Схоже, Гройсман виношує план "розлучення" з Порошенком

 
Останнiм часом вiд Президента вiдвертаються навiть його найвiдданiшi вчорашнi союзники. Зокрема, низка фактiв може засвiдчувати, що й щляхи Порошенка i Гройсмана поступово розходяться, пише Експрес.
 
Як свiдчать джерела, для прикладу, прем'єр не попередив Президента про iдею пiдвищення мiнiмальної зарплати до 3200 гривень i цим викликав бурю негативу на Банковiй.
 
А ще начебто Гройсман не дав Банковiй призначити замiсть Насiрова його першого заступника Сергiя Бiлана i провiв на виконувача обов'язкiв голови фiскальної служби свого земляка Мирослава Продана. 
 
Але найбiльший гнiв у Порошенка викликало зближення Гройсмана i Яценюка. Для Гроймсмана це стало рятiвною соломинкою, адже без голосiв фракцiї "Народного фронту" його неможливо зняти з посади. А для Порошенка -- приводом для поганого сну, бо вiн втратив важiль впливу на прем'єра.
 
Якi справжнi цiлi Гройсмна в цiй грi? Шукаємо вiдповiдi в розмовi з експертом Iнституту соцiальних технологiй "Соцiополiс" Ярославом Макiтрою, керiвником програми практичної полiтики Iнституту полiтичної освiти Олександром Солонтаєм, головою Комiтету економiстiв України Андрiєм Новаком, директором Українського iнституту аналiзу i менеджменту полiтики Русланом Бортником та директором Iнституту соцiально-полiтичного проектування "Дiалог" Андрiєм Миселюком.
 
- Чи бачите ви в дiях Порошенка i Гройсмана iстотнi розбiжностi? Якщо так, то яка їх причина?
 
Я. Макiтра: - Так, останнiм часом дедалi бiльше фактiв свiдчить про такi розбiжностi. Але насправдi протистояння мiж Президентом i прем'єром триває вже декiлька мiсяцiв. Фактором детонацiї стало самостiйне рiшення Гройсмана про пiдвищення мiнiмальної зарплати. Через декiлька днiв Президент виступив iз заявою i сказав, що це його iнiцiатива.
 
Зрозумiло, що Порошенко хоче, щоби Гройсман був йому слухняним - керував урядом i водночас брав увесь негатив на себе. Гройсман, зрозумiло, не хоче брати весь негатив непопулярних речей на себе. Тому намагається популярнi речi пов'язувати зi собою, а вiд непопулярних вiдходити. 
 
Нинi рiвень довiри до Президента i до прем'єра доволi низький. Тому кожен бореться за збереження свого полiтичного майбутнього, намагається зробити крайнiм iншого й здобути бодай мiнiмальнi позитиви вiд тих iнiцiатив, якi вдається впровадити. Лiнiй конфлiкту мiж Президентом i прем'єром насправдi дуже багато. Говорити про єднiсть влади чи єднiсть коалiцiї вже давно не доводиться.
 
- Якi ще приклади розбiжностей мiж Президентом i прем'єром можете навести?
 
Я. Макiтра: - Кабмiн пiдготував проект пенсiйної реформи. Так, це зроблено на вимогу МВФ, але в урядi за допомогою слайдiв гарно продемонстрували, як вiдбудеться осучаснення пенсiй. Водночас наближенi до Адмiнiстрацiї Президента полiтики та експерти вже критикують запланованi пенсiйнi змiни. Так само є лiнiя конфлiкту через iнiцiативу заступника глави АП Дмитра Шимкiва щодо впровадження зв'язку 4G. Гройсман уже декiлька мiсяцiв не пiдписує цiєї постанови.
 
Паралельно з полiтичною боротьбою, звичайно, триває боротьба за фiнансовi впливи, за фiнансовi потоки. Контроль над ДФС є яскравим прикладом того, де зiткнулися iнтереси Порошенка i Гройсмана. Бо не секрет, що Роман Насiров - людина з команди Президента. Його затримання й усунення з посади спричинило велике невдоволення в Адмiнiстрацiї Порошенка. I буквально за декiлька днiв був призначений новий керiвник з обойми пана Гройсмана. Звичайно, це не могло сподобатися Банковiй, яка втратила прямий контроль над таким дохiдним органом, як Державна фiскальна служба.
 
