В Україні зафіксували найменшу за весь час кількість випускників, які набрали 200 балів з української мови

Ще одна разюча цифра - 7,5% випускників не змогли набрати навіть мінімальний прохідний бал! Прості підрахунки: виходить, що рідної мови навіть на мінімальному рівні не знає кожен сьомий школяр зі ста, тобто один із такого собі середньостатистичного класу на 32 - 33 учні, пише Експрес. 
 
Здавалося б, не така вже й велика біда. Бо ж у кожному класі завжди знайдеться бодай один телепень, котрого віником до книжки не заженеш.
 
Однак насправді 7,5% неуків - це набагато більше, ніж звичні 2,5 - 3%, які ми бачили у попередні роки на ЗНО. Чому ж саме цього року аж так "скотилися" школярі у вивченні української?
 
Насторожує і те, що максиммальні 200 балів набрали лише п'ять тестувальників. Минулого року таких було 66, а позаминулого - увага! - аж 158!!!
 
Величезна різниця, чи не так? І це вже видається справжньою бідою, бо такі показники маємо вперше. Погодьтеся, соромно. Адже йдеться не про фізику чи хімію, до якої не кожен має хист. А про гуманітарний предмет, який не мав би викликати величезні труднощі та на який, до слова, у шкільній програмі відведено немало часу.
 
Чому школярі перестали вчити рідну мову? Не хочуть чи не можуть? Хто винен у цьому і як розв'язати проблему? Свої думки із цього приводу висловлюють Галина Гнатюк, учителька української та польської мов НВК "Школа-ліцей №2 ім. П.Г. Стрижака"; Віктор Громовий, директор Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти та Валентина Колесник, учитель вищої категорії із 30-річним стажем.
 
- Логічно припустити, що учителі-філологи цього року недопрацювали, щось недогледіли. Хіба це не найприродніше поясненяня?
 
В. Громовий: - Справді, це найперше, що спадає на думку - і логіка тут, безперечно, є. А тому чекаймо численних перевірок, звітів, посилення контролю на голови вчителів, тонни списаного паперу... Все, як завжди. Але ефекту це не дасть, адже насправді проблема набагато глибша.
 
Г. Гнатюк: - Це вже своєрiдна традицiя. Маючи успiшний результат, потенцiйний абiтурiєнт хвалитиме Бога, дякуватиме вчителевi й репетиторовi, стрибатиме вище стелi й цiлуватиме довiдники та пiдручники. А в iншому випадку пошук винних завше приводить ображеного долею школяра, його батькiв та освiтянських управлiнцiв, звiсно ж, до школи. Бо не пояснили. Не пiдготували. Не дали знань. 
 
Але чи замислювався хтось, у яких умовах працює вчитель? У мене за плечима майже 17 рокiв роботи в стiнах школи. Навiть за цей час менi важко пiдрахувати, скiльки разiв змiнювалася програма з мого предмета, скiльки нових концепцiй, доктрин i напрямiв розвитку нам пропонували... Менi останнiм часом доводиться викладати саме в 10 - 11 класах. I от власне тут учитель постає перед перспективою вимушеного "роздвоєння особистостi": або ти виконуєш свої посадовi обов'язки й неухильно дотримуєшся навчальної програми, або якимись правдами-неправдами на свiй же страх i ризик намагаєшся пiд час урокiв готувати своїх учнiв до зовнiшнього тестування.
 
- Якась абсурдна рiч: програмнi знання - це одне, пiдготовка до ЗНО - зовсiм iнше? Як таке можливо?
 
Г. Гнатюк: - Дивно, але факт. На рiвнi стандарту чи й на академiчному рiвнi шкiльна програма мало нагадує програму ЗНО. Часто, коли оголошуєш тему й мету уроку, не раз чуєш вiд учнiв: "Галино Олександрiвно, цього письменника нема в ЗНО. Не марнуйте на нього часу". Не смiшно, правда? I ти маєш вибiр: або дотримуватися програми, проводити цiкавi уроки, або звести навчання до сухої схоластики та зазубрювання правил, виняткiв i параграфiв довiдника. Можеш обговорювати з учнями художнiй твiр, як це мало б бути на уроках лiтератури. А можеш просто вiдкрити посiбник для пiдготовки до ЗНО i з уроку в урок втлумачувати дiтям сухi факти й числа, якi будуть на ЗНО. 
 
В. Колесник: - Ось чому на дiлi маємо такий парадокс: педагог, який iде першим шляхом, насправдi дає школяревi бiльше знань з мови та лiтератури. Проте цi знання невимуштрувана дитина потiм не зможе продемонструвати на тестуваннi. Iнший вчитель, який зосередився суто на тестах, закладає дiтям лише уривки знань. Але учень не бачить загальної картини. Вiн не навчений думати самостiйно! У пiдсумку крок влiво-вправо вiд завчених постулатiв, найменша заковика в запитаннi, що потребує елементарного мислення, - i маєш мiнус у бланку. 
 
