Нова соцдопомога: кому, скiльки та чому

Разом iз пiдвищенням прожиткового мiнiмуму з 1 травня зросли й деякi види соцiальних виплат
 
Вiд цього часу прожитковий мiнiмум становитиме 1624 гривнi, пише Експрес. Разом iз цим зростуть "декретнi", мiнiмальна пенсiя, допомоги одиноким матерям, виплати на дiтей, над якими встановлено опiку чи пiклування, а також допомоги iнвалiдам iз дитинства, дiтям-iнвалiдам та iншi.
 
Деталi розповiв Василь Гельбич, начальник вiддiлу житлових субсидiй, соцiальних виплат та допомог департаменту соцзахисту населення облдержадмiнiстрацiї.
 
-- Для яких категорiй населення i на скiльки зростає прожитковий мiнiмум?
 
-- З 1 травня прожитковий мiнiмум зросте на 80 гривень -- до 1624 гривень. Наступного пiдвищення, ще на 76 гривень, слiд чекати з 1 грудня, тодi прожитковий мiнiмум становитиме вже 1700 гривень.
 
Щоправда, для рiзних соцiальних та демографiчних груп прожитковий мiнiмум рiзний. Тому з 1 травня для дiтей вiком до 6 рокiв вiн зросте на 71 гривню i становитиме 1426 гривень, для дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв -- 1777 гривень, тобто на 88 гривень бiльше, нiж дотепер. Для працездатних осiб з 1 травня прожитковий мiнiмум збiльшиться на 84 гривнi -- до 1684 гривень. Що ж до осiб, якi втратили працездатнiсть, то для них прожитковий мiнiмум (мiнiмальна пенсiя) зросте лише на 65 гривень i становитиме 1312 гривнi.
 
-- Як пiдвищення прожиткового мiнiмуму вплине на розмiр соцiальних допомог?
 
-- Пiдвищення прожиткового мiнiмуму вплине на розмiр не всiх соцiальних допомог, а лише тих, якi прив'язанi до цього мiнiмуму.
 
-- Про якi саме соцдопомоги йдеться?
 
-- Зокрема, про допомогу у зв'язку з вагiтнiстю та пологами. Так званi декретнi. Вони збiльшаться на 21 гривню i становитимуть з 1 травня щонайменше 421 гривню. Загалом ця допомога надається у розмiрi 100% середньомiсячного доходу (стипендiї, грошового забезпечення, допомоги з безробiття тощо) жiнки. Та вона не може бути менш нiж 25% розмiру встановленого прожиткового мiнiмуму для працездатної особи з розрахунку на мiсяць. Йдеться про 1684 гривнi. Тобто цi 421 гривня -- це найменший розмiр допомоги у зв'язку з вагiтнiстю та пологами, який може бути.
 
До речi, тi самi "декретнi" виплачують також усиновлювачам i тим, хто взяв пiд опiку дитину, але протягом двох мiсяцiв з дня її народження.
 
З 1 травня також зросте допомога на дiтей одиноким матерям. Якщо мати сама виховує дитину до 6 рокiв, то максимальний розмiр виплати в такому разi становитиме 1426 гривень. На дитину вiком вiд 6 до 18 рокiв максимальний розмiр допомоги становитиме 1777 гривень. А на дiтей вiком вiд 18 до 23 рокiв -- 1684 гривнi.
 
Розмiр державної соцдопомоги малозабезпеченим сiм'ям визначається як рiзниця мiж прожитковим мiнiмумом для сiм'ї i її середньомiсячним сукупним доходом. Проте ця виплата не може бути бiльш нiж 75 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму для сiм'ї.
 
Встановлюється окремо розмiр прожиткового мiнiмуму для рiзних соцiальних i демографiчних груп. 
 
Зокрема, для працездатних осiб з 1 травня прожитковий мiнiмум становитиме 353,64 гривнi -- 21% вiд 1684 гривень (дотепер — 336 гривень). Для осiб, якi втратили працездатнiсть, та iнвалiдiв вiн зросте на 65 гривень i становитиме 1312 гривень (100% прожиткового мiнiмуму цiєї категорiї осiб). Для дiтей вiком до 6 рокiв -- 1212,10 гривнi -- 85% вiд 1426 (бiльше на 60,35 гривнi, нiж дотепер); для дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв -- 1510,45 гривнi -- 85% вiд 1777 гривень (зростання на 74,8 гривнi); для дiтей вiком вiд 18 до 23 рокiв (за умови навчання) -- 1431,40 гривнi -- 85%  вiд 1684 гривень (зростання на 71,4 гривнi).
 
