Від доброго самогону голова не болить

Через пiдвищення акцизiв мiнiмальна цiна пляшки горiлки протягом року пiдвищиться до 90 гривень. Новину про таке подорожчання магазинної оковитої люди, особливо жителi села, сприйняли спокiйно.

"Будемо гнати самогон. Для себе. А що робити?! - щиро зiзнаються. - Як на селi без нього?! Чи що привезти, чи город
зорати - пляшка на столi мусить стояти".

I додають, що хоч самогоноварiння i карається законом, але воно було, є i буде. Бо довiра до фабричної оковитої падає. А тепер вона ще й суттєво подорожчає - не докупишся, пише газета "Експрес".

Самогонна арифметика

-- Гнати для себе самогон було вигiдно завше, - каже господар Iван Тодорчук. - А сьогоднi й поготiв. Навiть з цукру. Щоб вийшло 7 - 8 лiтрiв доброго самогону, потрiбно 10 кiлограмiв солодкого пiску та кiлограм дрiжджiв. На це витратимо максимум 250 - 270 гривень (1 кг цукру - 15 грн., 1 кг дрiжджiв -- 100 - 120 грн). Скiльки пляшок найдешевшої горiлки
купите за цю суму в магазинi? Чотири-п'ять, тобто 2 - 2,5 лiтра, не бiльше.

Якщо ж гнати самогонку з власноруч вирощених бурякiв, пшеницi, фруктiв, то витрати будуть ще меншi.

I з томатної пасти, i з гороху...

-- Самогон -- це спиртовмiсна рiдина, одержана шляхом перегону через кустарнi апарати алкогольної маси, видобутої в результатi бродiння продуктiв, що мiстять крохмалистi чи цукристi речовини, -- розповiдає Михайло Гросуляк, вiдомий ресторатор, автор книжки "Самогон як восьме чудо свiту". -- Щоб виготовити самогон, найперше потрiбен самогонний апарат. Схема однакова i складається з трьох елементiв: посудини iз закваскою, трубки-змiйовика, посудини з охолоджувальною рiдиною.

Посудина iз закваскою нагрiвається (багаття, керогаз, газ, електроплитка, впаяний теплоелектронагрiвач). Спиртовмiсна пара проходить по трубцi, конденсується при зiткненнi останньої з холодною водою в посудинi i вже як рiдина витiкає в
пiдставлену банку (пляшку).

Найбiльшого поширення набули самогоннi апарати з молочних бiдонiв. У них вже готова герметична кришка з штуцерами для трубок.

-- Знаю, що якiсть i смак самогону залежать вiд трубки-змiйовика. Чому краще, щоб вона була зроблена з мiдi?

-- Матерiал змiйовика не має вступати в реакцiю зi спиртом або бути токсичним, але при цьому повинен мати достатню
теплопровiднiсть для конденсацiї випарiв спирту. Власне таким металом i є мiдь.

-- З чого женуть самогон?

-- Рецептiв самогону сотнi. Сировиною для виготовлення самогону можуть бути будь-якi цукристi i крохмалистi речовини. Найбiльший вихiд продукту - з цукру. Дефiцит останнього свого часу спричинив масове застосування як сировини цукерок, сиропiв, печива, варення, всiляких фруктiв, томатної пасти, гороху, рису, зерна злакових, печеного хлiба.

Найбiльш якiсний самогон -- так званий хлiбний. Ранiше вiн був дуже популярний в Українi. Мiцний, з м'яким смаком, легким похмiллям. Потiм, з достатком цукру, переходом на примiтивнi апарати, поступово забувався. Сьогоднi спостерiгається повернення до виготовлення такого самогону. З ячменю також виходить дуже добрий самогон - солодовий. Особисто менi подобаються фруктовi сорти самогону, бо вони бiльше подiбнi до коньячних спиртiв. До речi, в Українi збереглися старовиннi рецепти дистиляцiї фруктiв.

-- Як правильно зробити закваску?

-- Невiд'ємний компонент закваски - дрiжджi. Переважно вживають харчовi. Якщо немає дрiжджiв, виручає хмiль. Стиглi
шишки хмелю заливають водою. Варять. Вiдвар додають у закваску. Використовують також томатну пасту. Поштовх до початку бродiння може дати звичайний горох. Бродiння повинне проходити в теплi. Найкраща температура - 50 -- 60 градусiв. У селах переважно закваска бродить на печi.

Закваска - вже спиртовмiсна речовина. Є гурмани, що вживають її i не переробленою. Ранiше пiд час вiзиту дiльничного
багато хто вдавався до такого виверту: мовляв, п'ю неперероблену. I не можна було притягнути за самогоноварiння. Сьогоднi, здається, потреба в таких вiдмовках вiдпала. Та й "любителiв" такого недовершеного напою мало, адже вiн дуже специфiчний на смак.

