Україна бідуюча і Україна офшорна

Майже рiк минув вiд того часу, як з парламентської трибуни прем'єр-мiнiстр Арсенiй Яценюк твердо запевнив українське суспiльство: ера офшорiв закiнчилася назавжди! Тодi ж вiн запропонував уже новообранiй Верховнiй Радi почати непримиренну боротьбу із сумнозвiсним кiпрським офшором.

Однак днями в Українi - черговий "офшорний" скандал. Екс-голова Служби безпеки Валентин Наливайченко заявив, що має iнформацiю про участь представникiв полiтичної верхiвки України у вiдмиваннi викрадених з бюджету грошей через офшорнi компанiї. Названо навiть конкретнi iмена та цифри - мовляв, перший заступник голови парламентської фракцiї "Блок Петра Порошенка" Iгор Кононенко вiдмиває в офшорах сотнi мiльйонiв бюджетних коштiв.

Дещо раніше на офшорних схемах був спійманий глава Адміністрації Президента Борис Ложкін. Австрійські прокурори навіть розслідують відповідну кримінальну справу.

А загалом масштаб виведення коштів з України на рахунки закордонних офшорних фірм, які не платять податків, вражає. Тисячі чиновників і бізнесменів працюють зі створеними за кордоном офшорами. Хтось - щоб менше платити податків в Україні, хтось там переховує свої кошти.

Що ж таке "офшори"? Чим вони приваблюють? Якої шкоду завдають вiтчизнянiй економiцi та як iз цим боротися? Про це - у розмовi газета "Експрес" з експертами Олегом Миколайчуком, Анатолiєм Сорокiним та Юрiєм Куликом.
                                                                
-- Що ж таке цi таємничi офшори, де методично зникають українськi грошi?

О. Миколайчук: -- Офшор у перекладi означає "за межею", "за берегом". В уявi бiльшостi українцiв офшори - це такi собi острови з пальмами в океанi, де "буржуї" катаються на яхтах, п'ють вiскi, сидячи на валiзах із доларами. Але насправдi це лише лiрика. Насамперед офшори - це зони, якi використовують для так званої оптимiзацiї оподаткування. Тобто є низка країн, якi, запровадивши на своїх територiях мiнiмальний або ж нульовий податок, беруть на збереження капiтали з iнших держав i непогано на цьому заробляють. Це переважно колишнi британськi колонiї, де дiє "англiйське право" - бiзнесовi норми, з якими рахуються у всьому свiтi.

А. Сорокiн: -- Так, нашi багатi земляки здебiльшого використовують офшори, аби уникнути сплати податкiв у своїй країнi або ж задля проведення заборонених фiнансових операцiй. Часто грошi, що зберiгаються в таких офшорах, є брудними, наприклад, отримані в ходi торгiвлi зброєю чи iншого сумнiвного бiзнесу. Офшори ж дозволяють "вiдмивати" цi кошти.

Ю. Кулик: -- А ще багатьом дуже подобається, що офшори пропонують певну секретнiсть. Податкiвцям, журналiстам i активiстам надзвичайно важко дiзнатися, хто конкретно криється за тiєю чи iншою зареєстрованою в офшорi фiрмою, та звiдки взялися грошi на банкiвських рахунках. Популярна форма приховування особи власника - трасти, коли певнi активи формально переходять у
власнiсть iншої особи, так званого офшорного професiонала. А той, своєю чергою, згiдно з угодою, не має права за жодних умов розкривати iм'я справжнього власника. Така секретнiсть настiльки
приваблює деякi фiрми, здебiльшого українськi та росiйськi, що, наприклад, на Британських Вiргiнських Островах з населенням 25 тисяч людей зареєстровано 800 тисяч компанiй, тобто на кожну людину припадають 32 фiрми.

-- А якi офшори найбiльше вподобали собi українцi?

О. Миколайчук: -- До 2004 року українськi скоробагатьки найбiльше любили Кiпр. Однак потiм ця країна перетворилась з офшорної зони на територiю з низькоподатковою юрисдикцiєю - це було основною умовою її вступу до Євросоюзу. Що ж до класичних офшорiв, то це Сейшели, Белiз, Британськi Вiргiнськi Острови,
якi мають стабiльний попит в Українi.

А. Сорокiн: -- Загалом у свiтi нинi нараховують понад 60 країн, нормативна база яких передбачає податковi пiльги для офшорiв. До числа найвiдомiших належать Iрландiя, Лiхтенштейн, Люксембург, Мадейра, Мальта, Монако, Нiдерланди, Швейцарiя, Британськi Острови, Белiз, Коста-Рика, Панама, Уругвай. Усi цi країни можна роздiлити на двi групи: тi, якi обкладають офшорнi компанiї доволi невисоким податком, і тi, якi повнiстю звiльняють такi компанiї вiд податкiв, змушуючи їх платити лише фiксоване мито за продовження лiцензiї.

