Підслухати особу №1

Мiж близькими друзями, керiвниками США i Нiмеччини Бараком Обамою та Ангелою Меркель, несподiвано пробiгла велика чорна кiшка.
За iнформацiєю, отриманою вiд колишнього спiвробiтника Агентства нацiональної безпеки Сполучених Штатiв Едварда Сноудена, американська розвiдка упродовж багатьох рокiв пiдслуховувала телефоннi розмови канцлера ФРН.
Понад те, згiдно з опублiкованими даними, АНБ перехоплює у Нiмеччинi понад 500 мiльйонiв телефонних та iнтернет-повiдомлень
щомiсяця! Мовляв, вони i записували всi розмови, якi Меркель вела  по мобiльному.
Мiж давнiми партнерами вибухнув мiжнародний скандал. Обурена Меркель зателефонувала до американського президента з вимогою припинити стеження. Обама ж у вiдповiдь запропонував першiй дамi Нiмеччини врегулювати цю проблему на зустрiчi тет-а-тет на спецiальнiй нарадi.
А тим часом прослуховувальний скандал набирає обертів. Свою стурбованість з цього приводу висловили керівники Франції, Іспанії, Бразилії і т.д.
Утiм, якщо не брати до уваги полiтичну складову, то найбiльшою загадкою у цiй iсторiї є не те, чому Обама "слухав" Меркель чи Саркозі,
а те, у який спосiб це робилося.
Як могло статися так, що спецслужби найбiльш розвинутих країн Європи та свiту прогавили тривале стеження за своїми лiдерами? Якi технологiї могла використовувати американська розвiдка, що навiть висококласнi нiмецькi фахiвцi виявились перед ними безсилими?
Завiсу таємничостi над цією історією "Експрес" вiдкривав з першим Президентом незалежної України Леонiдом Кравчуком i спецiалiстами з питань особистої та iнформацiйної безпеки Вiталiєм Сафроненком та Iгорем Iльчуком.
-- Чому спецслужби не змогли самостiйно вирахувати iноземну розвiдку, яка прослуховувала їхніх керівників?
I. Iльчук: -- Технiчний рiвень розвiдки США є настiльки високим, що навiть спецслужбам таких розвинутих країн, як Нiмеччина, важко
зафiксувати випадки вторгнення у свiй секретний iнформацiйний простiр. Адже якщо нiмцi могли б виявити прослуховування керiвникiв своєї держави, то вони однозначно запобiгли б цьому.
В. Сафроненко: -- Якщо ж говорити про американськi спецслужби, то тут слiд врахувати передусiм величезнi матерiальнi ресурси, якi їм видiляють на розвiдувальну роботу. Наприклад, бюджет Агенцiї нацiональної безпеки США, яка власне i прослуховувала Меркель, становить близько 75 мiльярдiв доларiв на рiк, там працює майже 110 тисяч осiб. Що ж до розвiдки Нiмеччини, то цi цифри у кiлька разiв меншi. Тому нема нiчого дивного в тому, що США сьогоднi володiють найпередовiшими у свiтi шпигунськими технологiями.
Л. Кравчук: -- Про Україну в цьому контекстi я взагалi мовчу. У нас розмови керiвникiв держави вiдбуваються за допомогою так званого високочастотного зв'язку, який ще називали "соткою". Тобто, у президентському кабiнетi та кабiнетах iнших перших осiб встановлено
вiдповiднi апарати, якi шифрують розмову. За тим, аби до цiєї лiнiї не було несанкцiонованих пiд'єднань, стежить спецiальний вiддiл СБУ. Це -- досить стара система конфiденцiйного зв'язку, яка iснувала ще за часiв СРСР. Щоправда, центр цього зв'язку був тодi у Москвi, i КДБ у будь-який час мiг прослуховувати не лише те, про що говорили керiвники республiк по телефону, а й що вiдбувалось у їхнiх кабiнетах.
Мiж iншим, коли я перемiг на президентських виборах, то переселився у кабiнет колишнього першого секретаря ЦК КПУ Щербицького. Цей кабiнет ще за часiв Кагановича був обшитий дубовими панелями. Я попросив, аби цi панелi демонтували, бо вони були вже досить обшарпаними. Так-от, пiд ними знайшли понад два кiлограми "жучкiв"! Сьогоднi, звiсно, технологiї прослуховування не до порiвняння вищi, i бути цiлком упевненим, що тебе не прослуховують, не можна навiть у бункерi.