Ну не можна вивчити мову та лiтературу так само, як математику чи фiзику - зазубрюючи формули, теореми, аксiоми. Це хибний шлях вивчення мови. Люди, якi складають освiтнi програми та навчальнi плани, мусять нарештi звести їх до єдиного логiчного показника. Назрiла також гостра потреба змiни формату завдань ЗНО з української мови та лiтератури - i про це говорять вже не перший рiк.
 
- Можливо, цього року завдання ЗНО з української мови та лiтератури були надто складними?
 
Г. Гнатюк: - Нi. Коли я взяла до рук тестовий зошит ЗНО-2017, то зробила цiкавi висновки. Перше. Завдання, як на мене, цiлком посильнi. Можливо, дещо складнiшi, але це й закономiрно: кому потрiбнi немудрi студенти? 
 
Але є ще й друге. Майже всi питання з української мови були один в один подiбнi до тих, якi пропонують старшокласникам у довiднику для пiдготовки до ЗНО. Я взяла для прикладу оцей, найпопулярнiший: "Авраменко О.М. Українська мова та лiтература: Збiрник завдань у тестовiй формi". Вигляд такий: перша колонка - номер питання, всi наступнi колонки - тестовi варiанти з посiбника з номером питання, аналога й номером сторiнки. Чомусь у мене в таких ситуацiях завжди питань набагато бiльше, нiж вiдповiдей. 
 
З одного боку, наче й непогано, що майбутнiй випускник може придбати в найближчiй книгарнi певний довiдник, де пiд однiєю палiтуркою знайде питання i вiдповiдi на всi тонкощi програмового матерiалу, гарненько його завчить пiд дбайливим супроводом досвiдченого репетитора, складе iспити i вступить на омрiяну спецiальнiсть. А iнший бiк медалi? Для чого тодi стiльки рокiв ходити до школи? I звiдки в тестах так багато аналогiчних завдань, якщо ЗНО в Українi проводять уже 11 рокiв, i це чи не єдина не знiвельована освiтянська цiннiсть нашого сьогодення? То невже нинi так
важко протягом цiлого року розробити досконалий у всiх сенсах тестовий варiант? Укласти такi питання, якi б дали змогу перевiрити реальнi знання i практичнi навички випускника? Переконана, що це можливо.
 
В. Громовий: - Справдi, стандартизоване тестування, а особливо з гуманiтарних предметiв, є позавчорашнiм днем. I не лише тому, що в пiдсумку не маємо об'єктивного оцiнювання знань учня. Насамперед воно формує неправильний пiдхiд до самого навчального процесу. Ми можемо багато говорити про прогресивнi методики навчання, новiтнi прийоми викладання, але чи зацiкавлений учитель впроваджувати їх? Якщо врештi-решт усе зведеться до одного: легше просто взяти посiбник i рухатися сторiнка за сторiнкою? Так швидше, простiше. I так безпечнiше, бо є шанс, що дитина завчить "правильне". Не те, що насправдi треба вивчити, а "те, що попадеться на ЗНО". Але це хибний шлях, якщо хочеш вивчити мову. 
 
Свiт не стоїть на мiсцi, вiн змiнюється швидко. Але не українська школа. Тому й такi знання. Завданням сучасного вчителя в цивiлiзованих країнах не є дресура на складання тестiв iз "вчорашнiми знаннями", а цiннiсне орiєнтування, розвиток талантiв кожної дитини та мотивування дiтей до навчання упродовж усього життя. Український педагог працює в iнших реалiях. I це одна з причин провалу його учнiв.
 
- А що самi випускники? Чи не втратили вони iнтересу до вивчення української мови?
 
В. Колесник: - Насправдi така проблема теж є. Сьогоднi у фаворi технiчнi спецiальностi, тому бiльшiсть школярiв зосередились на вивченнi математики, фiзики, хiмiї, програмування. I недаремно, мабуть, показники ЗНО-2017 iз тiєї ж математики чи англiйської кращi, нiж минулорiчнi. 
 
Для мене особисто - i думаю, мене пiдтримають iншi учителi - стала стандартною ситуацiя, коли вiд сiчня в 11-му класi на уроцi мови чи лiтературi присутнi п'ять-шiсть учнiв iз тридцяти. Питаю, де iншi, i чую у вiдповiдь: "У репетиторiв". Хтось замiсть мого уроку пiшов учити iноземну, хтось математику,  а дехто - основи програмування. А менi вiдкрито в очi кажуть: "Ваш предмет обов'язковий на тестуваннi, але для мене вiн не профiльний. Я й так "нашкребу" на ЗНО прохiдний бал. З мови менi досить того, що я вивчив до 9-го класу, а з лiтератури сам книжку почитаю. Краще грунтовнiше повчу те, що менi потрiбно". 
 
Що я можу заперечити? Це вибiр майже дорослої людини та її батькiв. А я почуваюся в цiй ситуацiї людиною, яка нав'язує свої послуги з "непрестижного" предмета... Але, як ми бачимо тепер, "сам книжку почитаю" не спрацьовує: бо з кожним роком показники ЗНО з рiдної мови та лiтератури падають катастрофiчно. А наступного року з таким учнiвським "бажанням" учити предмет вони будуть ще гiршими. I прикро, якщо незабаром ми житимемо у країнi "мовних калiк", хоча й гордо носитимемо вишиванку на грудях.
 