-- Малозабезпеченi також отримуватимуть виплати бiльших розмiрiв?
 
-- Вiдповiдно до Закону "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям", для кожної дитини (крiм дитини-iнвалiда), яка входить до складу малозабезпеченої сiм'ї, рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму збiльшується на 10%. Для кожної дитини-iнвалiда, для кожної дитини, у якої один або обоє батькiв є iнвалiдами I або II групи -- на 20%. Розмiр державної соцiальної допомоги збiльшується на кожну дитину вiком до 13 рокiв на 250 гривень. На кожну дитину вiком вiд 13 до 18 рокiв -- на 500 гривень. Зрештою тим, хто здобув статус особи, яка проживає, працює чи навчається на територiї населеного пункту зi статусом гiрського, рiвень прожиткового мiнiмуму теж збiльшується на 20%.
 
-- А допомога, яку виплачують у зв'язку з iнвалiднiстю, теж зростає з 1 травня?
 
-- Так, розмiр соцдопомоги iнвалiдам iз дитинства та дiтям-iнвалiдам з 1 травня теж зростає. Для iнвалiдiв iз дитинства I групи пiдгрупи А вiн становитиме 2695,40 гривнi (зростання на 133,5 гривнi), пiдгрупи Б -- 1968 гривень (зростання на 97,5 гривнi). Iнвалiди з дитинства II та III груп й дiти-iнвалiди отримуватимуть на 65 гривень бiльше -- 1312 гривень.
 
Допомога на дiтей-iнвалiдiв до 6 рокiв з надбавкою на догляд становитиме 1631,40 гривнi, на дiтей-iнвалiдiв пiдгрупи А до 6 рокiв з надбавкою на догляд -- 2344,40 гривнi, на дiтей-iнвалiдiв пiдгрупи А вiд 6 до 18 рокiв з надбавкою на догляд — 2695,40 гривнi; на дiтей-iнвалiдiв вiд 6 до 18 рокiв з надбавкою на догляд -- 1806,90 гривнi; на дiтей-iнвалiдiв, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, -- 1377,60. 
 
Соцдопомога на дiтей-iнвалiдiв пiдгрупи А, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 рокiв з надбавкою на догляд становитиме 2803,60 гривнi; на дiтей-iнвалiдiв, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 рокiв з надбавкою на догляд -- 2090,60 гривнi; на дiтей-iнвалiдiв пiдгрупи А, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, вiд 6 до 18 рокiв з надбавкою на догляд — 3154,60 гривнi; на дiтей-iнвалiдiв, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, вiд 6 до 18 рокiв з надбавкою на догляд -- 2266,10 гривнi.
 
З 1 травня також зростає надбавка на догляд одиноких малозабезпечених осiб, якi за висновком лiкарсько-консультативної комiсiї потребують постiйного стороннього догляду й одержують пенсiю за вiком або за вислугу рокiв чи через iнвалiдiв (крiм iнвалiдiв I групи) до 393,60 гривнi замiсть 374,40. А також -- надбавка на догляд малозабезпеченим iнвалiдам I групи, якi одержують пенсiю за вiком або за вислугу рокiв чи через iнвалiднiсть -- 196,80.
 
Крiм того, максимальний розмiр тимчасової держдопомоги дiтям до 6 рокiв, батьки яких не платять алiментiв чи не можуть утримувати дитину або ж мiсце їхнього проживання невiдоме, з 1 травня становитиме 713 гривень. Якщо ж iдеться про таких дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв, для них передбачена ця виплата в розмiрi максимально 888,50 гривнi. Щомiсячна грошова допомогамалозабезпеченiй особi, яка проживає разом з iнвалiдом I чи II групи внаслiдок психiчного розладу, на його догляд становитиме щонайбiльше 1624 гривнi.
 
-- Кому не слiд розраховувати на збiльшення розмiрiв соцвиплат?
 