-- До речi, кажуть, що такий "бункер" для переговорiв є на Банковiй. Може, запропонувати його в оренду панi Меркель?
Л. Кравчук: -- Я був у цiй кiмнатi й переконався, що i там не все можна говорити. То все вже архаїка, якщо порiвняти з тими засобами,
якi використовують спецслужби США.
-- Що ж це за засоби?
В. Сафроненко: -- Почнемо з того, що у президентiв i прем'єрiв розвинутих країн є маленька персональна стiльникова мережа з кiлькома точками входу i виходу, а вся активнiсть телефонiв на цiй мережi реєструється, перевiряється i вивчається пiд мікроскопом. Але знiмати iнформацiю з цiєї мережi можна через супутники, якi вловлюють навiть найменшi електромагнiтнi коливання з iнших геостацiонарних супутникiв, через якi здiйснюється регiональний телефонний зв'язок, електронна передача даних i транслюється телебачення. Власником усiх цих супутникiв є двi найбiльшi американськi компанiї "Iнтелсат" та "Еутелсат".
I. Iльчук: -- Крiм того, Агентство нацiональної безпеки США використовує глобальну систему пiдслуховування i перехоплення даних пiд назвою "Ешелон", до якої входять розвiдслужби п'яти держав -- Америки, Великобританiї, Канади, Австралiї i Нової Зеландiї. Воно має у розпорядженнi свої супутники-шпигуни, якi постiйно i з рiзною швидкiстю змiнюють позицiю, тому зафiксувати їх дуже складно. Вони i знiмають без проблем з iнших супутникiв усю потрiбну iнформацiю.
До речi, вже з 1980-х рокiв на Землi не лишилось жодного мiсця, яке не контролювалося б станцiями радiоперехоплення. Вважається, що "Ешелон" пiдслуховує упродовж дня три мiльярди повiдомлень,  включаючи телефоннi переговори, факси, електронну пошту, чати в iнтернетi, групи новин тощо. Ну i, звiсно, перших осiб країн Євросоюзу. До речi, свого часу нiмцi самi надали "Ешелону" дiлянку своєї територiї у Бад-Айблiнгу для встановлення приймальної станцiї супутникового зв'язку. За що їм i "подякували".
-- Але ж усi телефоннi розмови вiп-персон шифруються спецiальними пристроями. От i Ангела Меркель вводила перед кожною розмовою якiсь секретнi коди. Невже їх так просто можна зламати?
В. Сафроненко:
-- Справдi, пiсля цього скандалу Європарламент зажадав посилити захист шляхом полiпшення власних шифрiв, або так званої криптографiї. Криптографiя -- це цифрове шифрування голосового або iнтернет-повiдомлення, пiсля чого данi передаються вже в закодованому виглядi, а розшифровка переданого абонентом повiдомлення вiдбувається на iншому кiнцi вiртуального дроту. Тому нi стiльниковий оператор, нi адмiнiстратор серверу не можуть знати змiсту переданої iнформацiї.
Але для "просунутих" спецслужб це вже давно перестало бути проблемою. Сьогоднi в АНБ США є такi надпотужнi комп'ютери, якi можуть розшифровувати навiть дуже складнi криптограми практично в онлайн-режимi. Такi мегакомп'ютери, якi коштують до пiвмiльярда доларiв, здатнi проводити мiльйони операцiй за секунду i зламати будь-який захист. Ну, а якщо зламати все ж не вдається (хоча це буває украй рiдко), то таку iнформацiю розумнi держави просто зберiгають. Не маючи можливостi її проаналiзувати на нинiшньому етапi, вони знають, що отримають для цього iнструменти в близькому майбутньому.
I. Iльчук: -- Не слiд також забувати, що бiльшiсть криптографiчних програм створюють у рiзноманiтних науково-технiчних центрах, пов'язаних зi спецслужбами. Тому отримати вiд них дешифрувальнi ключi розвiдцi не так уже й важко.