О. Солонтай: - Як на мене, наразi рано говорити про те, що шляхи Гройсмана i Порошенка розходяться. Гройсман усе ще перебуває пiд контролем Порошенка. Пiсля збiгання року з часу затвердження програми Кабмiну уряд втратив iмунiтет вiдправлення його у вiдставку парламентом. Тому й далi буде залежний вiд Порошенка, який вирiшуватиме - продовжувати роботу уряду чи нi. Немає iмунiтету - немає самостiйностi.
 
Так, є тертя з певними представниками Банкової. Наприклад, конфлiктнi стосунки з Гройсманом має Ковальчук (перший заступник глави АП. - Авт.). Навколо Порошенка є й iншi орбiти ухвалення рiшень. Але не варто плутати орбiти навколо Президента й самого Президента. Мiж самим Порошенком i Гройсманом наразi немає тертя. Вони - єдина команда, яка, до речi, тягне одного й другого на дно. Рейтинг Порошенка дедалi знижується, i це не дає Гройсмановi перерости в самостiйну фiгуру. I навпаки: люди не дуже схвально ставляться до полiтики уряду, сформованого за участi Порошенка, i це тягне керманича держави на дно. Хай там як, але не вiдкидаю, що конкуренцiя мiж ними посилюватиметься.
 
- До чого може призвести протистояння мiж Порошенком i Гройсманом?
 
Я. Макiтра: - Якщо боротьба за полiтичнi впливи та фiнансовi потоки не припиниться, то вже за декiлька мiсяцiв знову точитимуться розмови про достроковi парламентськi вибори. Зрозумiло, для Гройсмана достроковi вибори не на часi. Вiн ще не наростив полiтичних м'язiв, не має чiткої депутатської групи в парламентi (хоч i є кiлька парламентарiв, орiєнтованих на нього), не має своєї окремої iнституцiйної структури. Тому навряд чи мiг би вести на вибори свою полiтичну силу.
 
Але якщо вибори вiдбудуться через рiк-пiвтора, то цього Гройсману може бути досить, щоби сформувати свою полiтичну силу i змагатись за мандати. Щоправда, тодi йому треба буде пiти у вiдставку, гучно гримнувши дверима й дiставши порцiю критики вiд Президента й парламенту, якi мають високий рiвень недовiри в суспiльствi. Це могло б дати йому певний старт i добру можливiсть дистанцiюватися вiд Порошенка. Доки Гройсман цього не зробив, iншого варiанта, окрiм як iти з Президентом, нехай зцiпивши зуби, шукаючи точки дотику, торгуючись за кiлькiсть мiсць у списку, вiн не має.
 
Але, повторюю, у перспективi все може дiйти до окремих полiтичних проектiв. Це, до речi, пiдказує приклад Вiнниччини, де Гройсман має свою партiю "Вiнницька європейська стратегiя", яка на мiсцевих виборах набирала бiльше голосiв, нiж БПП. Гройсман перевiрку полiтичним боєм уже пройшов. Думаю, вiн має амбiцiї лiдера країни й надалi гратиме свою гру.
 
О. Солонтай: - Так, усе можливо. Як на мене, партiя Порошенка приречена, i Порошенковi та Гройсману доведеться створювати щось нове. Цiлком iмовiрно, що на цьому етапi Гройсман остаточно кине Порошенка, i їхнi полiтичнi шляхи розiйдуться.
 
- Чи бачите ще якiсь переваги Кабiнету Гройсмана в порiвняннi з урядом Яценюка?
 
Р. Бортник: - Цей Кабмiн функцiонує менш конфлiктно, нiж попереднiй, -- звiсно, конфлiкти є, але не такi жорсткi. 
 