-- Якi технологiчнi секрети виготовлення доброго самогону?

-- Не можна перегрiвати закваску - може вибухнути ємнiсть або рiдина "вижене" через трубку в самогон. Чим холоднiша вода, тим краще проходить процес конденсацiї. По змозi використовують проточну воду. Нiколи не завадить додатковий фiльтр. Найпростiший варiант -- трилiтрова банка, закрита кришкою. У нiй отвори для двох трубок. Якщо закваска перегрiється, "випльовується" в банку, але не потрапляє в самогон.

Повний мiсяць? Робiть закваску

-- Як дiзнатися, чи готова брага?

-- Треба запалити сiрник у тiй ємностi, в якiй вона мiститься. Якщо сiрник не горить - значить, закваска не готова, якщо ж
яскраво горить -- можна починати. Є й iнший спосiб дiзнатися про готовнiсть закваски. Треба просто її спробувати на язик, якщо солодка, нехай ще постоїть, коли гiрка - готова. Буває, що у процесi виробництва в ємнiсть з горiлкою "бiжить" закваска. Щоб цього не було, треба в закваску додати 0,5 л свiжого молока або двi ложки масла.

У закваску для запаху i приємного кольору горiлки перед виробництвом можна кинути корiнь калгану. Тодi колiр горiлки буде свiтло-коричневим, i вона матиме приємний смак. Можна додавати червоний стиглий перець, траву зубрiвки, гiлочку сухої м'яти.

Мiцнiсть будь якої самогонки залежить вiд якостi дрiжджiв i теплового режиму настоювання закваски. Вiдходи - брагу - нiколи не виливайте, а додавайте в неї потрiбнi компоненти для нової варки. Якiсть такої горiлки завжди краща.

Готувати закваску, щоб горiлка вийшла доброю, треба завжди на повний мiсяць (за мiсячним календарем), а виробляти самогон - у будь-якi днi, але не в молодий мiсяць. Закваску закладати найкраще в дерев'янiй чи емальованiй ємностi.

-- Якi способи очищення самогону?

-- Найбiльш небажаний продукт у самогонi - сивушнi масла. Чи вони є, кожен може переконатися сам: досить запалити самогон у ложцi (якщо не горить -- це поганий продукт). Пiсля згорання спирту на днi залишається масляниста рiдина. Це i є шкiдливi сивушнi масла. Як їх позбутися? Найперше дотримуватися технологiї виготовлення - не перевищувати температуру, постiйно змiнювати воду-охолоджувач. Вже готовий самогон очищають вiд сивушного масла за допомогою марганцiвки. На трилiтрову банку кидають 2 -- 3 г порошку марганцiвки. Чекати, доки випаде осад. Самогон акуратно злити.

Для цiєї мети використовують також побутовi фiльтри для води. Якщо нi, можна процiдити самогон просто через посудину з деревним вугiллям. Його непоганий замiнник можна одержати в домашнiх умовах. Розпалiть багаття з дров берези. Коли дрова перегорять i жар буде ще дуже сильний, наповнiть ним глиняний горщик, задуйте попiл. Горщик щiльно закрийте кришкою. Чекайте, коли вугiлля затухне. Виймiть його з горщика, остудiть, стовчiть (не дуже дрiбно). Можна використовувати, як фiльтр, -- кинути в самогон з розрахунку 50 г на 1 л. Нехай стоїть три тижнi. Посудину кожен день
струшувати. Профiльтруйте. Не полiнуйтеся зробити це й переконаєтеся -- смак покращиться i зменшиться частка домiшок.

-- Яку мiцнiсть повинен мати добрий самогон?

-- Золота середина - 43 - 45 градусiв (її ще називають "тiлом" самогону). "Голову", яка має 70 - 80 градусiв, та "хвiст" (все, що нижче нiж 40%) треба вiдкидати. Голову, тобто первачок, потрiбно переганяти ще раз, бо там i високий градус, i багато сивушних масел.

-- Чи правда, що до Другої свiтової вiйни українцi, зокрема жителi Захiдної України, взагалi не гнали самогону? Старi люди розповiдають, що пити мiцне спиртне та гнати самогон у селах почали пiсля приходу радянської влади...

-- Я теж про таке чув. У Захiднiй Українi до 1939 року пили спотикач, медовуху, вино, рiзноманiтнi наливки, настоянки, тобто легенькi спиртнi напої, що мали не бiльш як 25 - 30 градусiв. Пам'ятаю, мiй дiд завше розповiдав, що пляшки-двох горiлки вистачало на цiле весiлля, бо якщо i пили її, то дуже маленькими чарочками.