-- Наскiльки складним є такий офшорний бiзнес? Як функцiонує "Україна офшорна"?

Ю. Кулик: -- Для простого українця офшорнi схеми - це щось ледь не з розряду нанотехнологiй. Але на практицi офшорна дiяльнiсть - досить проста i навiть примiтивна. Не хочеш платити податки в Українi - наймаєш консалтингову чи юридичну компанiю, i вона тобi за декілька годин вiдкриває офшорну фiрму "пiд ключ" у будь-якiй зонi. Цiни на такi компанiї також досить доступнi, коливаються в межах 900 - 3000 доларiв. Зрозумiло, що для тих, хто ховатиме в офшорах мiльйони i навiть мiльярди, це взагалi не грошi.

О. Миколайчук: -- Так, для одноразових операцiй зазвичай реєструють недорогi, вартiстю 500 - 700 доларiв компанiї в офшорних зонах у Карибському морi, Ла-Маншi. Приблизно таку ж суму доведеться заплатити за реєстрацiю фiрми у деяких штатах США. А загалом цiна може коливатися вiд декiлькох сотень доларiв
до десяткiв тисяч, якщо йдеться, наприклад, про вiдкриття компанiї у Швейцарiї або офшорного банку. Це вам обiйдеться вiд 15 до 22 тисяч доларiв. Але й такi суми українських мiльйонерiв навряд чи вiдлякують.

-- Скiльки грошей виводиться з України в офшорнi зони?

А. Сорокiн: -- За даними авторитетних мiжнародних агенцiй, за останнi 15 рокiв з України виведено 170 мiльярдiв доларiв. Притім 90 вiдсоткiв цих коштiв виведено з метою уникнути сплати податкiв. Лише на Кiпрi зберiгається до 30 мiльярдiв доларiв, зароблених в Українi.

В офшори з України тiльки за торговельними операцiями iде близько 150 мiльярдiв гривень щорiчно, з яких бюджет недоотримує - як податки - 25 - 30 мiльярдiв. А це, мiж iншим, понад шiсть бюджетiв Нацiональної академiї наук України, понад вiсiм загальних рiчних обсягiв субвенцiй на реконструкцiю, ремонт i утримання вулиць та дорiг у всiй країнi, вдвiчi бiльше, анiж усi запланованi видатки в галузi охорони здоров'я, або ж цiлий освiтнiй бюджет.

Ю. Кулик: -- Свого часу Державна податкова служба оприлюднила список офшорних компанiй українських фiнансово-промислових груп. У ньому - компанiї Рината Ахметова, Iгоря Коломойського, Вiктора Пiнчука, Костянтина Григоришина, Дмитра Фiрташа й багатьох iнших олiгархiв. Тiльки в металургiї питома вага операцiй з використанням офшорiв перевищує 75 вiдсоткiв загальних обсягiв поставок чорних металiв. Офшорна дiяльнiсть домiнує i на зерновому ринку, де 98 вiдсоткiв експортних операцiй проходять через тiньовi схеми. Це означає, що в тiнi офшорної економiки нинi перебувають українські металургiя, енергетика, фiнанси, хiмiчна промисловiсть i навiть сiльське господарство. Те саме стосується i транспорту - найбiльшi українськi авiаперевiзники також "прописались" на Кiпрi.

Тобто офшори сьогоднi - це спосiб роботи української економiки i, отже, основа нашої тотальної бiдностi.

О. Миколайчук: -- Справдi, сьогоднi багато хто говорить про те, що країни, якi розвиваються, самi виннi у своїх бiдах, бо не можуть створити прозорих iнституцiй, вибирають корумпованих вождiв, дають хабарi та взагалi живуть поза законом. Але правда полягає в тому, що грошi цих країн хтось охоче приймає на збереження i добряче заробляє на цьому, створюючи, зi свого боку, додатковi стимули для виведення та приховування капiталiв.

Захiднi економiсти, наприклад, порахували: на кожен долар допомоги таким злиденним країнам припадає 10 доларiв, виведених iз них в офшори. Мiж тим, виведення капiталiв змушує цi країни звертатися за новою
допомогою у формі кредитiв, якi потiм треба вiддавати разом із вiдсотками. Зрозумiло, що при цьому вiдкладаються програми, необхідні для забезпечення реформ та й елементарних людських потреб. Тому офшори становлять одну з найбiльших загроз нацiональнiй безпецi цих країн.

-- Чи може бідна країна протистояти цьому офшорному пограбуванню? Що нам заважає виробити дієві механізми подолання офшорної проблеми?