-- Якщо уникнути прослуховування настiльки складно, то чи можливо  його хоча б зафiксувати?
I. Iльчук: -- У сучасних умовах це також стає проблемою. Адже Ангелу Меркель могли прослуховувати i в iнший спосiб, наприклад, за
допомогою так званих програмних закладок, iдейним натхненником розробки яких були тi ж США. Закладки -- це програмне забезпечення, яке вшивають у чипи телефонiв чи комп'ютерiв. Його майже неможливо iдентифiкувати. Треба лише, щоб людина отримала "правильно" заряджений апарат i почала ним користуватися. Задля цього часто створюють унiкальнi зовнi айфони, дорогi смартфони i в якийсь спосiб пiдсовують їх об'єктовi "прослушки".
-- Тобто людинi, наприклад, дарують дуже "крутий" ексклюзивний смартфон, i пiсля цього вона опиняється, мов на долонi у спецслужб?
I. Iльчук: -- Так, i я не впевнений, що саме цього не сталося у випадку з нiмецьким канцлером. Функцiональнi можливостi таких закладок дуже широкi. Це запис розмов, есемесок, перехоплення усiх видiв пошти, запис iз мiкрофона усього, що вiдбувається зовнi. Тобто повне й абсолютне стеження. Але найголовнiше, що такi закладки можуть самовидалятися пiсля закiнчення зазначеного термiну дiї або ж командою зовнi. I тодi iдентифiкувати їх уже не зможе жодна спецслужба.
-- Отже, мобiльний зв'язок навiть з усiма можливими ступенями захисту є не менш вразливий для спецслужб, анiж стара радянська "сотка"?
В. Сафроненко: -- Я сказав би, що вiн навiть бiльше вразливий. Адже ми з вами говорили про методи прослуховування вiпiв. Якщо ж говорити про простих користувачiв, то, незалежно вiд того, який у вас телефон, оператор може визначити вашi координати з точнiстю
до 5 метрiв. Тому якщо у вашiй кишенi лежить мобiльний, ви вже повiсили на себе маячок, який точно сповiщає про ваше мiсцеперебування, а також про те, де ви були або ж куди прямуєте. Єдинi гарантiї безпечного дзвiнка, який не може бути вiдстежено в реальному часi, -- новий телефон, нова сiм-карта i точнiсiнько такий самий набiр у вашого абонента. Причому дзвiнок можна зробити лише один.
I. Iльчук: -- Так, мобiлки стають дедалi популярнiшими. Але за легкiсть доступу доводиться платити свою цiну. Сьогоднi кiлькiсть
мобiльних телефонiв у свiтi вже перевалила за шiсть мiльярдiв, однак питання захисту переданої через них iнформацiї i досi не
вирiшене: оператори стiльникового зв'язку можуть передавати роздрукiвки ваших розмов та есемески спецслужбам або ж навiть
продавати цю iнформацiю iншим зацiкавленим сторонам. Кажучи iншими словами, захистовi вiд держави та її сучасним можливостям
щодо контролю телефонiв нинi не можна протиставити нiчого. Й обговорюваний нами випадок -- яскравий та наочний доказ.

Юрiй ГРИЦИК, газета "Експрес"

Найважливіше

27.05.2019
:
Актуальне
Фото ytimg.com

“Що ви робите?” - запитав сільський голова. “Вигружаємо. У нас в інструкції не написано з п'яницями возитися”, - пояснив свої дії керівник бригади.

27.05
Політика
Фото narodna-pravda.ua

"Вакарчук може забирати голоси у всіх – і в Порошенка, і в Тимошенко, і, до речі, в Зеленського. У цьому його сила, і в цьому його потенційна слабкість, оскільки проти нього наїжачаться усі".

27.05
26.05.2019
Cтиль життя
Індонезія. Фотознайомство з найбільшою острівною країною у світі

Про найекзотичнішу каву, екскурсії до кратеру вулкана і дивовижний фрукт, який тхне гнилою рибою і невипраними шкарпетками.

26.05
Дискусії
Фото financoff.com

За кордоном несплата податків засуджується суспільством, а в нас цим часто вихваляються, кажуть експерти.

26.05
показати більше