В Україні зафіксували найменшу за весь час кількість випускників, які набрали 200 балів з української мови

Ще одна разюча цифра - 7,5% випускників не змогли набрати навіть мінімальний прохідний бал! Прості підрахунки: виходить, що рідної мови навіть на мінімальному рівні не знає кожен сьомий школяр зі ста, тобто один із такого собі середньостатистичного класу на 32 - 33 учні, пише Експрес. 
 
Здавалося б, не така вже й велика біда. Бо ж у кожному класі завжди знайдеться бодай один телепень, котрого віником до книжки не заженеш.
 
Однак насправді 7,5% неуків - це набагато більше, ніж звичні 2,5 - 3%, які ми бачили у попередні роки на ЗНО. Чому ж саме цього року аж так "скотилися" школярі у вивченні української?
 
Насторожує і те, що максиммальні 200 балів набрали лише п'ять тестувальників. Минулого року таких було 66, а позаминулого - увага! - аж 158!!!
 
Величезна різниця, чи не так? І це вже видається справжньою бідою, бо такі показники маємо вперше. Погодьтеся, соромно. Адже йдеться не про фізику чи хімію, до якої не кожен має хист. А про гуманітарний предмет, який не мав би викликати величезні труднощі та на який, до слова, у шкільній програмі відведено немало часу.
 
Чому школярі перестали вчити рідну мову? Не хочуть чи не можуть? Хто винен у цьому і як розв'язати проблему? Свої думки із цього приводу висловлюють Галина Гнатюк, учителька української та польської мов НВК "Школа-ліцей №2 ім. П.Г. Стрижака"; Віктор Громовий, директор Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти та Валентина Колесник, учитель вищої категорії із 30-річним стажем.
 
- Логічно припустити, що учителі-філологи цього року недопрацювали, щось недогледіли. Хіба це не найприродніше поясненяня?
 
В. Громовий: - Справді, це найперше, що спадає на думку - і логіка тут, безперечно, є. А тому чекаймо численних перевірок, звітів, посилення контролю на голови вчителів, тонни списаного паперу... Все, як завжди. Але ефекту це не дасть, адже насправді проблема набагато глибша.
 
Г. Гнатюк: - Це вже своєрiдна традицiя. Маючи успiшний результат, потенцiйний абiтурiєнт хвалитиме Бога, дякуватиме вчителевi й репетиторовi, стрибатиме вище стелi й цiлуватиме довiдники та пiдручники. А в iншому випадку пошук винних завше приводить ображеного долею школяра, його батькiв та освiтянських управлiнцiв, звiсно ж, до школи. Бо не пояснили. Не пiдготували. Не дали знань. 
 
Але чи замислювався хтось, у яких умовах працює вчитель? У мене за плечима майже 17 рокiв роботи в стiнах школи. Навiть за цей час менi важко пiдрахувати, скiльки разiв змiнювалася програма з мого предмета, скiльки нових концепцiй, доктрин i напрямiв розвитку нам пропонували... Менi останнiм часом доводиться викладати саме в 10 - 11 класах. I от власне тут учитель постає перед перспективою вимушеного "роздвоєння особистостi": або ти виконуєш свої посадовi обов'язки й неухильно дотримуєшся навчальної програми, або якимись правдами-неправдами на свiй же страх i ризик намагаєшся пiд час урокiв готувати своїх учнiв до зовнiшнього тестування.
 
- Якась абсурдна рiч: програмнi знання - це одне, пiдготовка до ЗНО - зовсiм iнше? Як таке можливо?
 
Г. Гнатюк: - Дивно, але факт. На рiвнi стандарту чи й на академiчному рiвнi шкiльна програма мало нагадує програму ЗНО. Часто, коли оголошуєш тему й мету уроку, не раз чуєш вiд учнiв: "Галино Олександрiвно, цього письменника нема в ЗНО. Не марнуйте на нього часу". Не смiшно, правда? I ти маєш вибiр: або дотримуватися програми, проводити цiкавi уроки, або звести навчання до сухої схоластики та зазубрювання правил, виняткiв i параграфiв довiдника. Можеш обговорювати з учнями художнiй твiр, як це мало б бути на уроках лiтератури. А можеш просто вiдкрити посiбник для пiдготовки до ЗНО i з уроку в урок втлумачувати дiтям сухi факти й числа, якi будуть на ЗНО. 
 