А. Новак: - А я не згоден. Насправдi чинний уряд пливе за течiєю попереднього. Нiчим принципово новим вiн не вiдзначився, крiм пiдвищення мiнiмальної зарплати до 3200, що мало не лише плюси, а й мiнуси. Бо плюс вiд цього -- збiльшення надходжень за єдиним соцiальним внеском. А мiнус -- ще бiльша тiнiзацiя трудових вiдносин мiж роботодавцями i працiвниками та закриття багатьох малих пiдприємств, якi офiцiйно виплачували зарплату своїм працiвникам, що стало для них надто обтяжливим.
 
Чинний уряд не запропонував стратегiї економiчного розвитку країни. Немає нi нових iдей, нi нових реформ! Для прикладу, державний бюджет, який Кабмiн розробив на 2017 рiк, за своєю дохiдною i витратною частинами нiчим особливо не вiдрiзнявся вiд попереднього.
 
- Тобто негативiв у роботi уряду насправдi бiльше, нiж позитивiв?
 
Р. Бортник: - Так, негативiв дуже багато. Цей уряд не дав нам чiткого бачення, як буде виводити країну з кризи. Вiн i далi накопичує борги. Крiм того, не дає вiдповiдей на гострi питання, якi цiкавлять суспiльство. Це передусiм стосується тарифiв, боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю. Нагадаю, що Мiнiстерство внутрiшнiх справ -- також частина цього уряду. А вiд формул на кшталт "Роттердам+", якi запропонував уряд, просто тхне корупцiєю.
 
А. Миселюк: - Так, реформ немає, а корупцiйнi схеми, що були за попереднього уряду, далi процвiтають. 
 
Уряд закладав показник зростання економiки 2,8%, а маємо ледь половину цього. Це не те зростання, що нам потрiбне для того, щоб вибратися з ями, в яку ми впали у 2014 - 2015 роках. Сказати, що є якийсь прогрес, не можна. Кабмiн не демонструє чiткої пiдтримки тих галузей, якi можуть бути драйверами економiчного зростання України, наприклад сфери IТ. Нагадаю, що Гройсман, коли йшов на посаду прем'єра, обiцяв пiдтримувати такi галузi.
 
А. Новак: - Те, що в iнформпросторi гучно подають як децентралiзацiю, насправдi є лише вiртуальною децентралiзацiєю. Мiсцевi бюджети мають нiбито бiльше коштiв, але ними й далi в ручному режимi керують центральнi органи влади - уряд, тi чи тi мiнiстерства й державнi монополiї. Тобто номiнально на мiсцевi потреби йде бiльше грошей, але все одно ними розпоряджаються не мiсцевi керiвники. Керiвники й далi їздять iз простягнутою рукою до Києва - до прем'єр-мiнiстра та до мiнiстра фiнансiв i просять: "Дайте нам грошей".
 
- Чи є сенс змiнювати нинiшнiй уряд? 
 
Р. Бортник: - Свою функцiю цей уряд виконав. Вiн втримав ситуацiю, але нiчого не дасть країнi, не забезпечить навiть стандартних параметрiв економiчного зростання - принаймнi 5 - 10%, потрiбних нам. Бодай для того, щоб вiддавати борги. Треба змiнювати Кабмiн на такий, що прийде не стабiлiзувати, а розвивати.
 
- Як вважаєте, чи постане питання про вiдставку уряду, щойно
його рiчний iмунiтет добiжить кiнця?
 
А. Миселюк: - Якщо ставити питання, чи вiдбудеться вiдставка в короткостроковiй перспективi, то моя вiдповiдь: нi. Тому що, по-перше, в парламентськiй залi немає 226 голосiв для того, щоб це рiшення провести. Опонентiв в уряду Гройсмана малувато. Вiн зумiв балансувати мiж рiзними групами впливу, нi з ким стосункiв кардинально не зiпсував, а отже, не збiльшив кiлькостi своїх противникiв.
 
По-друге, проблема в тому, що у Президента дуже коротка лава запасних. На мiсце Гройсмана фактично поставити нiкого.
 
