Єгор Соболєв: "Очищувати владу вже нiхто не хоче"

Слово "люстрацiя", себто очищення влади, свого часу було чи не найуживанiшим у лексиконi опозицiонерiв. Однак,
змiнивши сцену Майдану на затишнi кабiнети у Кабмiнi та Адмiнiстрацiї Президента, політики дуже швидко забули, як ще недавно клятвенно обiцяли людям повне перезавантаження владної системи.

"Завдання Майдану провести у першi 100 днiв люстрацiю органiв влади - повнiстю провалене", - сумно заявив голова люстрацiйного комiтету Єгор Соболєв. До речі, його особиста історія - найкращий доказ цих слiв. У лютому на Майдані його було делеговано у владу для організації люстраційного процесу. Підсумок дуже сумний. За три місяці парламент не наважився ухвалити жоден із запропонованих люстраційних законів, уряд не затвердив жодного джокумента, який регламентував би роботу "люстраторів".

Сьогодні Єгор Соболєв -- наче донкіхот біля розбитого корита. Ми поспілкувалися з ним, щоб підбити певні підсумки та зрозуміти, хто i чому блокує очищення влади.

- Отже, чому після гарячих слів на могилах загиблих на Майдані процес очищення влади так раптомо зупинився?

- Щиро скажу, я шокований, бо не очiкував, що нинiшня урядово-парламентська коалiцiя аж настiльки цинiчно поставиться до цiєї проблеми. Уряд, який одним iз перших пунктiв своєї програми поставив закон про люстрацiю, досi навiть не спромiгся пiдготувати вiдповiдний проект. Жодного кроку в цьому напрямку ми наразi не побачили i вiд нового Президента. Тож кiлька днiв тому ми передали Петровi Порошенку проект закону про люстрацiю, який, на наш погляд, найбiльше вiдповiдає очiкуванням суспiльства.

- Про що йдеться в цьому проектi?

- У ньому, зокрема, пропонується дуже суттєво скоротити кiлькiсть державних службовцiв та правоохоронцiв, органiзувати їхню дiяльнiсть вiдповiдно до норм Євросоюзу та підвищити їм зарплату.

Також передбачається провести переатестацiю усiх держслужбовцiв за допомогю детектора брехнi й через вiдкритi конкурси набрати на цi посади нових людей. Ми вважаємо, що цей законопроект має стати одним iз найбiльш прiоритетних для Президента.

- Тобто ви фактично запропонували главi держави очолити люстрацiйний процес?

- Можна сказати i так. Ми запропонували, аби вiн поставив свiй пiдпис пiд цим проектом i вiд свого iменi внiс його у парламент як президентський закон. Петро Олексiйович може сказати; "Дорогi депутати, або ви голосуєте за закон про люстрацiю, або я розпускаю парламент". Iдея люстрацiї влади зараз надзвичайно популярна у суспiльствi, вiдповiдно, ми даємо йому шанс стати локомотивом очищення країни.

- I як Президент на це зреагував?

-- На жаль, поки що реакцiя була лише вiд керiвника Управлiння Державної охорони. Вiн зажадав, аби ми прибрали цеглини, якими нашi активiсти виклали слово "люстрацiя" бiля президентської клумби.

- А сам Президент, згiдно з вашим проектом, пiдпадає пiд люстрацiю?

- Звичайно. Люстрацiйний закон передбачатиме перевiрку всiх держслужбовцiв -- чи працювали люди на керiвних посадах у Компартiї та комсомолi, чи мали зв'язки з КДБ, чи були начальниками в часи режиму Януковича, чи можуть пояснити походження своїх статкiв та маєткiв близьких родичiв, чи причетнi до сепаратистських рухiв тощо. Перевiрку за цими критерiями повиннi пройти всi без винятку -- вiд Президента до рядового мiлiцiонера.

Хоча якщо Президент чи народний депутат не вiдповiдає критерiям люстрацiйного закону, то вiн й далi працює, але про це оприлюднюють iнформацiю на сайтi Нацiональної агенцiї з державної служби.

- Є хоч якісь досягнення, якими можете похвалитись?

- Мiнiстр МВС Арсен Аваков у березнi звернувся до нашого комiтету з проханням допомогти пiдiбрати кадри на посади начальникiв обласних управлiнь мiлiцiї. Ми провели низку вiдкритих конкурсiв, бiльшiсть iз яких, на мою думку, були досить вдалi. Але потiм у МВС почали цю роботу саботувати, i сьогоднi наша спiвпраця майже повнiстю припинена.

- Хто i в який спосiб саботував?

- Конкурси почали проводити формально, без глибинного вивчення кандидатiв. У Чернiвцях, наприклад, на посаду керiвника обласного управлiння призначили колишнього даївця, дружина якого має потужний бiзнес. I це попри те, що мiж комiтетом та очiльником МВС була домовленiсть: працiвникiв ДАI на такi посади не призначатимуть апрiорi, зi зрозумiлих причин. Адже усi знають, з чиїх кишень беруть грошi на бiзнеси, дорогi будинки та iншi азiйськi витребеньки дружини керiвникiв ДАI.

- Арсенiй Яценюк свого часу твердо обiцяв надати вашому комiтету статус офiцiйної установи, але ви й далi iснуєте як громадська органiзацiя. На якi кошти?