В. Колесник: - Ось чому на дiлi маємо такий парадокс: педагог, який iде першим шляхом, насправдi дає школяревi бiльше знань з мови та лiтератури. Проте цi знання невимуштрувана дитина потiм не зможе продемонструвати на тестуваннi. Iнший вчитель, який зосередився суто на тестах, закладає дiтям лише уривки знань. Але учень не бачить загальної картини. Вiн не навчений думати самостiйно! У пiдсумку крок влiво-вправо вiд завчених постулатiв, найменша заковика в запитаннi, що потребує елементарного мислення, - i маєш мiнус у бланку. 
 
Ну не можна вивчити мову та лiтературу так само, як математику чи фiзику - зазубрюючи формули, теореми, аксiоми. Це хибний шлях вивчення мови. Люди, якi складають освiтнi програми та навчальнi плани, мусять нарештi звести їх до єдиного логiчного показника. Назрiла також гостра потреба змiни формату завдань ЗНО з української мови та лiтератури - i про це говорять вже не перший рiк.
 
- Можливо, цього року завдання ЗНО з української мови та лiтератури були надто складними?
 
Г. Гнатюк: - Нi. Коли я взяла до рук тестовий зошит ЗНО-2017, то зробила цiкавi висновки. Перше. Завдання, як на мене, цiлком посильнi. Можливо, дещо складнiшi, але це й закономiрно: кому потрiбнi немудрi студенти? 
 
Але є ще й друге. Майже всi питання з української мови були один в один подiбнi до тих, якi пропонують старшокласникам у довiднику для пiдготовки до ЗНО. Я взяла для прикладу оцей, найпопулярнiший: "Авраменко О.М. Українська мова та лiтература: Збiрник завдань у тестовiй формi". Вигляд такий: перша колонка - номер питання, всi наступнi колонки - тестовi варiанти з посiбника з номером питання, аналога й номером сторiнки. Чомусь у мене в таких ситуацiях завжди питань набагато бiльше, нiж вiдповiдей. 
 
З одного боку, наче й непогано, що майбутнiй випускник може придбати в найближчiй книгарнi певний довiдник, де пiд однiєю палiтуркою знайде питання i вiдповiдi на всi тонкощi програмового матерiалу, гарненько його завчить пiд дбайливим супроводом досвiдченого репетитора, складе iспити i вступить на омрiяну спецiальнiсть. А iнший бiк медалi? Для чого тодi стiльки рокiв ходити до школи? I звiдки в тестах так багато аналогiчних завдань, якщо ЗНО в Українi проводять уже 11 рокiв, i це чи не єдина не знiвельована освiтянська цiннiсть нашого сьогодення? То невже нинi так
важко протягом цiлого року розробити досконалий у всiх сенсах тестовий варiант? Укласти такi питання, якi б дали змогу перевiрити реальнi знання i практичнi навички випускника? Переконана, що це можливо.
 
В. Громовий: - Справдi, стандартизоване тестування, а особливо з гуманiтарних предметiв, є позавчорашнiм днем. I не лише тому, що в пiдсумку не маємо об'єктивного оцiнювання знань учня. Насамперед воно формує неправильний пiдхiд до самого навчального процесу. Ми можемо багато говорити про прогресивнi методики навчання, новiтнi прийоми викладання, але чи зацiкавлений учитель впроваджувати їх? Якщо врештi-решт усе зведеться до одного: легше просто взяти посiбник i рухатися сторiнка за сторiнкою? Так швидше, простiше. I так безпечнiше, бо є шанс, що дитина завчить "правильне". Не те, що насправдi треба вивчити, а "те, що попадеться на ЗНО". Але це хибний шлях, якщо хочеш вивчити мову. 
 
Свiт не стоїть на мiсцi, вiн змiнюється швидко. Але не українська школа. Тому й такi знання. Завданням сучасного вчителя в цивiлiзованих країнах не є дресура на складання тестiв iз "вчорашнiми знаннями", а цiннiсне орiєнтування, розвиток талантiв кожної дитини та мотивування дiтей до навчання упродовж усього життя. Український педагог працює в iнших реалiях. I це одна з причин провалу його учнiв.
 
- А що самi випускники? Чи не втратили вони iнтересу до вивчення української мови?
 