Самогоноварiння було, є i буде, доки не переведеться рiд людський. Я ресторатор iз великим досвiдом. Скажу щиро: зараз нiхто не хоче пити магазинну горiлку. Кажуть: "Дайте нам самогону".

-- Час вiд часу лунають заклики, щоб узаконити самогоноварiння.

-- I це правильно. Бо в кожного народу свiй нацiональний алкогольний продукт, який вони популяризують. У Румунiї та
Угорщинi -- паленка, у Чехiї та Словаччинi -- сливовиця, у Болгарiї -- ракiя, в Iталiї -- граппа, у Нiмеччинi -- шнапс, у
Мексицi -- текiла. У тiй же Нiмеччинi, наприклад, сiльський житель має законну квоту на виготовлення 300 лiтрiв шнапсу, хоч i зобов'язаний вiддати частину державi. У нас же намарне пропадає маса сiльськогосподарської продукцiї, з якої можна було б виготовляти якiсний алкогольний напiй.

Якби самогоноварiння узаконили, то це була б насамперед хороша пiдтримка для селян. Бо сьогоднi села пропадають, молодь виїжджає на заробiтки в пошуках кращого життя.

Леся ЯСИНЧУК, газета "Експрес"


* до речi


Згiдно зi статтею 176 Кодексу про адмiнiстративнi правопорушення (КУпАП), поза законом виготовлення i зберiгання самогону, а також апаратiв для його вироблення. Пiдпадають пiд адмiнвiдповiдальнiсть i покупцi самогону, - це передбачене ст. 177 КУпАП. Виробникам незаконного спиртного та його покупцям загрожують штрафнi санкцiї до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв (170 грн.).

I ще: пам'ятайте, що надмiрне споживання спиртного шкодить вашому здоров'ю!

* На замiтку

Рецепти доброго самогону

САМОГОН ХЛIБНИЙ

Жито, пшеницю, ячмiнь, просо, кукурудзу, горох -- проростити. Для цього розмочити в теплiй водi, розстелити тонким (до двох сантиметрiв) шаром. Стежити, щоб зерно не скисло. Проросле зерно висушити, змолоти на борошно. Закип'ятити воду i в ще киплячу, постiйно помiшуючи, додати цю муку. Розмiшувати до стану рiдкого киселю. Вкрити, дати вистоятися 10 -- 12 годин. Розлити по мисках, тазах. Остудити до кiмнатної температури. Додати дрiжджi. На 12 вiдер закваски -- 0,5 кг. Бродить 5 -- 6 днiв. Переганяти на паровому апаратi. Такий самогон найкращий з усiх його видiв!
Якщо немає дрiжджiв, додати кiлограм сухого гороху. Процес бродiння збiльшиться до 10 днiв.

САМОГОН ХЛIБНИЙ З КАРТОПЛЕЮ

Зробити солод, як i в першому рецептi (проростити зерно,
висушити, змолоти). Зварити картоплю. Потовкти з тiєю водою, що
залишилася пiсля варiння. Викласти в балiю. Засипати зверху
солодовим борошном. Знову товкти до однорiдної киселеподiбної
консистенцiї. Все це повинно бути дуже гарячим. Ще раз зверху
присипати залишками борошна, залишити на нiч. Через 10 -- 12 годин
перемiшати, перелити в бочку, додати 0,5 кг дрiжджiв. Нехай
бродить 5 -- 6 днiв. На два вiдра солоду -- 4 -- 5 вiдер
картоплi.

САМОГОН ЗА ДВI ГОДИНИ

10 кг цукру, пачку дрiжджiв, 3 л молока i 3 -- 4 вiдра води влити в
пральну машину. "Крутити" 2 години. Дати вiдстоятися. Можна
переганяти.

САМОГОН IЗ ВАРЕННЯ

Взяти шiсть лiтрiв зiпсованого варення, розвести його 30 лiтрами
теплої води, додати 200 г дрiжджiв. Щоб мати бiльший вихiд
самогону, треба додати ще 3 кг цукру. Закваску поставити в тепле
мiсце на 3 -- 5 днiв. Вихiд -- 6 л самогону, а з додаванням цукру -- 9
л.

САМОГОН IЗ СУШЕНI

2 кг сухих яблук або груш заварити у вiдрi води, додати 3 кг
цукру, 300 г дрiжджiв. Усе це щiльно закрити, залишивши невеликий
отвiр. Тиждень нехай стоїть у теплому мiсцi. У цю закваску додати
перед виробництвом пучок сухого чебрецю. Вихiд -- 3,5 л самогону.

