ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ РЕЖИМ ПЕТРА ПОРОШЕНКА

 
Документ назвали гучно -- "Спільна заява демократичних сил щодо переслідування владою громадських активістів". Підписи під ним поставили представники Руху нових сил, “Народного контролю”, Демальянсу, “Громадянської позиції” та “Сили людей”.
 
“Ми звертаємо увагу на яскраві ознаки цілеспрямованої авторитарної політики Президента Порошенка, -- пишуть автори заяви, -- який, усвідомлюючи практично повну втрату довіри українців, відгороджується від свого народу, вводить безпрецедентну до цього в світі процедуру електронного декларування для антикорупційних активістів, закриває телевізійний простір для політичних опонентів, не пускає людей на зустрічі в регіонах".
 
У діях нинішнього Президента члени чотирьох позапарламентських партій вбачають відродження чергового "Януковича", який “повністю дискредитував всі ідеї, за які поклали життя Герої Майдану, проводить відверто брудну кампанію задля нейтралізації громадських активістів, а сам перетворився на гаранта корупції та потоків, абсолютно відгородившись від усієї здорової частини
суспільства”.
 
“Ми, лідери і представники всіх зазначених нижче демократичних політичних сил, звертаємося до влади з вимогою негайно припинити використання авторитарних методів боротьби проти антикорупційних активістів та політичних опонентів. Також ми звертаємося з проханням до міжнародної спільноти і посольств західних держав рішуче зреагувати на атаку проти представників громадянського суспільства”, -- так категорично закінчується заява.
 
Схожі заяви пролунали і в парламенті. Зокрема, народний депутат Сергій Лещенко у виступі у Верховній Раді зазначив: "Уже очевидно, що простір для реформ катастрофічно звузився. Ця весна стала переломною, коли Президент Порошенко вирішив скинути маску і почати контрреволюцію корупціонерів". При цьому корупціонерів нардеп прирівняв до терористів. "Жоден прогрес неможливий, якщо він суперечить їхнім шкурним інтересам", -- підсумував політик.
 
Чи справдi все так сумно? Чи справдi країна бiльше не просувається антикорупцiйним курсом, а почала рух у зворотному напрямку? 
 
До розмови ми запросили громадських активiстiв, якi всi пiслямайданнi роки були найактивнiшими й найефективнiшими iнiцiаторами, розробниками та лобiстами антикорупцiйних реформ.
 
-- Минуло лише трохи бiльш нiж три роки пiсля революцiї, яка, здавалося б, зовсiм змiнила країну, а тон полiтичних заяв такий, наче на календарi -- епоха Януковича. Чому таке знову стало можливим?
 
Г. Канєвський, керiвник вiддiлу боротьби з корупцiєю Центру "Ейдос": 
 
-- На мою думку, це частково сталося тому, що суспiльство так i не отримало вiдповiдi на питання про ключовi подiї пiд час революцiї. Наприклад, хто керував процесами розгону першого студентського Майдану, хто вiддавав накази силовикам стрiляти по протестувальниках, хто спонсорував "лiвi" зарплати силовикам у цей перiод, хто стрiляв з боку протестувальникiв... Вiдповiдi пiсля Майдану не були данi.
 
Саме тому пiсля революцiї серед спонсорiв нової влади залишилися тi, хто набув або зберiг та iстотно збiльшив свої статки пiд час правлiння Януковича. Тi ж Фiрташ, Ахметов, Коломойський... Усi вони залишилися спонсорами тих чи iнших полiтичних груп у владi й, вiдповiдно, далi, за тими ж принципами, що й перед революцiєю, вибудовують державне управлiння сьогоднi.
 
Петро Порошенко, на мою думку, обрав собi шлях: маючи полiтичну владу, стати в ряд з iншими олiгархами -- такими, як Ахметов, Фiрташ чи Коломойський. З деякими з них у своїй полiтичнiй боротьбi, як наслiдок, об'єднується, проти iнших, навпаки, воює.
 