В. Громовий: - До слова, мiжнароднi експерти попереджали, що пiсля запровадження ЗНО в школi настане "епоха репетиторiв". У тому числi й з числа шкiльних учителiв, якi викладатимуть вам мову вже за грошi, пiсля урокiв...
 
Крiм того, ситуацiя сьогоднi така, що унiверситетiв в Українi вистачає всiм, пропозицiя студентських мiсць значно бiльша за кiлькiсть абiтурiєнтiв. Лише кiлька десяткiв ВНЗ можуть похвалитись серйозними конкурсами на деякi з престижних факультетiв. Нашi абiтурiєнти стають балуваними, адже в них є тепер досить великий вибiр. Можна запросто поїхати вчитись, наприклад, до Польщi чи навчатись, не виходячи з власної кiмнати, обравши цiкавi саме менi безплатнi онлайн-курси. А страждає вiд цього "найнепотрiбнiший" i "непрофiльний" предмет - рiдна мова та лiтература, з якого досить нашкребти похiдний бал. Навiщо напружуватись?
 
Цьогорiчний "провал" з української мови - лише перший дзвiночок, бо гуманiтарний предмет здувся першим.
 
Iрина ЛЬВОВА
 
 
Подробиці
Фото зі сторінки ФК Карпати у Facebook

Тим часом користувачі соцмереж підозрюють клуб у брехні.

30.05
Подробиці
Фото зі сторінки Віталія Сармата у Facebook

Як коментують таке рішення суду захисники потерпілої та імовірного вбивці?

30.05
Подробиці
Якщо вирішили стати підприємцем. Затверджено нові форми реєстраційних заяв для бізнесу

Замість нинішніх 24 форм заяв з 1 червня будуть використовувати лише 9.

30.05
Подробиці
Фото NASA

Це одні з найкрасивіших хмар в атмосфері. Вони формуються на висоті близько 76 - 85 кілометрів над землею.

30.05
Подробиці
Уже не разом. Міністерство екології відокремили від Міністерства енергетики

Ймовірно, невдовзі розділять й інші "гібридні" відомства.

30.05
Подробиці
Фото УНІАН

Фінансовий внесок Америки до організації був найбільшим з-поміж інших країн.

30.05
Подробиці
Газовий хаб в Україні. Кабмін схвалив меморандум про постачання скрапленого газу зі США

Уряд каже, що проект зменшить енергозалежність від Росії. Але експерти називають його дуже сумнівним.

30.05
Здоров'я

Цінні поради лікаря, як алергіку комфортно пережити цей складний для нього етап.

30.05
Подробиці
Фото з офіційного сайту УАФ

Також братам Суркісам та їхнім ровесникам дозволено відвідувати матчі УПЛ.

30.05
Подробиці
Фото з офіційного сайту МЗС

В Угорщині кажуть, що готові припинити блокування ініціативи вступу України до НАТО. Щоправда - за певних умов.

29.05
Подробиці
Фото зі сторінки Ігоря Сапожко у facebook

Що відомо про збройний конфлікт на Київщині, який пов'язують із "війнами" перевізників?

29.05
Подробиці
Фото зі сторінки ДАЗВ у Facebook

Тут буде діяти фіксований графік руху і обмеження за кількістю осіб у групі.

29.05
Подробиці
Фото necu.org.ua

Чи не найбільше дослідники хвилюються за українську ділянку маршруту.

29.05
Подробиці
Фото wikipedia.org

На захист темношкірого чоловіка, якого задушив білий правоохоронець, виступило й чимало знаменитостей.

29.05
Подробиці
Фото з офіційного сайту УАФ

В Угорщині уже дозволили проводити матчі із уболівальниками на трибунах.

29.05
Подробиці
Більше запитань, аніж відповідей. Кабмін затвердив план порятунку економіки

Що передбачає урядова програма і чому її розкритикували економісти.

29.05
Люди і проблеми
Фото зі сторінки УЦОЯО у facebook

Розповідаємо, що зміниться у процедурі зовнішнього незалежного оцінювання.

29.05
Подробиці
Дорожчі, ніж банани. Ціни на яблука стрімко зросли

Про причини та перспективи нового врожаю.

29.05
Подробиці
Фото pixabay.com

За даними статистики, щодня на планеті фіксують близько сотні тисяч нових випадків коронавірусу.

29.05
Подробиці
Фото зі сторінки 1 окремої танкової Сіверської бригади у Facebook

Про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

28.05
Подробиці

Характерно, що феміда ухвалила рішення не про символіку дивізії СС "Галичина", а про висновок УІНП щодо неї.

28.05
Подробиці
Тиху податкову гавань — у чорний список. Кабмін вніс Панаму у перелік офшорних зон

Через виведення коштів в офшори український бюджет щорічно втрачає до 36 млрд гривень.

28.05
Подробиці
Фото Юлії Разінкової у Facebook

Експрацівника одеського коледжу обвинувачують у причетності до пожежі, яка забрала 16 життів.

28.05
показати більше