Урештi-решт, не в iнтересах Президента радикально дестабiлiзувати ситуацiю i позбуватись хоч ситуативного, але надiйного партнера, яким є Гройсман. Мiж Порошенком i Гройсманом, звичайно, є непорозумiння, але, думаю, цей уряд працюватиме ще щонайменше до осенi.
 
Наталiя ВАСЮНЕЦЬ
 
Подробиці
Фото пресслужби ДМСУ

Окрім того, ідентифікаційний код в ID-картці тепер має таку саму юридичну силу, як окремий папірець.

13.08
Подробиці
Фото wikimedia.org

Карликова планета, яку довго вважали гігантською космічною каменюкою, має власний водний світ.

13.08
Cпорт
Фото УНІАН

"Можу лише сказати, що перші тижні роботи в Україні показали, що 75-річний тренер - неабиякий живчик", - каже один із експертів.

13.08
Подробиці
Іди, поки не пізно. У Білорусі четверту добу не вщухають протести проти Лукашенка

В країні зупиняються підприємства, із телеканалів звільняються ведучі.

13.08
Подробиці
Фото з офіційного сайту УЕФА

Героєм зустрічі став Неймар, який повторив рекорд турніру.

13.08
Подробиці
Фото зі сторінки Free Riff у Facebook

Тим часом Юлію Кузьменко відправили під домашній арешт.

12.08
Подробиці
Фото зі сторінки Еда Ширана у Facebook

Ще донедавна артист і його дружина зберігали цю новину в таємниці навіть від близьких друзів.

12.08
Подробиці

За роки незалежності нашої країни хвороба забрала майже 50 тисяч життів.

12.08
Подробиці
Фото Twitter ФК Шахтар

Гірники зіпсували бездоганну статистику "Базеля" та допомогли Україні обігнати Нідерланди у таблиці коефіцієнтів УЕФА.

12.08
Подробиці
Субсидія і гроші за теля: набули чинності важливі зміни, які стосуються селян

Мінекономіки пояснило, чи враховуються кошти від реалізації продукції тваринництва до сукупного доходу сім'ї при призначенні субсидії.

11.08
Подробиці
Фото зі сторінки Олесі Стефанко в Instagram

"Ласкаво просимо в цей світ, наш маленький ангеле", - прокоментувала фото з немовлям Олеся Стефанко.

11.08
Подробиці
Фото ОГП

Також контррозвідка Служби безпеки зафіксувала факт вербування українки спецслужбами РФ.

11.08
Подробиці
Фото зі сторінки Укргідрометцентру у facebook

З 12 серпня денна температура повітря у деяких областях знизиться до 20 градусів тепла.

11.08
Судові історії
Фото pixabay.com

На суді обвинувачений своєї провини визнавати не хотів. А скривджений ним хлопчик детально розповів про знущання.

11.08
Подробиці
Фото Twitter ФК Інтер

Італійський гранд переміг з рекордом свого форварда Ромелу Лукаку.

11.08
Подробиці
Фото зі сторінки Кетрін Шварценеггер

Зіркові батьки поки не коментують інформації про поповнення у сім'ї.

10.08
Подробиці
Фото ОПУ

Що відомо про головного розвідника країни Кирила Буданова?

10.08
Подробиці
Назарій Русин. Фото з офіційного сайту ФК Динамо

Один із хворих, форвард Назарій Русин, заперечує, що занедужав на своєму весіллі.

10.08
Подробиці
Мінус 11%. Українська економіка рекордно скоротилася

Влада переконує, що найгірше вже позаду.

10.08
Подробиці
Фото зі сторінки Львівської ОДА у facebook

Станом на 10 серпня в країні виявили більше 80 тисяч випадків коронавірусу.

10.08
Подробиці
80% за Лукашенка, протести і сутички з ОМОНом: що коїться у Білорусі?

Як відреагувала на попередні результати президентських перегонів головна конкурентка чинного глави держави.

10.08
Cпорт
Фото fbu.ua

Анастасія Ковтун розповідає подробиці контракту, запрлату та гроші українському клубу за такий трансфер.

10.08
показати більше