Я. Юрчишин, керiвник "Transparency International Україна":
 
-- Я вважаю, що в оточеннi Президента є й чимало доброчесних полiтикiв, але вiн, на жаль, не має чи полiтичної волi, чи бажання вiдмовитися вiд послуг людей, якi, з одного боку, недоброчеснi, а з другого -- ефективно забезпечують йому, скажiмо, проведення в парламентi потрiбних рiшень.
 
В. Шабунiн, керiвник Центру протидiї корупцiї:
 
-- Усе, на жаль, просто. Революцiя розвернула країну, але не змiнила полiтичну елiту. Порошенко зробив свiй принциповий вибiр: бiльше, нiж у пiдручники з iсторiї, вiн хоче у список мiльярдерiв "Форбс". I цим продиктована вся його полiтична логiка. Вiн зупинив розвиток серйозних антикоруцiйних реформ, тому що це заважатиме йому досягати
згаданої мети.
 
-- Ранiше влада йшла на антикорупцiйнi трансформацiї пiд тиском громадськостi та захiдних посольств, якi в будь-який момент могли перекрити краники фiнансової допомоги чи зупинити запровадження безвiзу із ЄС. А що вiдбувається тепер?
 
В. Шабунiн: -- Ми за останнi пiвтора року вiдбили п'ять спроб знищити Нацiональне антикоруппцiйне бюро. Досi не просунулися нi на йоту у створеннi Антикорупцiйного суду, хоча це вимога МВФ i всiх захiдних партнерiв України. Затриманого НАБУ Олександра Мартиненка в судi беруть на поруки мiнiстри чинного уряду. У парламент Блок Петра Порошенка просто в день голосування за аудитора для НАБУ несподiвано приводить декого на iм'я Найджел Браун, кандидатуру якого ранiше не обговорювали на антикорупцiйному комiтетi ВР (кишеньковi аудитори влади покликанi забезпечити усунення нинiшнього керiвництва НАБУ).
 
Розвиток антикорупцiйних реформ зупинився -- це на сто вiдсоткiв правда. Однак поки що нам вдається стримувати тиск спроб знищити вже досягнутий прогрес, хоча тривають активнi спроби вiдкотити назад усi антикорупцiйнi реформи.
 
Я. Юрчишин: -- Стара система стала значно сильнiше огризатися, нiж ранiше, -- це факт. Є приклади тиску силових структур на громадськi антикорупцiйнi органiзацiї. Зокрема, тиск на той же Центр протидiї корупцiї, який очолює Вiталiй Шабунiн. Звiсно, це не випадковiсть.
 
Отож ми маємо пiдстави говорити про намагання зупинити антикорупцiйнi змiни в країнi, про початок закриття вiкна можливостей у цьому сенсi.
 
-- Гаразд, а можете навести приклади, якi пояснять, як теперiшня влада намагається зупинити антикорупційні зміни?
 
Я. Юрчишин: -- Усе очевидно. Маємо уповiльнення антикорупцiйних реформ у законодавчiй сферi. Зокрема, досi парламент не ухвалив змiни, що давали б НАБУ право на пiдслуховування розмов пiдозрюваних, вiдокремлене вiд технiчної бази СБУ. А це iстотно пiдвищило б ефективнiсть цiєї структури, адже, на вiдмiну вiд Бюро, Служба безпеки прямо належить до президентської вертикалi влади. Ми поки що не розпочали дискусiю на законодавчому рiвнi про Антикорупцiйний суд -- немає позицiї Президента з цього приводу.
 
Останнi кiлька тижнiв було кiлька спроб знiвелювати систему публiчних закупiвель "ProZorro" через внесення змiн у законодавствi.
 
Г. Канєвський: -- А я назвав би те, що вiдбувається, не лише контрреволюцiйною діяльністю, а застоєм тiньових практик управлiння в державi. Вiзьмiмо, наприклад, електронне декларування доходiв чиновниками. Запровадили. I що ж ми з вами бачимо? Ми бачимо, що все це є, але результату немає! Ми бачимо, що чиновники розкривають багатомiльйоннi статки, походження яких переважно неможливо пояснити без Кримiнального кодексу, але ж НАЗК їх i не питає про походження цих статкiв!
 