- Я особисто iсную на кошти своєї дружини. I це мене дуже засмучує, оскiльки я -- дорослий чоловiк. А якщо серйозно, то маю надiю, що новий уряд усе ж дозрiє до централiзованої люстрацiйної полiтики. Дуже хотiв би висловити цi свої побажання особисто пановi Яценюку. Але з ним востаннє зустрiчався на Майданi ще в лютому. На жаль.

- А як ставляться до люстрацiї у парламентi?

- У спiлкуваннi зi мною жоден iз народних депутатiв не висловився проти перезавантаження влади. Навiть бiльше, усi декларують своє палке "за". Але коли вони збираються разом, то починається вiдверте блокування. Бо ж бiльшiсть iз них розумiє, що у разi ухвалення закону доведеться люструвати самих себе. I тут у них будуть проблеми, бо всi розумiють, навiщо i задля чого цi люди прийшли у владу. Тому ми маємо пiдступну систему саботажу майже на всiх рiвнях законодавчої влади. Зрештою, чого ще можна сподiватися вiд людей, видатки яких у сотнi разiв перевищують
їхнi офiцiйнi доходи.

- У разi прийняття люстрацiйного закону, скiльки чиновникiв можуть бути вiдлученi вiд державного корита?

- Важко зараз назвати точнi цифри, але з упевненiстю можу сказати: переважна бiльшiсть держпосадовцiв не зможе пояснити походження свого майна. Щодо такої категорiї, як суддi, то сто вiдсоткiв цiєї братiї будуть усуненi вiд своїх обов'язкiв. Тобто геть усi. Неймовiрно велика кiлькiсть колишнiх кадебiстiв нинi й у СБУ, тому нам досi складно зрозумiти, на яку ж країну насправдi працює ця установа. Така ж катастрофiчна ситуацiя i у прокуратурi. Якщо ви знаєте бодай одного чесного прокурора, то, будь ласка, повiдомте менi.

Тож загалом, iмовiрно, доведеться змiнити 80 -- 90 вiдсоткiв чиновникiв рiзних рiвнiв. I не треба нам боятися того, що доведеться розпрощатися iз такою великою кiлькiстю людей у владi. Буде значно гiрше, якщо вони в цiй владi залишаться. А замiна цим так званим фахiвцям обов'язково знайдеться, можете не сумнiватись.

-- Це ж ви пропонуєте зробити безробітними тисячі теперішніх чиновників?

- Так, i наша проблема полягає в тому, що ми згаяли критичну кiлькiсть часу. Нинi наша країна схожа на людину, котра спершу захворiла на грип, але до лiкаря не звернулась. Наслiдком такої легковажностi став туберкульоз, але i тут висновкiв не було зроблено. I навiть коли над цiєю людиною нависла смертельна хвороба, вона й далi вигадує рiзнi приводи, аби не звертатися по допомогу.

Свого часу поляки i чехи сфокусувалися на антикомунiстичнiй, антикадебiстськiй люстрацiї. Україна, поклавшись на самолiкування й зiгнорувавши люстрацiю у цих двох напрямах, отримала ще одну надзвичайно важку хворобу -- корупцiю, яка може її призвести до геополiтичної смертi. Ось тому без надзвичайних заходів ми ніколи не просунемося уперед. Якщо в наших керманичiв буде бажання, то влада у країнi може повнiстю оновитися вже за три роки.

- А з представники Заходу не пробували контактувати, щоб вони повпливали на нашу владу?

- Про фактичний провал люстрацiї я говорю усiм захiдним дипломатам. Недавно про це вiв мову з працiвниками МЗС Францiї, МВФ та представництва Єврокомiсiї. Вони уважно слухають, iз докором хитають головами, але дають зрозумiти, що за нас нiхто очищення влади не проведе -- нi дядько Сем, нi англiйська королева.

- Можливо, в такому разi своє слово повинен сказати Майдан?

- Так, ми вже попередили владу: якщо ви не хочете очиститися добровiльно, то суспiльство саме очиститься вiд вас, але наслiдки будуть уже iншi. Я бiльш нiж переконаний -- якщо новообраний Президент не займеться перезавантаженням, то сам потрапить пiд жорстку люстрацiю. Бо вибору в нас не залишилося: або збудуємо
нормальну державу, або втратимо її назавжди. Вiдлiк часу пiшов.

- I коли цей час "Х" може настати?

- Ми дали Президентовi три тижнi. Зараз постiйно контактуємо з активiстами Майдану, лiдерами Самооборони. Вони нас пiдтримують, бо розумiють: якщо керманичi країни не скористаються шансом i не проведуть люстрацiї, то жодна вимога Майдану не буде по-справжньому реалiзована. Тож у разi, якщо влада й далi займатиме позицiю страуса, Київ невдовзi здригнеться вiд нових масових протестiв.

Юрiй ГРИЦИК
 

Найважливіше

24.04.2019
:
Здоров'я
Правда про вітаміни в пігулках. Лише наукові факти

Якби такі таблетки були зроблені з природних речовин, то одна пігулка мала б розмір м'ячика для настільного тенісу.

24.04
Cтиль життя
Фото pixabay.com

Як спекти традиційну, сирну, гарбузову, модерну та апельсинову паски? Покрокова інструкція.

24.04
Думка

Американським конгресменам-початківцям рекомендують читати про політичний устрій мавп. І це не жарт.

24.04
показати більше