина, гарбуз, чорницi, манго, баклажани, грушi, диня, журавлина, грейпфрут, персики. Овочi-суцвiття: броколi, цвiтна капуста. Ви можете також смiливо їсти досхочу стебла й листя: шпинат, салат, будь-яких видiв капусту, селеру, спаржу, бадилля рiпи, бурякову гичку, руколу, петрушку, морську капусту. Кориснi, на думку професора, й коренеплоди: картопля, буряк, морква, рiпа, цибуля, часник, iмбир, цибуля, редиска. А ще -- стручки: всiх видiв квасоля, соя, горох, арахiс, нут, сочевиця, боби. Ви можете смiливо їсти печерицi i гливи. I не забувайте про рiзнi горiхи: волоськi, мигдаль, пекан, кеш'ю, фундук, фiсташки. Цiльнi злаки у складi хлiба, пасти, каш (пшениця, рис, кукурудза, просо, сорго, жито, овес, ячмiнь, гречка) -- теж кориснi.

Слiд мiнiмiзувати такi продукти, як макарони (за винятком тих, що виготовленi з цiльнозернового борошна), бiлий хлiб, крекери, цукор печиво, торти. Дорогi сорти риби: лосось, тунець, трiска, -- теж, як виявилось, не такi кориснi, як хек, минтай чи рiчково-озерна риба. Ну й уникати, на думку професора, слiд м'яса: бiфштексiв, гамбургерiв, свинячого сала, курки, iндички. Молоко, йогурт, деяких видiв сири -- теж не на користь при дiабетi. Тут Кемпбелл навiть виявив пряму залежнiсть мiж розвитком дiабету i кiлькiстю споживанням свiжого коров'ячого молока в рiзних країнах. У таких заможних країнах, як Нiмеччина, Нiдерланди, Данiя i Фiнляндiя, де споживають молока найбiльше у свiтi, власне й велика кiлькiсть людей, хворих на дiабет. Отож не все те корисне для людини, про що нам казали в дитинствi.

Iрина ЛЬВОВА 

Найважливіше

24.04.2019
:
Здоров'я
Правда про вітаміни в пігулках. Лише наукові факти

Якби такі таблетки були зроблені з природних речовин, то одна пігулка мала б розмір м'ячика для настільного тенісу.

24.04
Cтиль життя
Фото pixabay.com

Як спекти традиційну, сирну, гарбузову, модерну та апельсинову паски? Покрокова інструкція.

24.04
Думка

Американським конгресменам-початківцям рекомендують читати про політичний устрій мавп. І це не жарт.

24.04
показати більше