-- Перейдiмо тодi до сакраментального питання: хто винен ситуацiї, яка складається? Як запобiгти перемозi цих контрреволюцiйних потуг? Хто i що повинен зробити для цього?
 
Г. Канєвський: -- Назвiмо речi своїми iменами: і Президент, i його оточення, i коалiцiйнi партнери (Яценюк iз "Народним фронтом", Аваков та їхнi команди) намагаються просто зупинити час. Щоб усi тi антикорупцiйнi механiзми, якi були напрацьованi пiсля Майдану, реально не дiяли, не давали очiкуваного результату.
 
В. Шабунiн: -- Я, з вашого дозволу, скажу навiть не свою думку, а думку Хосе Угаса -- президента "Transparency International". Людини, яка свого часу ув'язнила президента своєї країни й пiвтори тисячi топ-чиновникiв разом iз ним. Так от, вiн сказав: якщо влада не хоче боротися з корупцiєю, то ця влада має пiти. Все просто. I ще одне. Якщо влада не хоче боротися з корупцiєю, то ще до того, як вона пiде, громадяни повиннi просто змусити її боротися з корупцiєю.
 
Г. Канєвський: -- Усе в руках активних громадян. Активнi громадяни -- платники податкiв -- мають брати на себе вiдповiдальнiсть розбиратися в процесах, якi вiдбуваються. Так, читати закон про запобiгання корупцiї. Так, монiторити державнi закупiвлi через систему "ProZorro". Так, активно писати скарги на тих чиновникiв, якi мають неприроднi статки. Так, контролювати, щоб цi скарги розглянули НАБУ, прокуратура чи НАЗК i, врештi-решт, їм давали якийсь хiд.
 
Активнi громадяни пiд час будь-яких виборiв чи то мiсцевого, чи то нацiонального рiвня мають агiтувати проти тих полiтикiв, якi не можуть пояснити свої статки. Якi не пройшли люстрацiю як функцiонери режиму Януковича. Чи були задiянi в корупцiйних справах уже пiсля Майдану.
 
Урештi-решт, активнi громадяни мають самi йти в полiтику, якщо вважають, що можуть нести такi цiнностi у владi, як чеснiсть, непiдкупнiсть. I так оновлювати мiсцеву владу, Верховну Раду, заходити в урядовi структури i, вже керуючись цими цiнностями, реально використовувати нове пiслямайданне законодавство iз запобiгання корупцiї задля очищення державного управлiння вiд корупцiонерiв. Iншого шляху, щоб змiнити країну, -- немає.
 
Андрiй ГАНУС, Експрес
 
Здоров'я
Фото depositphotos.com

Цей текст про стандарти майонезу та те, як обрати справді якісний соус.

15.12
Люди і проблеми
Фото надав Тарас Сенів

У селі Соколів Бучацького району місцеві жителі взялися самотужки відновлювати виїзд з села.

15.12
Cтиль життя
Фото depositphotos.com

У деяких регіонах у день весілля молода пов'язувала на шию молодому хустку, і він з нею ходив цілий вечір - це означало, що тепер чоловік належить їй.

14.12
Cпорт
Фото сторінка НОК у facebook

Роман Гладиш каже, що тренується щодня, накручуючи від 50 до 150 кілометрів.

14.12
Подробиці
Фото mvs.gov.ua

Кого підозрюють правоохоронці і чому їхні версії називають непереконливими.

13.12
Політика
Фото Павла Лозинського

Лідер РФ не вперше вдається до погрозливих аналогій: мовляв, на Донбасі може повторитись трагедія, яка сталась у 1995 році в Боснії та Герцеговині. Що відбулось у Сребрениці, яка роль українських миротворців у тих подіях, і як Росія досі не визнає цей злочин геноцидом.