 

Подробиці
Скрін з відео rothco.ie

Новітні технології розкрили давню таємницю. Зловмисники, яким вдалося вирватися з найнадійнішої тюрми, ще можуть бути живі.

27.01
Подробиці
Фото УНІАН

Що вигадують окупанти і як на це реагують у штабі ООС.

27.01
Подробиці

Після приходу до влади Трамп став вірним союзником прихильників заборони абортів в США.

27.01
Подробиці
Фото kremlin.ru

Які наслідки може мати призначення колишнього віцепрем'єра Росії заступником керівника адміністрації Путіна.

27.01
Історія
Логотип УВУ

Заснований 99 років тому Український вільний університет за час свого існування перебував на території трьох держав, але навчання у ньому велося українською мовою.

27.01
Cтиль життя
Фото зі сторінки Recording Academy в Facebook

Хто з іменитих виконавців отримав престижну премію і для кого ця статуетка стала цілковитою несподіванкою?

27.01
Здоров'я
Фото зі сторінки Тедроса Адханома Гебрейєса у Facebook

У Піднебесній платитимуть 145 доларів за повідомлення про людей, у яких проявляються ознаки небезпечного захворювання.

27.01
Подробиці
Фото зі сторінки Л. Забуранної у Facebook

Про оскарження повноважень російської делегації та спроби запобігти обранню віцепрезидентом Асамблеї представника від РФ.

27.01
Cпорт
Фото зі сторінки Кобі Браянта у Facebook

Що відомо про трагедію і як сприйняли цю втрату колеги Браянта?

27.01
Подробиці
Фото зі сторінки Gintaras Ginciukas у Facebook

Рятувальники продовжують пошукові роботи. Шансів знайти живих усе менше.

27.01
Подробиці

Як покарають правоохоронців, що протиправно зняли пристрій з Вадима Альперіна, і що каже про ситуацію його адвокат.

27.01
Подробиці
Фото depositphotos.com

Якщо не вдаватись до захисних заходів, гризуни можуть загрожувати майбутньому врожаю, кажуть фахівці.

27.01
Cтиль життя
Фото Ярослава Станчака

Про містику й екстрим у роботі, найдешевший спосіб доброго самопочуття та любов до собак.

26.01
Подробиці

80-річний Василь Ототюк задекламува 547 поезій за 11 годин і 39 хвилин.

26.01
Судові історії
Фото pixabay.com

Раніше СБУ розпочала проти нього кримінальне провадження. А нещодавно відбувся суд.

25.01
Подробиці

Якщо дитина, якій нема 16 років, гуляє чи розважається вночі сама, її батькам загрожує адміністративна відповідальність.

25.01
Cтиль життя
Фото зі сторінки Symbolon. Центр середньовічних та ранньомодерних студій у Facebook

Реставрація "Поклоніння таємничому агнцю" виявила первісне зображення, яке здивувало мистецтвознавців і викликало суперечки.

24.01
Подробиці
Фото зі сторінки ДП Стивідорна компанія Ольвія у Facebook

Подробиці концесійного конкурсу, у якому переміг QTerminals, і особливості майбутньої співпраці між сторонами.

24.01
Cпорт
Фото wikimedia.org

Вона почала займатися тенісом у 7 років, а в 12 - стала наймолодшою фіналісткою дівчачих змагань на Відкритому чемпіонаті США.

24.01
Подробиці

У Держдепі США обіцяють, що у вагітних жінок, які справді вирушають до США з діловими цілями, проблем із отриманням дозволу на в'їзд не буде.

24.01
Подробиці
Так тепер виглядає узбережжя поблизу Барселони

Місцями швидкість вітру сягала до 100 км/год, а висота хвиль у прибережній зоні становила до 5−7 метрів.

24.01
Подробиці
Фото зі сторінки Нафтогазу у Twitter

Що передбачає цей механізм і які його переваги.

24.01
Подробиці
Фото pixabay.com

Як Мінкульт пропонує боротися з дезінформацією та чому в Європі занепокоєні цим законопроектом?

24.01
Подробиці
Фото зі сторінки Урсули фон дер Ляєн у Twitter

Коли Велика Британія припинить членство у ЄС і які незручності прогнозують на початку її виходу із Євроспільноти.

24.01
Політика

Стратегічно такий союз суперечить національним інтересам нашої країни, кажуть експерти.

24.01
Подробиці

Досі наша країна вважалася найбільшим європейським експортером м'яса птиці.

24.01
Подробиці
Фото pixabay.com

Деталі угоди, підписаної українською і німецькою стороною в Давосі.

24.01
Пригоди

Що розповідали на суді обвинувачений, свідки та мати загиблого?

24.01
показати більше