Як діяти, коли на лiчильнику - одне, а у квитанцiї - iнше

Споживачi скаржаться на захмарнi суми у квитанцiях за газ. Про це повiдомляють переважно власники приватних осель.

"За жовтень я напалив трохи бiльш як 8 кубiв газу, - розповiдає читач пан Дмитро. - Якщо рахувати по 3,60 гривнi за куб, то на 30 гривень".

"Мало, бо ми майже вiдмовилися вiд газу. Хату опалюємо дровами, газ використовуємо лише для приготування їжi. Щомiсяця вчасно дзвоню контролеровi, подаю показники, якi фiксує лiчильник, - каже далi читач. - Коли за жовтень прийшла квитанцiя i побачив там суму - майже 400 гривень за газ, то оторопiв. Менi дописали бiльш як сто кубiв. Не можу зрозумiти: звiдки їх взяли? Чому я повинен платити за те, що не спожив? Особливо в сьогоднiшнiх умовах, коли пенсiя мiзерна, лiки та продукти дорогi, й ледь зводимо кiнцi з кiнцями. Чому маю платити аванс фiрташам та ахметовим?!"

На жаль, таке дописування зайвих кубiв газу та кiловатiв за електроенергiю - не поодинокий випадок. У деяких регiонах це масове явище. Чому так стається i як дiяти споживачевi, коли йому нарахували зависокий платiж за газ?

-- Щоб нарахування за газ вiдповiдало фактичним показникам лiчильника, споживачу треба щомiсяця станом на перше число мiсяця зафiксувати показники свого приладу облiку i передати в газову компанiю до п'ятого числа, - пояснює Юрiй Пилипiв, директор газозбутової органiзацiї. - Показники лiчильника газу можна передати телефоном абонентного вiддiлу, контакт-центру чи через особистий кабiнет на сайтi.

Своєю чергою, вiдповiдно до Правил надання населенню послуг з газопостачання, контролер не менш нiж раз на шiсть мiсяцiв має здiйснювати контрольне зняття показiв лiчильникiв газу.

-- Чому споживачам дописують куби, якi вони не спожили?

-- Деякi споживачi нехтують потребою подавати показники лiчильника. Нарахування вартостi спожитого газу за особовими рахунками споживачiв проводять за повний календарний мiсяць. Тобто, якщо показники лiчильника газу знятi не в останнiй день мiсяця i споживач не подав показники за повний календарний мiсяць, газове господарство проводить нарахування за послуги з газопостачання на пiдставi планових платежiв. У такому разi до спожитої кiлькостi газу станом на число, коли були знятi
показники лiчильника газу, додається прогнозований обсяг використаного газу споживачем до кiнця мiсяця.
Таке нарахування передбачене пунктом 13 Правил надання населенню послуг з газопостачання.

Отож, якщо споживачi не подають показники лiчильника станом на перше число мiсяця, їм проводять прогнозоване нарахування за спожитий газ вiдповiдно до методики. Тому iнодi споживачi можуть отримувати рахунки-квитанцiї з платою за газ, яка вiдрiзняється вiд фактичних показникiв газового лiчильника станом на кiнець розрахункового мiсяця.

Проте якщо споживач за цей перiод фактично спожив менше газу, нiж йому нараховано, то наступного мiсяця вiдбувається корекцiя вiдповiдно до показникiв його лiчильника. У пiдсумку, кожен споживач, який має газовий лiчильник, заплатить тiльки за фактично використанi кубометри газу.

-- Що робити споживачевi, якщо прийшли квитанцiї за газ iз дуже завищеними сумами?

-- Якщо споживач отримав рахунок, у якому вказано розрахунковi, а не фактичнi обсяги спожитого природного газу, це означає, що пiдприємству вчасно не надали фактичнi показники лiчильника такого споживача.

У такому разi споживач повинен вказати у вiдривному талонi рахунку показники свого лiчильника та дату їх зняття - таким чином фактичнi показники лiчильника потрапляють в автоматизовану програму облiку, i автоматично вiдбудеться перерахунок споживання та заборгованостi. Результати проведеного перерахунку враховують у формуваннi рахунку наступного мiсяця. Тобто, споживачi можуть платити за споживання газу вiдповiдно до фактичних показникiв свого лiчильника, а не за автоматизованим
прогнозованим нарахуванням.

Вписуючи показники лiчильникiв у квитанцiї, споживачевi варто вимагати вiд оператора установи, де вiн здiйснюєте плату за газ, внести їх у базу разом iз сумою оплати. Адже iнформацiя про оплату з показниками лiчильника надходить до пiдприємства лише в електроннiй формi. Саме тому важливо проконтролювати, чи оператор внiс зазначений показник.

-- До якого числа потрiбно заплатити за газ?

-- Розрахунковим перiодом сплати за газ є календарний мiсяць. Платежi потрiбно здiйснювати до 10 числа мiсяця, наступного за розрахунковим.

До речi, для зручностi клiєнтiв, запущено "Особистий кабiнет споживача". Зареєструвавшись, кожен споживач зможе, не виходячи з дому, внести показники лiчильника газу за повний календарний мiсяць, звiрити стан особового рахунку та отримати вiдповiдi на запитання.

Леся ЯСИНЧУК, газета "Експрес"
 

Найважливіше

24.04.2019
:
Здоров'я
Правда про вітаміни в пігулках. Лише наукові факти

Якби такі таблетки були зроблені з природних речовин, то одна пігулка мала б розмір м'ячика для настільного тенісу.

24.04
Cтиль життя
Фото pixabay.com

Як спекти традиційну, сирну, гарбузову, модерну та апельсинову паски? Покрокова інструкція.

24.04
Думка

Американським конгресменам-початківцям рекомендують читати про політичний устрій мавп. І це не жарт.

24.04
показати більше