В. Колесник: - Насправдi така проблема теж є. Сьогоднi у фаворi технiчнi спецiальностi, тому бiльшiсть школярiв зосередились на вивченнi математики, фiзики, хiмiї, програмування. I недаремно, мабуть, показники ЗНО-2017 iз тiєї ж математики чи англiйської кращi, нiж минулорiчнi. 
 
Для мене особисто - i думаю, мене пiдтримають iншi учителi - стала стандартною ситуацiя, коли вiд сiчня в 11-му класi на уроцi мови чи лiтературi присутнi п'ять-шiсть учнiв iз тридцяти. Питаю, де iншi, i чую у вiдповiдь: "У репетиторiв". Хтось замiсть мого уроку пiшов учити iноземну, хтось математику,  а дехто - основи програмування. А менi вiдкрито в очi кажуть: "Ваш предмет обов'язковий на тестуваннi, але для мене вiн не профiльний. Я й так "нашкребу" на ЗНО прохiдний бал. З мови менi досить того, що я вивчив до 9-го класу, а з лiтератури сам книжку почитаю. Краще грунтовнiше повчу те, що менi потрiбно". 
 
Що я можу заперечити? Це вибiр майже дорослої людини та її батькiв. А я почуваюся в цiй ситуацiї людиною, яка нав'язує свої послуги з "непрестижного" предмета... Але, як ми бачимо тепер, "сам книжку почитаю" не спрацьовує: бо з кожним роком показники ЗНО з рiдної мови та лiтератури падають катастрофiчно. А наступного року з таким учнiвським "бажанням" учити предмет вони будуть ще гiршими. I прикро, якщо незабаром ми житимемо у країнi "мовних калiк", хоча й гордо носитимемо вишиванку на грудях.
 
В. Громовий: - До слова, мiжнароднi експерти попереджали, що пiсля запровадження ЗНО в школi настане "епоха репетиторiв". У тому числi й з числа шкiльних учителiв, якi викладатимуть вам мову вже за грошi, пiсля урокiв...
 
Крiм того, ситуацiя сьогоднi така, що унiверситетiв в Українi вистачає всiм, пропозицiя студентських мiсць значно бiльша за кiлькiсть абiтурiєнтiв. Лише кiлька десяткiв ВНЗ можуть похвалитись серйозними конкурсами на деякi з престижних факультетiв. Нашi абiтурiєнти стають балуваними, адже в них є тепер досить великий вибiр. Можна запросто поїхати вчитись, наприклад, до Польщi чи навчатись, не виходячи з власної кiмнати, обравши цiкавi саме менi безплатнi онлайн-курси. А страждає вiд цього "найнепотрiбнiший" i "непрофiльний" предмет - рiдна мова та лiтература, з якого досить нашкребти похiдний бал. Навiщо напружуватись?
 
Цьогорiчний "провал" з української мови - лише перший дзвiночок, бо гуманiтарний предмет здувся першим.
 
Iрина ЛЬВОВА
 
 
Судові історії

Після нападу на чоловіка до нього звернулися родичі одного зі злочинців і стали вмовляти говорити неправду.

15.11
Подробиці
Фото depositphotos.com

Мер назвав цю подію "раною, яка залишає незмивні сліди" і звинуватив у ній зміни клімату. Громада ж міста каже, що винна у всьому влада.

14.11
Cтиль життя
Фото pixabay.com

Завдяки особливій побудові птахів під час польоту зграя збільшує швидкість на 71% порівняно зі швидкістю, яку може розвинути кожен птах окремо!

14.11
Подробиці
Фото УНІАН

Законопроект у другому читанні традиційно не підтримала більшість фракцій. Огляд голосування та короткий аналіз розподілу державних коштів.

14.11
Здоров'я
Фото depositphotos.com

Гарячка у перші дні застуди чи грипу - саме через них. І саме вони дають час імунній системі активізуватися та виробити власні клітини для прицільного знищення вірусу.

14.11
Подробиці

Який план Російської церкви не буде втілено через визнання ПЦУ Олександрійським патріархом? Яка Церква може визнати ПЦУ наступною? І що таке "кенонія", згідно з якою і Кіпрська Церква де-факто теж визнає ПЦУ?

14.11
Подробиці

Очільниця Львівської прокуратури підтримала ідею газети “Експрес” і відтепер приміщення на проспекті Шевченка, 17-19 буде доступним для львів'ян та гостей міста.