-- Розмiр допомоги при народженнi дитини з 1 травня не змiниться. Жiнкам i надалi виплачуватимуть 41 280 гривень: одноразово -- 10 320 гривень та щомiсячно -- по 860 гривень протягом 3 рокiв.Допомога з догляду дитини до досягнення нею трирiчного вiку теж залишатиметься такою, як i дотепер, -- 130 гривень на мiсяць. Зрештою, ця виплата жiнок, якi народжували дiтей пiсля 1 липня 2014 року, не стосується. 130 гривень виплачують упродовж року тим жiнкам, у яких закiнчився строк виплати допомоги при народженнi першої дитини (минуло 24 мiсяцi) i якi народжували дiтей до 1 липня 2014 року.
 
Богданна МАРТИНИК
Фото gowlingwlg.com
 
Cтиль життя
Фото Ярослава Станчака

Про містику й екстрим у роботі, найдешевший спосіб доброго самопочуття та любов до собак.

26.01
Подробиці

80-річний Василь Ототюк задекламува 547 поезій за 11 годин і 39 хвилин.

26.01
Судові історії
Фото pixabay.com

Раніше СБУ розпочала проти нього кримінальне провадження. А нещодавно відбувся суд.

25.01
Подробиці

Якщо дитина, якій нема 16 років, гуляє чи розважається вночі сама, її батькам загрожує адміністративна відповідальність.

25.01
Cтиль життя
Фото зі сторінки Symbolon. Центр середньовічних та ранньомодерних студій у Facebook

Реставрація "Поклоніння таємничому агнцю" виявила первісне зображення, яке здивувало мистецтвознавців і викликало суперечки.

24.01
Подробиці
Фото зі сторінки ДП Стивідорна компанія Ольвія у Facebook

Подробиці концесійного конкурсу, у якому переміг QTerminals, і особливості майбутньої співпраці між сторонами.

24.01
Cпорт
Фото wikimedia.org

Вона почала займатися тенісом у 7 років, а в 12 - стала наймолодшою фіналісткою дівчачих змагань на Відкритому чемпіонаті США.

24.01
Подробиці

У Держдепі США обіцяють, що у вагітних жінок, які справді вирушають до США з діловими цілями, проблем із отриманням дозволу на в'їзд не буде.

24.01
Подробиці
Так тепер виглядає узбережжя поблизу Барселони

Місцями швидкість вітру сягала до 100 км/год, а висота хвиль у прибережній зоні становила до 5−7 метрів.

24.01
Подробиці
Фото зі сторінки Нафтогазу у Twitter

Що передбачає цей механізм і які його переваги.

24.01
Подробиці
Фото pixabay.com

Як Мінкульт пропонує боротися з дезінформацією та чому в Європі занепокоєні цим законопроектом?

24.01
Подробиці
Фото зі сторінки Урсули фон дер Ляєн у Twitter

Коли Велика Британія припинить членство у ЄС і які незручності прогнозують на початку її виходу із Євроспільноти.

24.01
Політика

Стратегічно такий союз суперечить національним інтересам нашої країни, кажуть експерти.

24.01
Подробиці

Досі наша країна вважалася найбільшим європейським експортером м'яса птиці.

24.01
Подробиці
Фото pixabay.com

Деталі угоди, підписаної українською і німецькою стороною в Давосі.

24.01
Пригоди

Що розповідали на суді обвинувачений, свідки та мати загиблого?

24.01
Політика

Востаннє зниження індексу України відбувалося за підсумками 2013 року.

23.01
Здоров'я
Фото pixabay.com

Що таке психічне здоров'я і чому про нього заговорили на економічному форумі?

23.01
Cтиль життя

Щонайменше 100 жінок публічно звинуватили медіа-магната в сексуальному насильстві. Суд і присяжні заслухають шістьох із них.

23.01
Здоров'я
Фото pixabay.com

Медики кажуть, українці, які помирали від грипу, найчастіше мали супутні стани, що ускладнювали перебіг хвороби.

23.01
Подробиці

Скільки наших громадян проживає в Україні і які методи для підрахунків використали.

23.01
Подробиці
Фото УНІАН

Що передбачає ініціатива нардепа і як на неї відреагували в Україні.

23.01
Подробиці

Дональд Трамп і Ґрета Тунберґ знову розкритикували один одного через екологічні проблеми.

23.01
Cпорт

Їдучи на змагання, Ярослава Магучіх навіть не думала, що досягне таких результатів.

23.01
Здоров'я
Фото pixabay.com

Фахівці насторожують: медики нашої країни не зможуть діагностувати подібний коронавірус.

22.01
показати більше