О. Миколайчук: -- Проблема в тому, що в олiгархiв нинi достатньо лобiстських груп у парламентi, аби провалити такi iнiцiативи. Крiм того, не забуваймо, що й нинiшня українська влада також олiгархiчна i не поспiшає позбуватися таких ласих преференцiй, як офшорний бiзнес. Лише наївний може сподiватися на те, що люди, якi щодня виводять з України в офшори десятки мiльйонiв доларiв, однієї чудової миті прозрiють i проголосують за те, аби позбавити себе цього казкового багатства.

А. Сорокiн: -- Тому, аби успiшно боротися з офшорами, Українi насамперед потрiбно провести послiдовну податкову реформу i стабiлiзувати економiку.

На мiжнародному рiвнi слід приєднатися до Берлiнської угоди про розкриття iнформацiї стосовно власникiв рахункiв в європейських банках i пiдписати аналогiчну угоду зі США. Також потрiбно зробити реальною, а не уявною невiдворотнiсть покарання за ухилення вiд оподаткування. А для цього конче потрібна реформа правоохоронної i судової систем України.

Як показує практика, домогтися цього можна, лише чинячи постiйний i жорсткий тиск на владу з боку громадянського суспiльства. Iншого виходу, аби виборсатися iз цього безпросвiтнього жебрацтва, у нас наразi немає.

Юрiй ГРИЦИК, газета "Експрес"

Подробиці
Фото зі сторінки Natalia Kazmierska у twitter

Тим часом глава керівної партії держави закликає захищати церкви.

28.10
Подробиці
Фото ФК Iнтер у Twitter

Донецький клуб уперше за останні п'ять років зберіг ворота недоторканими.

28.10
Подробиці
Фото зі сторінки артиста у faсebook

Представник артиста переконаний, що начальник Генштабу ЗСУ хоче особисто розправитися зі співаком.

27.10
Подробиці
Фото nas.gov.ua

За останню добу в Україні виявили 6 тисяч 677 випадків коронавірусного захворювання. Кожні десять хвилин хвороба забирає одне життя.

27.10
Подробиці
У Слуги народу немає майбутнього. Чому на місцевих виборах партія влади показала низький результат

Думки політологів і психологів про розчарування у недосвідчених політиках, реванш проросійських сил та запит на нових лідерів.

27.10
Подробиці
Фото з офіційного сайту ФК Чорноморець

Одеський клуб був єдиний серед усіх 16-ти, хто не програвав у цьому сезоні.

27.10
Подробиці
Майже 9 гривень за кубометр. У листопаді газ для населення суттєво подорожчає

Газопостачальні компанії оновили ціни на блакитне паливо.

27.10
Спецтема
Фото wikipedia.org

Розпочались перші льотні випробування модернізованого вертольота Мі-8МСБ з дисплей-кабіною. Як його осучаснювали та в якому стані загалом вертолітний парк ЗСУ?

27.10
Подробиці
Фото pexels.com

Відкриття може мати ключове значення для майбутніх місій.

26.10
Подробиці
Фото expres.online

У деяких закладах діти повернуться на уроки ще цього тижня.

26.10
Cтиль життя
Фото з архіву героїні (2)

66-річна Катерина Бутковська каже: “Якби кожна людина турбувалася про той шматочок землі, де живе, уявіть, якою красивою була б наша країна!”

26.10
Подробиці
Дорогі депутати. За останні сім років на утримання парламенту витрачено майже 8 мільярдів бюджетних гривень

Рахункова палата вперше за всю історію незалежності України провела аудит Верховної Ради. Які порушення виявлено?

26.10
Подробиці
Фото зі сторінки ЦВК у Facebook

Третина українців, які голосували на місцевих виборах, проігнорувала "5 питань від президента".

25.10
Здоров'я
Фото авторки — Оксани Пахолко (3)

У США перевіритися на COVID-19 безплатно може кожен охочий - навіть турист чи нелегальний мігрант.

25.10
Політика
Фото wikipedia.org

У США модератори мають право тимчасово вимикати мікрофон кандидата, який ображає суперника.

25.10
Подробиці
Фото зі сторінки Митрополита Епіфанія у Facebook

Рішення про визнання ПЦУ ухвалював особисто предстоятель Кіпрської церкви без погодження з формальними органами.

25.10
Подробиці
Селяни вирізають худобу. Закупівельні ціни на молоко зростають

З початку року поголів'я корів в Україні скоротилося на 6,1%.

25.10
Люди і проблеми
Фото wikipedia.org

Його називають одним із наймасштабніших “червоних припливів” за історію спостережень.

25.10
Cтиль життя
Фото pexels.com

За його словами, очистити зону для посадки літаків можна 30 - 40 хвилин.

24.10
Подробиці
Катастрофа Ан-26 на Харківщині: комісія встановила причини трагедії

На час слідства керівника Харківського національного університету Повітряних Сил Турінського відсторонили від виконання службових обов'язків.

24.10
показати більше