14.11
Пригоди

Шахраї називають себе операторами мобільного зв'язку, аби випитати необхідну для втілення схеми інформацію.

14.11
Здоров'я
Фото pixabay.com

За калорійністю пів склянки насіння можна порівняти з плиткою шоколаду, а склянку - з батоном або порцією шашлику зі свинини, кажуть дієтологи.

13.11
Подробиці
Фото ілюстративне зі сторінки ООС у Facebook

Скільки людей мешкає у цих населених пунктах, чим займаються і на які зміни очікують від розведення військ.

13.11
Подробиці
Фото УНІАН

Огляд тез документа 2178-10, за який із існуючих фракцій у Раді голосували лише "слуги народу".

13.11
Судові історії

На суді обвинувачений розповів, що після завершення стосунків з дружиною життя для нього скінчилося: не міг ні їсти, ні спати. І був переконаний, що жінка зрадила його.

13.11
Подробиці
Фото pixabay.com

Як коментують ситуацію прем'єр-міністри обох країн та яку позицію обрав ХАМАС

13.11
Cпорт
Фото з сайту Національної федерації бодібілдингу України

Спортсменка тренується п'ять-шість разів на тиждень. А за одне заняття підіймає кілька тонн!

13.11
Здоров'я

105-річна Ганна Микитин досі сама куховарить, пере та рубає дерев'яні скіпки для печі.

12.11
Cпорт
Фото зі сторінки СКУ у facebook

Роман Головатюк став найкращим кікбоксером світу у надважкій вазі. Його історія успіху надихає!

12.11
Подробиці
Фото УНІАН

Що каже про справу "Тополі" посол України у Польщі Дещиця, омбудсменка Денісова і як коментує ситуацію сам військовослужбовець.

11.11
Здоров'я

“Нещодавно я став всеукраїнським чемпіоном з метання диска та ядра", - каже він.

11.11
Подробиці
Підозрюваний в організації вбивства Дениса Вороненкова Олександр Лось

У поліції розповіли подробиці інциденту на полюванні, а правозахисник Владислав Добош зазначив, що це вбивство - "досить дивна ситуація".

11.11
Пригоди

Як виявилось, смерть 53-річної жінки настала від ураження струмом. А її донька була задушена.

11.11
Подробиці

Юристи кажуть, що в законодавстві України не існує терміну “колектор”, це юридично неврегульоване поняття, що межує з напіврекетом, напіввимагачами, телефонними хуліганами.

11.11
Cтиль життя
Фото pixabay.com

Астрономи, добре роздивившись один із астероїдів, запропонували назвати його найменшою планетою в Сонячній системі.

10.11
Cтиль життя

Тепер козуля живе у багатодітної родини. І повертатись до лісу, схоже, не хоче.

10.11
Cтиль життя
64-річна Ірина Соколова (у червоному) каже, що почувається на сцені Попелюшкою.

”Чоловік був зачарований, коли побачив мене під час першого виступу. Він мене ніколи так не кохав, як зараз”.

09.11
Cпорт
Фото з сайту Бахмацької районної ради

Захоплива розмова з дужим спортсменом та вправним господарем Сергієм Семеренком.

09.11
Cпорт
Фото зі сторінки Еліни Світоліної у facebook

Цікава деталь: незважаючи на те, що тенісистка не виграла жодного титулу, вона зуміла заробити 6 мільйонів 126 тисяч доларів.

08.11
Cтиль життя
Фото з архіву героїні

Наталя Похмурська-Гудим розповідає про атмосферу змагань, конкуренток із Росії та секрети краси.

08.11
Подробиці
Фото pixabay.com

Взяти участь в акції "Чарівні гривеньки" може кожен охочий. Правила - дуже прості.

07.11
Cтиль життя
Фото Надії Федечко

П'ять років тому тут вирували бої, гинули люди, місто пульсувало від жахів війни. Нині на вулицях Маріуполя спокій. Але сказати, що і сліду від тих страшних часів тут не залишилось, звісно, неможливо.

07.11
Політика

Першою особою, щодо якої оголосили вирок у ВАКС стала суддя Надія Посунся, яку оштрафували на 51 тисячу гривень. На черзі - справи, до яких особливо прикута увага громадськості.

07.11
показати більше