13.12
Судові історії

"Вона сама могла згвалтувавти кого завгодно", - казали свідки зі сторони кривдника.

13.12
Люди і проблеми

26-річнинй та 28-річний хлопці п'ять років судяться з ДМСУ за право отримати паспорт громадянина України. Утім правова колізія не дозволяє наразі цього зробити.

13.12
Подробиці
Фото depositphotos.com

Подробиці перегонів і що означають їхні результати для Європи.

13.12
Cпорт
Фото зі сторінки Андрія Шевченка у facebook

Згідно з оцінкою німецької компанії Transfermarkt, команда Андрія Шевченка випередила лише збірні Туреччини, Уельсу, Швеції, Чехії та Фінляндії

13.12
Подробиці
Статус УБД для добровольців: подробиці нового закону

Який саме механізм надання статусу передбачено новим законом? Та які пільги і соцгарантії отримають добровольці?

13.12
Cтиль життя
Фото Євгенія Кравса

Андрія наші предки вважали покровителем шлюбу, тож саме у ніч з 12 на 13 грудня популярними були ворожіння, пов'язані з заміжжям.

12.12
Подробиці
Фото wikipedia.org

Що саме передбачають затверджені документи і чи готовий їх підписати Дональд Трамп?

12.12
Подробиці

У Києві визначили номінантів антипремії “Це яйце”. Президента України "нагородили" за те, що назвав українських жінок "брендом".

12.12
Подробиці

Медики діагностували отруєння невідомою речовиною. Найімовірніше, це була цикута.

12.12
Історія
Томас Едісон в робочому кабінеті

Навіщо винахідник витратив сотні тисяч доларів для пошуку спеціального сорту бамбуку і якою фразою розпочалася історія звукозапису.

11.12
Подробиці

Убивці курки призначили 5 років позбавлення волі з однорічним іспитовим терміном. Хтось вважає цей вирок надто суворим. Утім зоозахисники та психологи заперечать - які в них аргументи?

11.12
Подробиці
Фото УНІАН

Про резолюцію Генасамблеї ООН, переговори українського уряду із високопосадовцями ЄС у Брюсселі і месидж Майка Помпео Сергію Лаврову.

11.12
Здоров'я

Медики кажуть: зараз у лікарнях дуже багато хворих, які мають хвороби серця і дуже чутливі до перепадів атмосферного тиску.

11.12
Здоров'я
Фото Світлани Русіної

“Мотивація - основний критерій успіху реабілітації”, - каже реабілітолог Микола Вахрамєєв.

10.12
Подробиці
Фото president.gov.ua

Про що домовились лідери Франції, Німеччини, України та РФ.

10.12
Судові історії

На суді вона своєї вини не визнала, але свідки сказали інакше.

10.12
Подробиці
Фото зі сторінки René Thomas у Facebook

Українці Парижа розповідають про перебіг протестів та настрої страйкарів.

09.12
Подробиці
Фото зі сторінки Георгія Ліхтаровіча у Facebook

Президент Білорусі після переговорів з лідером Кремля був небагатослівним, а от громадяни країни не стримувались у своїх протестних гаслах. Подробиці.

09.12
Подробиці
Фото Сабіни Ружицької

Журналістка "Експресу" побувала на танцях для пенсіонерів, аби довідатись, що приваблює стареньких у такій розвазі.

09.12
Cпорт
Фото зі сторінки Валентини Семаль у facebook

Спортсменка розповіла "Експресу" про бій із росіянкою, стипендію 4 тисячі доларів та те, чому задушливий прийом - це набагато краще, ніж больовий.

09.12
Думка
Оксана Півень, докторка біологічних наук

Це знущання і повний жах, - кажуть опоненти науки. А ось що хочу сказати їм у відповідь я.

08.12
Здоров'я
Фото Олі Піліщук

Малюки, які з перших місяців життя пірнають під воду, менше хворіють, краще сплять і мають добре розвинені м'язи, кажуть фахівці.

08.12
показати більше